saltar al contingut principal
Cercar
URV

Línies de recerca


Els membres del Grup tenen diferents especialitzacions que permeten reunir la diversitat de disciplines necessàries per dur a terme activitats d’investigació i de transferència relacionades amb la lexicografia i l’ensenyament de llengües estrangeres.

Les línies de recerca dels membres del grup s'articulen al voltant d'aquests eixos:

  1. La informació als diccionaris d'espanyol com a llengua estrangera.
  2. La subjectivitat i la ideologia als diccionaris.
  3. La incorporació del lèxic cientificotècnic als diccionaris generals.
  4. Les relacions entre fraseologia i lexicografia.
  5. Didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera.
  6. Cultura i interculturalitat a l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera.