saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Pedagogia


Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 

 • Coordinació: Gisela Ferré (gisela.ferre(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Pública de Bonavista.
 • Resum: En el marc de l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, que comparteix l'estudiantat de primer curs de quatre titulacions diferents de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia), es treballa la integració a l'aula de l'alumnat de 1r i 2n de primària de l'Escola Bonavista, un centre de màxima complexitat de grup C. L'estudiantat de la URV realitza als cursos 2016-17 i 2017-18 unes sessions d'observació de la interacció entre iguals dels infants a l'aula i elabora una proposta d'integració tenint en compte les característiques evolutives. Les sessions d'observació es realitzen en petits grups durant el mes de novembre i al mes de febrer es fa el retorn de les aportacions a l'escola.

Habilitats Comunicatives

 • Coordinació: Janaina Minelli de Oliveria Ramos (janaina.oliveira(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Familiars d' Infants i Joves amb Càncer de Tarragona - AFANOC
 • Resum: En aquesta experiència realitzada en els cursos 2022-23 i 2023-24, tant els alumnes com les entitats aporten i reben en la mateixa mesura. Les entitats tenen necessitat d'expressar al públic les activitats que realitzen i els fins que persegueixen. Els alumnes d'Habilitats Comunicatives desenvolupen la competència digital i la creativitat creant quatre peces comunicatives. Les entitats aporten contingut a les peces creades pels alumnes segons els seus interessos i reben a canvi un vídeo, un podcast, una infografia i un còmic. Els alumnes aporten la seva creativitat, la seva motivació en el contacte amb les entitats i, a canvi, tenen un destinatari real per als treballs realitzats en el marc de la matèria Habilitats Comunicatives.

Investigació i avaluació en educació

 • Coordinació: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada en els cursos entre 2014-15 i 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Planificació i organització de la intervenció educativa

 • Coordinació: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada en els cursos entre 2014-15 i 2019-20 i novament el curs 2021-22, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.
 • Coordinació: Mar Camacho Martí (mar.camacho(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Associació per les Altes Capacitats de Tarragona i Terres de l'Ebre - ATHENA, La Tutela-Fundació Privada Catalana Tutelar, AFANOC Delegació de Tarragona de la Associació de nens amb càncer, Taller Baix Camp, INTRESS Institut de Treball Social i Serveis Socials.
 • Resum: Els alumnes posaran en contacte els coneixments i comptències adquirides a nivell teòric a la primera part de l'assignatura: Planificació i Organització de la Intervenció Educativa mitjançant l'elaboració d'un projecte real i en col·laboració amb les entitats participants.

Política i gestió educativa

 • Coordinació: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada des del curs 2014-15, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.
 • Coordinació: M. Concepció Torres Sabaté (mariaconcepcio.torres(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitats: Associació Catalana d'Infància Maltractada (ACIM), Associació d'Asperger-TEA del Camp de Tarragona (ASPERCAMP), Associació Down Tarragona, Creu Roja Provincial Tarragona i Col·lectiu H2O (Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de Tarragona), Fundació Privada Formació i Treball, Hort de la Sínia, Plataforma Defensa de l'Ebre i COPATE Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Residencia de Acogida "Sant Sebastià", Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Resum: Segueix l'estructura del Treball Interdisiciplinar de cursos anteriors, però ara només dins de l'assignatura de Política i Gestió Educativa, i també dins del projecte COIL (Collaborative Online International Learning) amb la Universitat del Tecnológico de Monterrey (TEC) (Mèxic). Estan creats grups d'alumnes mixtes del TEC i la URV. Han de desenvolupar a una entitat o institució un projecte viable tenint en compte els objectius de desenvolupament 2030 de l’ONU.

Projecció professional

 • Coordinació: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada en els cursos entre 2014-15 i 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Psicologia de l’adolescència, maduresa i tercera edat

 • Coordinació: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada en els cursos entre 2014-15 i 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Atenció a la diversitat

 • Coordinació: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada en els cursos entre 2014-15 i 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Assessorament i orientació educativa

 • Coordinació: Pilar Iranzo Garcia (pilar.iranzo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola Bonavista i Associació Quilòmetre Zero.
 • Resum: Aquesta experiència d'APS realitzada el curs acadèmic 2014-15, s'emmarca al Projecte Russinyol, que desenvolupa l'Associació amb l'Escola Bonavista. Cinc estudiants de l'assignatura "Assessorament i orientació educativa" faran de mentors a cinc nois/es de 5è de Primària de l'Escola Bonavista, seleccionats pels responsables del Projecte Russinyol.
  A la part de l'assignatura dedicada a l'orientació, se centraran pròpiament en el mentoratge; a la part d'assessorament, analitzaran la tasca de l'equip educatiu de l'escola i/o a les famílies per a augmentar l'impacte educatiu de l'experiència.

