saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació econòmica sobre màsters universitaris

La URV és una universitat pública, i per tant, els preus dels màsters universitaris els fixa anualment la Generalitat de Catalunya al mes de juny.

Per calcular el preu de la matrícula has de tenir en compte el nombre de crèdits i sumar-hi les taxes i l'assegurança obligatòria, que són aproximadament uns 150 €. Generalment la matrícula a temps complet són 60 ECTS per curs i a temps parcial, entre 18 i 48 ECTS o 12 i 48 ECTS, en els màsters virtuals.

La realització dels màsters de 90 i 120 ECTS a temps complert és de més d'un curs acadèmic. Per aquest motiu, el segon any de màster t'has de matricular dels crèdits restants, 30 o 60 respectivament, i abonar les taxes i assegurances escolars obligatòries.

El preu per crèdit fixat per la Generalitat de Catalunya és d'uns 46 €. No obstant, hi ha màsters que per la seva naturalesa tenen unes condicions econòmiques especials.

  • Consulta el preu del crèdit per a cada màster i els conceptes que inclou la matrícula.

Si has de cursar Complements de Formació, tingues en compte que comptabilitzen com a crèdits addicionals als 60 ECTS, i per tant, els has de sumar al total de la matrícula.

La preinscripció té un cost de 30,21 € no reemborsables, que no es descompten del preu final de la matrícula.

Pagament de la matrícula

Quan la coordinació acadèmica resol positivament la teva admissió, hauràs d’avançar 400 € de la matrícula per reservar-te plaça. Aques import és no reemborsable i es descompta de l’import total de la matrícula.

Generalment el pagament es realitza en el moment de formalitzar la matrícula. De tota manera, existeixen altres formes de pagament per ajudar-te a assumir els cost.

  • Consulta les modalitats de pagament de matrícula.

Existeixen diverses situacions especials, com els estudiants de família nombrosa o els estudiants amb alguna discapacitat, en què se'ls eximeix del pagament de la matrícula.

  • Consulta totes les exempcions de matrícula.
  • Consulta les convocatòries de beques, premis i ajuts de màster.


*Preus de referència del curs 2019-20.