saltar al contingut principal
Cercar
URV

Recerca


Les activitats de recerca de la Càtedra Universitat-Empresa es centra en l'activitat innovadora de les empreses dintre del sistema d'innovació. Els estudis poden tenir una doble dimensió: una més microeconòmica en analitzar el comportament individual dels agents i, una més macro, en analitzar el comportant agregat.

D’una manera més específica, els camps d’interès de la Càtedra són:

  1. Analitzar els determinants de l’activitat innovadora segons les tipologies del Manual d’Oslo (2005): innovacions en producte, en procés, en màrqueting i organitzatives.
  2. Avaluar l’impacte de la innovació en l’empresa, així com en els territoris a on s’ubiquen.
  3. Realitzar comparatives entre territoris.
  4. Realitzar l’avaluació de polítiques públiques sobre el comportament empresarial tals com la localització de parcs científics i tecnològics, subsidis públics, etc.
  5. Adoptar una escala regional a través del concepte de sistema regional d’innovació (els agents que participen en el procés innovador a Catalunya).
  6. Adoptar una escala sectorial amb el concepte de sistema sectorial d’innovació (els agents que participen en les agrupacions sectorials i tecnològiques més significatives: tecnologies TIC i serveis avançats adreçats a les empreses, indústria de l’automoció, sistema financer, etc.).

Els resultats d’aquests treballs es publicaran en revistes internacionals de gran prestigi com ara Research Policy, Growth and Change, Economics of Innovation and News Technology, Review of Industrial Organization, Small Business Economics i Industry and Innovation.

Relació de publicacions recents del personal adscrit a la càtedra:

2020


Coad, Alexander; Segarra-Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes (2020): "A bit of basic, a bit of applied? R&D strategies and firm performance". Journal of Technology Transfer.

Jové-Llopis, Elisenda i Segarra-Blasco, Agustí (2020): “Why does eco‐innovation differ in service firms? Some insights from Spain”. Business Strategy and the Environment.

Méndez-Ortega, Carles i Teruel, Mercedes (2020): "To acquire or not to acquire: the effects of acquisitions in the software industry". Journal of Evolutionary Economics.

Teruel, Mercedes i Quiroz, Paula (2020): "Does gender matter for innovative and non-innovative firms' growth? An empirical analysis of Chilean managers". Innovation and Development Journal.

Segarra-Blasco, Agustí; Teruel, Mercedes i Cattaruzzo, Sebastiano (2020): "Innovation, productivity and learning induced by export across European manufacturing firms". Economics of Innovation and New Technology.

2019


Teruel, Mercedes i Quiroz, Paula (2019): “La diversidad de género: factor de impulso de la innovación”. Economía Industrial, núm. 414: 13-25.

Teruel, Mercedes (2019): “The role of innovation from a gender perspective”. Inclòs en el llibre de Batalla, Joan i García-Quevedo, José: “An overview of Innovation in the Energy Sector for the Sudoe Regions” (ISBN: 978-84-09-13420-5). Ed. Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, Pàg. 100-109.

2018


Méndez, Carles i Teruel, Mercedes (2018): “To acquire or not to acquire: Mergers and Acquisitions in the Software Industry”

Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2018): “Gender diversity, R&D teams and patents: An application to Spanish firms”

García-Quevedo, J. , Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2018): "Financial constraints and the failure of innovation projects", Technological Forecasting & Social Change, 127, 127-140”.

Arauzo-Carod, J.M., Segarra Agustí i Teruel, Mercedes (2018): “The Role of Science and Technology Parks as Firm Growth Boosters: an Empirial Analysis in Catalonia. Regional Studies, forthcoming”.

Segarra, Agustí, Arauzo-Carod, J.M. i Teruel, Mercedes (2018): “Innovation and Geographical Spillovers: New Approaches and Empirical Evidence. Regional Studies, forthcoming”.

2017


Teruel Carrizosa, Mercedes i de Wit, Gerrit (2017):”Determinants of High-Growth Firms: Why Do Some Countries Have More High-Growth Frims than Others?”, in Bonnet, Jean, Dejardin, Marcus i Garcia Perez de Lema, Domingo (eds.) Exploring the Entrepreneurial Society: Institutions, Behaviors and Outcomes, Edward Elgar”. 