Desenvolupament professional i personal en pedagogia

 • Coordinació: Carmen Negrillo (carme.negrillo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Torroja i Miret.
 • Resum: Aquesta experiència d'Aprenentatge i Servei es realitza el curs acadèmic 2013-14. A través de la realització d’un petit programa d’activitats adreçades a infants d'educació infantil i primària, conduïdes per part dels estudiants d’aquesta assignatura s’ofereix un servei per enriquir l'educació integral oferida a l'escola i contextualitzada en el seu Projecte Educatiu. Aquestes accions es prioritzen en infants amb necessitats educatives específiques, socials i  d'aprenentatge. Al mateix temps, l'estudiantat pot experimentar un coneixement proper d’un entorn laboral d’intervenció socioeducativa i practicar la responsabilitat social com a professionals. L'escola Torroja i Miret compta amb un Projecte Educatiu que desenvolupa diferents accions per potenciar una educació integral en la qual es treballen valors com la inclusió social, la cohesió, la interculturalitat, la salut, el civisme, la convivència positiva, la tolerància o la solidaritat. Les activitats d'aprenentatge servei consisteixen en el desenvolupament d'accions com:

  - Foment d'activitats del gust per la lectura a través de "padrins de lectura".
  - Realització d’activitats lúdiques a través de la dinamització de jocs cooperatius a l'hora de l'esbarjo.
  - Realització d’activitats d’educació socioemocional.
  - Disseny, realització i anàlisi d'activitats d'escola de pares i mares.
  - Altres seguint les accions per potenciar els valors establerts al PEC de l'escola.

Disseny i desenvolupament de projectes mitjançant les TIC

 • Coordinació: Sofia Moya Pereira (sofia.moya(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Educació Animal, Escola Sant Pere i Sant Pau, ATHENA Associació per les Altes Capacitats de Tarragona i Terres de l'Ebre, Grup Esplai Blanquerna, Centre de Noves Oportunitats, Associació Aurora - Salut Mental, Territori i Paisatge.
 • Resum: Aquesta experiència es desenvolupa des del curs acadèmic 2019-20. A través del treball de l’assignatura, l’estudiantat dissenya projectes educatius per a la implantació de les TIC, a través de les pròpies TIC. Aquesta tasca es fa en base a necessitats educatives i d’aprenentatge concretes de les entitats APS. L’estudiantat desenvolupa, en grups, totes les fases del projecte: desenvolupament d’idees preliminars, anàlisi i selecció del disseny de projectes d’aprenentatge, creació de mapa conceptual, disseny de l’esquema del projecte, selecció d’activitats i eines, desenvolupament de les activitats, avaluació i presentacions a l’aula.


 • Podeu consultar la web projecte de l’assignatura del curs acadèmic 2021-22. 

Pràctiques Externes - Pràcticum Cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundación El Sueño de la Campana (Nicaragua). 
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d’un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació “El Sueño de la Campana” de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). El projecte aprovat per la Junta de la Facultat té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l’estudiantat d’aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d’altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat se centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L’estudiantat del Grau de Pedagogia que es va incorporar a les Pràctiques el curs 2015-16 va realitzar tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d’aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació El Sueño de la Campana.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.

Recursos TIC i Educació Inclusiva

 • Coordinació: José Luis Lázaro Cantabrana (joseluis.lazaro(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola L'Arrabassada, Escola Torreforta i Escola Mossèn Ramon Bergadà.
 • Resum: El projecte realitzat entre els cursos 2016-17 i 2020-21, té com a finalitat general millorar la formació pràctica inicial dels docents mitjançant una estratègia de col·laboració entre la universitat i els centres educatius. Per una banda, els contextos dels centres educatius s'utilitzen com a escenaris reals de formació i recerca i per l'altra, des de la universitat, es col·labora amb aquests en la creació de recursos materials didàctics, innovadors i ajustats a les seves necessitats. D'acord amb els darrers informes governamentals i amb la literatura científica, la millora de la qualitat de la formació dels futurs mestres implica, oferir una formació més orientada a la pràctica. Conjugar en aquest procés teoria i pràctica en contextos reals de treball esdevé l'element clau per a formar docents que puguin desenvolupar les seves competències professionals. En concret, ens centrem en el desenvolupament de la competència digital, que és una competència transversal del currículum dels futurs docents que cal incloure en el treball de diverses matèries del grau. Alhora, es tracta d'una necessitat creixent en la formació del professorat que està als centres educatius i a la qual cal donar una resposta institucional.

