saltar al contingut principal
Cercar
URV

Workshops


2023 - WORKSHOP D’ECO-INNOVACIÓ, ECONOMIA CIRCULAR I RENDIMENT DE L’EMPRESA

OBJECTIU

L'emergència climàtica requereix una reorientació important de la manera com els ciutadans, les empreses i els governs interactuen amb el medi ambient, i això depèn en gran mesura de la promoció de noves tecnologies disruptives, la implementació d'ecoinnovacions i nous models de negoci circulars. En aquest IV Taller d'Ecoinnovació, Economia Circular i Rendiment de l'Empresa, analitzem els reptes, barreres i motors de les innovacions sostenibles des d'una perspectiva micro. Mantenint l'esperit d'anys anteriors, el Taller oferirà una plataforma de debat i discussió sobre les oportunitats i els reptes per a la consecució d'una economia verda i sostenible.

INFORMACIÓ
  • Data: 21 d’abril a les 09:30h
  • Lloc: Aula Ramón i Cajal, Edifici històric de la Universitat de Barcelona
  • Idioma: Anglès

Més informació a la web

Resum del workshop


2019 – WORKSHOP D'INNOVACIÓ I RENDIMENT DE L'EMPRESA

OBJECTIU

El principal actor d'innovació és l'empresa. En primer lloc, les empreses innovadores aporten al mercat el progrés científic generat a les universitats i centres públics de recerca. En segon lloc, assumeixen els riscos inherents a la transformació del coneixement científic en rendiments financers. En aquest III Workshop sobre innovació i rendiment ferm, analitzem els desafiaments, les barreres i els motors de les empreses innovadores des d'una perspectiva micro. Les moltes noves fonts de dades disponibles des dels anys noranta ens faciliten abordar els determinants i els reptes de la innovació a nivell d'empresa. A més, una àmplia gamma de marcs analítics que inclouen economia evolutiva, models estructurals i fins i tot teories sobre els recursos interns de l'empresa, ens permet abordar aquests factors des de múltiples perspectives.

INFORMACIÓ
  • 21 de març a les 09:15h
  • Reus
  • Llengua anglesa

Folletó del Workshop - Descarrega'l aquí

Més informació al web


2017 – WORKSHOP DE REPTES DE LA POLÍTICA D'INNOVACIÓ

OBJECTIU

El nombre de contribucions que fan front als problemes d'innovació ha augmentat significativament durant els darrers anys. La disponibilitat d'accés a bases de dades internacionals i la seva informació detallada han facilitat aquest interès més gran. Tot i això, la dinàmica socioeconòmica implica que aquest fenomen ha d'ampliar el seu enfocament per facilitar la decisió d'agents clau (en particular empreses, responsables polítics, universitats i organismes públics). El Workshop té un doble objectiu. D'una banda, les sessions del matí tractaran els nous problemes sobre la política europea d'innovació. D'altra banda, a la tarda pretenem establir reptes tècnics als quals s'enfronten els investigadors a l'hora d'adoptar un enfocament empíric.

INFORMACIÓ
  • 24 de novembre a les 09:15h
  • Reus
  • Llengua anglesa

Folletó del Workshop – Descarrega’l aquí

Més informació al web