Teruel Carrizosa, Mercedes i Segarra, Agustí (2017): "The Link between Gender Diversity and Innovation: What is the Role of Firm Size?", International Review of Entrepreneurship, 15(3), 319-340”.

Teruel Carrizosa, Mercedes (2017): “És necessari reindustrialitzar la Unió Europea?”.

2016


Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí; García Quevedo, José (2016) “Restricciones financieras y el abandono de proyectos de innovación en las empresas españolas”

Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jové Llopis, Elisenda (2016) “High-growth firms and innovation in European countries”.

2015


Coad, A.; Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes (2015): "Innovation and firm growth: does firm age play a role?

Segarra, A. (2015): "Ocupació i atur a les comarques de Tarragona. On ens porten les
polítiques restrictives?", Indicador d'Economia (Especial 15 anys), Octubre 2015, 36-37.

Costa-Campi, María Teresa , JoséGarcía-Quevedo, José i Segarra, Agustí (2015): "Energy efficiency determinants: An empiricalanalysis of Spanish innovative firms", Política Energètica, 83, 229-239.

2014


Segarra, A. (2014): "La política de innovación", Mediterráneo Económico, 25, 251-264.

Audretsch, D.B.; Coad, A.; Segarra,A. (2014): "Firm growth and innovation", Small Business Economics, 43(4), 743-749.

Audretsch, D. B.; Segarra, A.; Teruel, M. (2014): "Why not all young firms invest in R&D", Small Business Economics, 43(4), 751-766.

Segarra, A.; Teruel, M. (2014): "High-Growth Firms andinnovation: an empirical analysis for Spanish firms", Small Business Economics, 43(4), 805-821.

2013


Segarra, A. (2013) "El paper de la URV sobre el territori: una proposta per retre comptes", Revista Econòmica de Catalunya, 67: 16-27.

Coad, A.; Segarra, A. i Teruel, M. (2013): “Like milk or wine: does firm performance improve with age?”, Structural Change and Economic Dynamics, 24, 173-189.

2012


Segarra, A. i Teruel, M. (2012). “An Appraisal of Firm Size Distrubtion; Does Sample Size Matter?”, Journal of Economic Behavior & Organization, 82(1): 314-328.

Coad, A. i Teruel, M (2012): “Inter-firm rivalry and firm growth: is there any evidence of direct competition between firms?”, Industrial and Corporate Change, June 2012: 1-29

2011


Segarra, A. i Teruel, M. (2011). "Productivity and R&D sources: evidence for Catalan firms", Economics of Innovation and New Technology, 20(8): 727-748.

2010


Segarra, A. (2010). “Innovation and productivity in manufacturing and service firms in Catalonia: a regional approach”, Economics of Innovation and New Technology, 19 (3, 233-258).

Segarra, A. i Teruel. M. (2010): “Obstáculos de las empresas para innovar”. Análisis sobre ciencia e innovación en España. 14: 444-473.

2009


Agustí Segarra Blasco (2009): Dinámica empresarial e innovación: la incidencia del espacio, Investigaciones Regionales, VOL. 15: 5-23

David B. Audretsch (2009): Capital emprendedor y crecimiento económico, Investigaciones Regionales, VOL. 15:  27-35

María Callejón* y Vicente Ortún (2009): La caja negra de la dinámica empresarial, Investigaciones Regionales, VOL. 15:167-189

Mercedes Teruel Carrizosa and Agustí Segarra Blascoa (2009): Immigration and Firm Performance: a city-level, Investigaciones Regionales, VOL. 15:111-137

José García Quevedo y Sergio Afcha Chávez (2009): Un análisis comparativo entre las subvenciones estatales y regionales, Investigaciones Regionales, VOL. 15:227-294

2008


Segarra, A.; García, J.; Teruel, M. (2008). “Barriers to Innovation and Public Policy in Catalonia”, International Entrepreneurship and Management Journal, 4(4): 431-451.

Segarra, A.; Arauzo, J.M. (2008). “External Sources of Innovation and Industry-Universities interaction: evidence from Spanish firms”, Research Policy, 37,1283-1295.

Segarra, A. (dir.); Teruel, M.; Arauzo, J.M.; Iranzo, S.; Gombau, V. (2008). Dinámica empresarial, creación de empleo y productividad en las manufacturas españolas: un estudio a nivel de empresa. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.