Pla d'estudis GESTIÓ D'EMPRESES TECNOLÒGIQUES/TECHNOLOGY AND ENGINEERING MANAGEMENT(2017) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 17/02/23 Curs de referència: 2021-22
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 2,40 + Mitjana d'edat estudiants 84,2% 50,0 0,0% 90,2% 91,7% 98,9% 29 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 1,1 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 42,1% 57,9% Dones Homes 9,2 0