saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei a la Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària


Coneixement i ús de la llengua estrangera II

 • Coordinador: Edward Lockhart Domeño (edwardalvar.lockhart@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Biblioteques públiques del Camp de Tarragona
 • Resum: L'alumnat haurà de preparar una sessió d'una hora de conta-contes en anglès que faran a una biblioteca pública de la província de Tarragona. D'aquesta manera, fem que els nens i nenes de la província puguin tenir un contacte més directe amb la biblioteca de la seva zona, estenem l'ús de l'anglès a  fora del context escolar i fem que la tasca dels estudiants sigui molt més real i, per tant, significativa.

Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents

 • Coordinadora: Mercè Gisbert Cervera (merce.gisbert@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Escola L'Arrabassada, Escola Torreforta i Escola Mossèn Ramon Bergadà
 • Resum: El projecte que té com a finalitat general millorar la formació pràctica inicial dels docents mitjançant una estratègia de col·laboració entre la universitat i els centres educatius. Per una banda, els contextos dels centres educatius s'utilitzen com a escenaris reals de formació i recerca i per l'altra, des de la universitat, es col·labora amb aquests en la creació de recursos materials didàctics, innovadors i ajustats a les seves necessitats. La millora de la qualitat de la formació dels futurs mestres passa, d'acord amb els darrers informes governamentals i amb la literatura científica, per oferir una formació més orientada a la pràctica. Conjugar en aquest procés teoria i pràctica en contextos reals de treball esdevé l'element clau per a formar docents que puguin desenvolupar les seves competències professionals. En concret, ens centrem en el desenvolupament de la competència digital, que és una competència transversal del currículum dels futurs docents que cal incloure-la en el treball de diverses matèries del grau. Alhora, es tracta d'una necessitat creixent en la formació del professorat que estan als centres educatius a la que cal donar una resposta institucional.

        Aquesta experiència es desenvolupa conjuntament amb el Grau de Pedagogia

Ensenyament i aprenentatge de llengües i lecto-escriptura II

 • Professora: Francesca Segarra Ibáñez (francisca.segarra@urv.cat)

 • Destinatari del servei: Escola Àngel Guimerà, Escola Ciutat de Reus, Escola Consol Ferré, Escola de Pràctiques de Tarragona, Escola Els Àngels, Escola Marià Fortuny, Escola Ventura i Gasol, Institut Escola El Mediterrani 
 • Resum: L'objectiu del projecte és desplegar la competència oral en l'adquisició de la llengua vehicular de comunicació i aprenentatge de l'escola per part de les mares i pares que no la tenen com a llengua familiar. Un dia a la setmana es fan grups de conversa on l'alumnat programa activitats per tal d'accedir, d'una manera molt pràctica, a la llengua.

Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals I / Fira de ciències

 • Coordinadora: Maria Teresa Novo Molinero  (mteresa.novo@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Escola Prat de la Riba
 • Resum: Els estudiants de l’assignatura seran responsables del disseny i execucció de la 3a Fira de Ciències, destinada específicament a l’escola Prat de la Riba. Amb aquest projecte es cerca en primer lloc que l’estudiantat de l’assignatura tingui una experiència real en un aprenentatge basat per projectes; la segona finalitat és la de que els estudiants siguin capaços de dissenyar i implementar activitats STEM de qualitat per als estudiants de primaria i per últim que els estudiants de grau tinguin un contacte directe amb els infants de les escoles. Per als estudiants suposa un repte preparar tota una jornada d’activitats amb la seva planificació per a infants de l’escola.