saltar al contingut principal
Cercar
URV

Workshops


Actualment s’està treballant des de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial en la preparació d’un nou Workshop relacionat amb l’àmbit de la innovació.


2019 – WORKSHOP D'INNOVACIÓ I RENDIMENT DE L'EMPRESA

OBJECTIU

El principal actor d'innovació és l'empresa. En primer lloc, les empreses innovadores aporten al mercat el progrés científic generat a les universitats i centres públics de recerca. En segon lloc, assumeixen els riscos inherents a la transformació del coneixement científic en rendiments financers. En aquest III Workshop sobre innovació i rendiment ferm, analitzem els desafiaments, les barreres i els motors de les empreses innovadores des d'una perspectiva micro. Les moltes noves fonts de dades disponibles des dels anys noranta ens faciliten abordar els determinants i els reptes de la innovació a nivell d'empresa. A més, una àmplia gamma de marcs analítics que inclouen economia evolutiva, models estructurals i fins i tot teories sobre els recursos interns de l'empresa, ens permet abordar aquests factors des de múltiples perspectives.

INFORMACIÓ
  • 21 de març a les 09:15h
  • Reus
  • Llengua anglesa

Folletó del Workshop - Descarrega'l aquí

Més informació al web


2017 – WORKSHOP DE REPTES DE LA POLÍTICA D'INNOVACIÓ

OBJECTIU

El nombre de contribucions que fan front als problemes d'innovació ha augmentat significativament durant els darrers anys. La disponibilitat d'accés a bases de dades internacionals i la seva informació detallada han facilitat aquest interès més gran. Tot i això, la dinàmica socioeconòmica implica que aquest fenomen ha d'ampliar el seu enfocament per facilitar la decisió d'agents clau (en particular empreses, responsables polítics, universitats i organismes públics). El Workshop té un doble objectiu. D'una banda, les sessions del matí tractaran els nous problemes sobre la política europea d'innovació. D'altra banda, a la tarda pretenem establir reptes tècnics als quals s'enfronten els investigadors a l'hora d'adoptar un enfocament empíric.

INFORMACIÓ
  • 24 de novembre a les 09:15h
  • Reus
  • Llengua anglesa

Folletó del Workshop – Descarrega’l aquí

Més informació al web