saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació econòmica sobre màsters universitaris

La URV és una universitat pública, i per tant, els preus dels màsters universitaris els fixa anualment la Generalitat de Catalunya al mes de juny.

Per calcular el preu de la matrícula has de tenir en compte el nombre de crèdits i sumar-hi les taxes i l'assegurança obligatòria, que són aproximadament uns 145 €. Generalment la matrícula a temps complet són 60 ECTS per curs i a temps parcial, entre 18 i 48 ECTS o 12 i 48 ECTS, en els màsters virtuals.

La realització dels màsters de 90 i 120 ECTS a temps complert és de més d'un curs acadèmic. Per aquest motiu, el segon any de màster t'has de matricular dels crèdits restants, 30 o 60 respectivament, i abonar les taxes i assegurances escolars obligatòries.

Els preus per crèdit per als estudis de màster oficial fixats a la URV, dintre dels límits que estableix la Generalitat, són:

  1. Màsters habilitadors o amb recomanacions del Consell d’Universitats: 27,67 €. Així doncs, la matrícula per un curs acadèmic a temps complet costa 1.805 € aproximadament. Comprova la llista d’aquests màsters oficials.
  2. En la resta de màsters oficials de la URV:
  • Per a estudiants de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa i Andorra o residents a Espanya: 27,67 €. Així doncs, la matrícula per un curs acadèmic a temps complet costa 1.805 € aproximadament.
  • Per a la resta d’estudiants: 46,11 €. Així doncs, la matrícula per un curs acadèmic a temps complet puja aproximadament 2.913 €.

Consulta el preu del crèdit per a cada màster i els conceptes que inclou la matrícula.

Si has de cursar Complements de Formació, tingues en compte que comptabilitzen com a crèdits addicionals als 60 ECTS, i per tant, els has de sumar al total de la matrícula.

La preinscripció té un cost de 30,21 € no reemborsables, que no es descompten del preu final de la matrícula.

Estudiants amb títols obteninguts a l’estranger que no s’hagin homologat: En la primera matrícula s’aplica la Taxa de trajectòria acadèmica, fixada per la Generalitat de Catalunya en 218,15€.

Pagament de la matrícula

Generalment el pagament es realitza en el moment de formalitzar la matrícula. De tota manera, existeixen altres formes de pagament per ajudar-te a assumir els cost.

Existeixen diverses situacions especials, com els estudiants de família nombrosa o els estudiants amb alguna discapacitat, en què se'ls eximeix del pagament de la matrícula.


*Preus de referència del curs 2021-22.