saltar al contingut principal
Cercar
URV

Projectes de recerca


Projectes vigents:

Títol del projecte:

Diccionario histórico de términos del fútbol (DHTF) (fase inicial).

Investigador/a principal: Dr. Antoni Nomdedeu Rull
Entitat finançadora:

Universitat Rovira i Virgili

Referència de la concessió: 2013LINE-04
Duració: 1/9/2013 fins a 1/9/2014
Quantia de la subvenció: 4.170 € 
Membres del grup que hi participen:          Dr. Antoni Nomdedeu Rull, Dra. Sandra Iglesia Martín i Dr. José Antonio Moreno Villanueva.

Títol del projecte:

Hacia un diccionario sintáctico del adjetivo en alemán y en español

Investigador/a principal: Dr. Andreu Castell Vicente
Entitat finançadora: MEYC
Referència de la concessió: FFI2012-32705
Duració: 15.000 €
Quantia de la subvenció: 2013 fins a 2016
Membres del grup que hi participen:        Dra. Maria Bargalló Escrivà 

Títol del projecte:              

Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica (fase avanzada)    

Investigador/a principal: Dr. Cecilio Garriga Escribano 
Entitat finançadora: MICINN 
Referència de la concessió: FFI2010-15240 
Duració: 48.400 €
Quantia de la subvenció: 1/1/2010 fins a 31/12/2014
Membres del grup que hi participen:              Dr. Antoni Nomdedeu Rull, Dr. José Antonio Moreno Villanueva i Dra. Sandra Iglesia Martín.

Projectes anteriors:

Títol del projecte:

Bases teóricas y establecimiento de criterios para la elaboración de un diccionario pragmático español-árabe

Investigador/a principal: Dra. Esther Forgas Berdet (responsable part espanyola) i Abeer Mohamed Abd El Salam Zahana (responsable Egipte)
Entitat finançadora: AECID
Entitats participants: Universitat Rovira i Virgili i Universitat d'El Caire
Referència de la concessió: AP/035415/11 
Duració:  
Quantia de la subvenció: 9.240 €
Membres del grup que hi participen:                                                           Dra. Esther Forgas Berdet, Dra. Maria Bargalló Escrivà i Dr. Antoni Nomdedeu Rull. 

Títol del projecte:

NEOLCYT (Grupo de investigación en lengua de la ciencia y de la técnica)

Investigador/a principal: Dr. Cecilio Garriga Escribano
Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Referència de la concessió: SGR2009-00937 
Duració: 1/1/2009 fins a 31/12/2013
Quantia de la subvenció: 36.000 €  
Membres del grup que hi participen:              Dr. Antoni Nomdedeu Rull, Dr. José Antonio Moreno Villanueva i Dra. Sandra Iglesia Martín. 

Títol del projecte:

Grup d’investigació consolidat en Mediació lingüística

Investigador/a principal: Dra. Neus Vila Rubio
Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Referència de la concessió: SGR2009-680 
Duració: 2009 fins a 2013
Quantia de la subvenció: 31.000 €
Membres del grup que hi participen: Dra. Maria Bargalló Escrivà

Títol del projecte:

Red Temática de Lengua y Ciencia

Investigador/a principal: Dr. Cecilio Garriga Escribano
Entitat finançadora: MICINN
Referència de la concessió: FFI2009-05433-E
Duració: 15/09/2009 fins a 15/09/2010
Quantia de la subvenció: 15.000 €
Membres del grup que hi participen:                                                                                              Dr. Antoni Nomdedeu Rull, Dr. José Antonio Moreno Villanueva i Dra. Sandra Iglesia Martín (pertanyents al Grup consolidat NEOLCYT) i Dra. Maria Bargalló Escrivà (pertanyent al Grup consolidat de Mediació Lingüística).

Títol del projecte:

IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica

Investigador/a principal: Dra. Maria Bargalló Escrivà
Entitat finançadora: MICINN
Referència de la concessió: FFFI2010-11952-E
Duració: 2011 fins a 2012
Quantia de la subvenció: 4.000 € 
Membres del grup que hi participen: Dra. Maria Bargalló Escrivà i Dra. Esther Forgas Berdet.

Títol del projecte:

Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica (fase de desarrollo)

Investigador principal: Dr. Cecilio Garriga Escribano
Entitat finançadora: MCYT
Referència de la concessió: HUM2007-60012/FILO
Duració: 1/10/2007 fins a 30/9/2010
Quantia de la subvenció: 53.603 €
Membres del grup que hi participen:                                Dr. Antoni Nomdedeu Rull, Dr. José Antonio Moreno Villanueva i Dra. Sandra Iglesia Martín.  

Títol del projecte:

El español en los titulares de prensa hispanos: lenguaje, norma, pragmática, discurso (TITULAHISP)

Investigador principal: Dra. Ana Mª Vigara Tauste
Entitat finançadora: MCYT
Referència de la concessió: FFI2008-03272/FILO
Duració: 2008 fins a 2011 
Quantia de la subvenció: 48.400 €  
Membres del grup que hi participen:                                          Dra. Esther Forgas Berdet.