        Aquesta experiència es desenvolupa conjuntament amb la doble titulació de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària. 

Treball de Fi de Grau - Pràcticum Cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundación El Sueño de la Campana (Nicaragua). 
 • Resum: L'estudiantat que va realitzar les Pràctiques Externes amb el marc anteriorment explicat el curs 2015-16 va poder desenvolupar en el mateix el seu Treball Fi de Grau amb la mateixa Fundació.

Treball de Fi de Grau - Les altes capacitats intel·lectuals a les escoles

 • Coordinació: Marta Camarero Figuerola (marta.camarero@urv.cat)
 • Entitat: FANJAC Tarragona.
 • Resum: Aquest projecte, presentat per l'entitat al II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona; analitzarà el que es fa a les escoles en matèria de detecció d'altes capacitats (AACC). El curs 2015-16 l'estudiant va analitzar els protocols d'actuació del Departament d'Ensenyament i va fer treball de camp tant a les escoles (professorat i direcció), com amb les famílies de l'entitat. Es va realitzar una proposta que incloia eines de detecció amb un component de sensibilització sobre la situació especial d'aquests infants a les escoles; a més d'incloure exemples de bones pràctiques en la detecció i tractament dels casos d'infants amb altes capacitats.

Treball de Fi de Grau - Mentoria social i inclusiva

 • Coordinació: Marta Camarero Figuerola (marta.camarero@urv.cat)
 • Entitat: Associació Quilòmetre Zero.
 • Resum: En aquest projecte, que també va ser part de l'oferta del II Mercat de Projectes Socials i realitzat el curs 2015-16, l'estudiant analitzà els projectes sobre Mentoria social inclusiva de l'àmbit català, establint criteris comuns entre ells per tal de realitzar un recull d'eines i estratègies d'èxit amb aplicació a la comarca de Tarragona. Per complementar aquesta informació, s'entrevistà amb la Coordinadora de Mentoria Social de Catalunya amb la finalitat de conèixer la visió dels experts en la temàtica.

Treball de Fi de Grau - Creació de material didàctic per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • Coordinació: Xavier Ferré Trill (xavier.ferre(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Down Tarragona.
 • Resum: Aquest projecte també es va presentar al II Mercat de Projectes Socials de la URV i buscaba donar resposta a les necessitats reals que tenia l'Associació Down Tarragona, per tal d'ampliar l'abordatge de diversos graus de discapacitats intel·lectuals mitjançant material didàctic. El curs 2015-16 l'estudiant es va centrar en les característiques de les persones amb síndrome de Down, quines adaptacions necessitaven aquestes per a poder aconseguir un aprenentatge inclusiu que contemples les necessitats intrínseques de cada individu, així com la funció del context associatiu en l'àmbit inclusiu de la discapacitat. Es va realitzar una proposta per tal de poder arribar a crear un material propi i adaptat a les necessitats del context.

Treball de Fi de Grau -  Disseny de materials d'acollida per a naixements amb síndrome de Down

 • Coordinació: Xavier Ferré Trill (xavier.ferre(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Down Tarragona.
 • Resum: Aquest projecte es va presentar al II Mercat de Projectes Socials de la URV celebrat a Tarragona i es va desenvolupar el curs 2015-16. L'objectiu va ser crear material informatiu a fi de donar suport a professionals sanitaris i familiars amb nadons afectats per la síndrome de Down. Es tractava de consegir referents de suport a fi de tenir informació suficient davant la constatació del diagnòstic esmentat. Aquesta aportació correspon a una identificació d'una necessitat als centres sanitaris.

