saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Gestió d’Empreses Tecnològiques

Màster universitari en Gestió d’Empreses Tecnològiques - 4a edició

Màster universitari en Gestió d’Empreses Tecnològiques

Informació acadèmica

Organització docència virtual

De forma temporal, durant el curs 2020-21 els alumnes cursaran el primer quadrimestre de forma virtual.

Treball final de màster

Convocatòria única: juny o setembre

Guia de l’assignatura de TFM de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ).

Mobilitat

Opcional. Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat