saltar al contingut principal
Cercar
URV

Transferència del coneixement


Les accions de transferència realitzades pel grup tenen a veure, d’una banda, amb temes d’avaluació promoguts per l’Instituto Cervantes.

El curs 2000-2001, l’Instituto Cervantes va fer una crida a les universitats espanyoles per tal que dissenyessin un protocol d’avaluació de la qualitat perquè els centres d’espanyol d’arreu del món que ho demanessin poguessin obtenir una acreditació de qualitat que els permetés considerar-se Centros Acreditados del Instituto Cervantes. Amb el suport del Gabinet de Qualitat de la URV, es va obtenir la condició d'Entidad Evaluadora Cervantes, que es manté des d’aleshores.

Per tal de donar aquest servei, l’any 2001 es va crear el SELE (Servicio de Evaluación de Lengua Española). Aquest servei ha estat funcionant des d’aleshores fins a l’actualitat, dedicat a l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament de l’espanyol de les entitats que ho demanen a tot el món, encara que amb especial incidència a l’àmbit català, atès que som l’única universitat espanyola fora de la zona centre de la península que ofereix aquest servei.

Així mateix, des del curs 1999-2000, la URV és seu dels exàmens oficials del DELE (Diploma de Español como lengua extranjera), que s’han continuat realitzant ininterrompudament amb la participació de tots els membres del grup, amb una important participació d’estudiants estrangers d’arreu de Catalunya que volen obtenir l’acreditació corresponent.

D’altra banda, dues investigadores del Grup van ser redactores del Diccionario Salamanca de la llengua española (1996), dirigit pel Dr. Juan Gutiérrez Cuadrado i publicat per l’editorial Santillana i la Universitat de Salamanca; en concret, la Dra. Forgas va elaborar informació pragmàtica i la Dra. Bargalló va ser una de les dues redactores de les definicions dels verbs. El diccionari es pot consultar actualment en línia: http://fenix.cnice.mec.es/diccionario/.