Treball de Fi de Grau - Disseny d'un Instrument d'avaluació per projectes de mentoria social inclusiva

 • Coordinació: José Miguel Jiménez González (josemiguel.jimenez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Quilòmetre Zero.
 • Resum: Aquest treball desenvolupat el curs 2017-18 ha buscat desenvolupar un sistema d’avaluació d’impacte per a projectes de mentoria social. Partint del treball previ de l’Associació Quilòmetre Zero s’ha buscat crear un material extrapolable a altres entitats socials. El treball final ha donat com a resultat un rediseny del material i les tècniques amb les que es duien a terme les mentories anteriors, afavorint una recollida de dades més extensa i amb dades més significatives que permeten coneixer amb més detall l’impacte de les mentories. 

Treball de Fi de Grau - Elaboració de material didàctic per tallers de tinença responsable d'animals de companyia a les escoles

 • Coordinació: Mª Dolores Varea Santiago (mariadolores.varea(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Fundació privada pels Animals de Companyia del Camp de Tarragona.
 • Resum: Es pretén evitar futurs abandonaments d'animals i potenciar valors de responsabilitat, civisme i respecte envers els animals. També es valora com un fet important el fet de donar a conèixer l'activitat que es realitza en aquesta fundació.
   
  Concretament es van elaborar el curs 2017-18 materials i unitats didàctiques que incloguessin la visita al centre (dossier, presentacions de power point, prezi, vídeos...) amb activitats relacionades amb la tinença responsable d'animals de companyia, la problemàtica que genera l'abandonament, la situació actual de gosseres i el foment de l'adopció com a alternativa a la compra basant-se en la llei de protecció d'animals de Catalunya.

Treball de Fi de Grau - Recull d'eines per a treballar la gestió emocional amb joves en risc d'exclusió social

 • Coordinació: Gisela Cebrián Bernat (gisela.cebrian(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre de Noves Oportunitats.
 • Resum: L’estudiant fa el curs 2019-20 una exploració de la perspectiva dels professionals en relació amb les competències emocionals dels joves usuaris del centre i una identificació de les dificultats i oportunitats per introduir i treballar l'educació emocional dels joves al centre des del punt de vista dels seus professionals. L'estudiant ha dissenyat un seguit d'eines i activitats per treballar la gestió emocional amb joves en risc d'exclusi, el que s'espera tingui un impacte en el benestar personal i emocional dels joves i dels professionals del centre.

Treball de Fi de Grau - Treball sobre estratègies per a la cura emocional de professionals que treballen amb joves en risc d'exclusió social

 • Coordinació: Gisela Cebrián Bernat (gisela.cebrian(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre de Noves Oportunitats.
 • Resum: L’estudiant fa el curs 2019-20 una identificació dels factors que afecten el benestar emocional dels professionals del centre, una exploració de les necessitats formatives que presenten aquests professionals en relació amb l'àrea de l'educació emocional i un disseny d'estratègies i tècniques que podrien millorar la situació dels professionals de l'organització; en base als resultats obtinguts d'entrevistes i observació participant. L'estudiant ha dissenyat un seguit d'estratègies i tècniques per la cura emocional dels professionals, el que s'espera tingui un impacte en la millora de la seva pràctica professional i benestar personal i emocional.
 • Pots veure el testimoni de l'estudiant al vídeo d'estudiants.

Treball de Fi de Grau - Protocol d'observacio i predetecció de les altes capacitats a educació primària

 • Coordinació: Gerardo Meneses Benítez (gerardo.meneses(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: ATHENA - Associació per les Altes Capacitats de Tarragona i Terres de l'Ebre.
 • Resum: Partint d'una de les grans necessitats que té l'associació, que és el fet de diagnosticar les altes capacitats de forma precoç per poder dur a terme una millor intervenció a l'escola; és necessari disposar de protocols d'actuació que facilitin als docents poder fer aquesta primera detecció. L'àmbit investigat de les AC requereix un treball constant amb una àmplia continuïtat, la qual fomenti una bona conscienciació i sensibilització. La detecció precoç i el diagnòstic, juntament amb les figures professionals que s'encarreguen de fer aquesta detecció, són claus. S'ha realitzat el curs 2019-20 la proposta d'un protocol d'actuació on s'ha creat un simulador del qual seria l'adaptació del test BADyG Infantil transformat a un format digitalitzat amb gràfics molt més dinàmics i atractius per aconseguir cridar l'atenció en els alumnes que el realitzin. 

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre els beneficis psicosocials del joc Cooppel 

 • Coordinació: Marta Camarero Figuerola (marta.camarero(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Ceradai - Projecte Cooppel.
 • Resum: A través del Cooppel es treballen les relacions afectives entre iguals o familiars, l'abstracció, la memòria i els aprenentatges significatius. Consisteix en jugar en família on a través de la cooperació i el diàleg, es van assolint les competències bàsiques que els hi ajudarà a tenir un record (estratègies) en el futur per superar qualsevol repte que se'ls presenti. El joc es basa en la capacitat de fer resums i apunts, per convertir-los en targetes Cooppel i després en cartes Cooppel de joc de taula. L'entitat organitza trobades on es juga amb tres persones, seguint els valors i les normes del joc de taula. Porten des de 2012 amb el projecte i han atès a unes dos-centes famílies. L'estudiant farà al curs 2021-22 un estudi dels beneficis psicosocials i l'impacte en l'entorn del Cooppel.

Treball de Fi de Grau - Disseny d'activitats d'oci i lleure per nens i nenes amb càncer i les seves famílies

 • Coordinació: Marta Camarero Figuerola (marta.camarero(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Familiars d'Infants i Joves amb Càncer de Tarragona - AFANOC.
 • Resum: Quan l'infant o adolescent torna a casa després  d'un  llarg  període d'hospitalització,  toca tornar  a reprendre  poc  a  poc  la  quotidianitat. Per  aquest  motiu,  des  de  l'AFANOC Tarragona ofereixen als infants i adolescents i a les seves famílies, propostes  de  caràcter  lúdic  i  educatiu, que fomentin espais de trobada amb altres  persones  que  han  passat  per  la malaltia. L'estudiant dissenyarà al curs 2021-22 activitats d'oci i lleure per infants amb càncer i les seves famílies. 

Treball de Fi de Grau - Disseny d'una eina d'avaluació d'activitats d'educació en el lleure inclusives

 • Coordinació: Janaina Minelli de Oliveira Ramos (janaina.oliveira(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Grup l'Esplai Blanquerna.
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau, desenvolupat durant el curs acadèmic 2021-22, es va centrar en la creació d'una eina d'avaluació per activitats de lleure inclusives. L'estudiant va crear una rúbrica per analitzar el nivell d'atenció a la inclusió dels projectes de lleure oferts per l'Esplai Blanquerna. La metodologia va ser d'entrevistes qualitatives realitzades a professionals de l'àmbit acadèmic experts del lleure i de l'àmbit de la inclusió; i als/les professionals de diferents càrrecs que s'encarreguen dels projectes "d'Educació en Temps de Lleure" de l'entitat.

Treball de Fi de Grau - Estratègies d'adaptació a l'aula per a nens i nenes amb espectre autista

 • Coordinació: Maria Dolores Varea Santiago (mariadolores.varea(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Trastorn Espectre Autista de les Terres de l'Ebre - ATEATE.
 • Resum: Els nens i les nenes amb espectre autista sovint pateixen problemes d'adaptació i integració a l'aula que poden anar des de dificultats concretes de comprensió d'alguna tasca, passant per les dificultats de comunicació i relació amb els altres, híper i hiposensibilitats, entre d'altres.

  Veiem interessant poder elaborar en el curs 2019-20 un treball amb orientacions professionals partint de les dificultats en la comunicació, la relació i la interacció dels nens i nenes amb trastorns d'espectre autista.

  Serien estratègies tant a les adaptacions a la metodologia d'ensenyament per a alumnes amb aquestes característiques, com per exemple suports visuals, estructuració, complementació amb imatges i gràfics; així com maneres de treballar la relació amb els altres a través de treballs cooperatius, la relació als patis, propostes de jocs per treballar habilitats socials a l'escola, entre d'altres.

Treball de Fi de Grau - Treball sobre mentoria sènior en l'àmbit universitari

 • Coordinació: Maria Dolores Varea Santiago (mariadolores.varea(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Gent Gran Activa.
 • Resum: En aquest Treball de Fi de Grau del curs acadèmic 2022-23, es preten evitar futurs abandonaments acadèmics o incerteces que poden tenir els estudiants dels primers cursos. També contribuint a potenciar les relacions entre diferents generacions, amb els beneficis que això comporta per a les dos parts. Entre d'altres activitats, es vol generar una proposta de com es podria realitzar una mentoria a l'Universitat Rovira i Virgili. En principi, els instruments a fer servir seran el diari i la presentació final de l’experiència.