saltar al contingut principal
Cercar
URV

Oficina de Compromís Social

L'objectiu de l'Oficina de Compromís social es organitzar i gestionar els serveis complementaris de suport a la comunitat universitària i els programes conjunts amb agents socials externs a la Universitat. Així informa i dona suport a totes aquelles activitats que poden interessar els estudiants o que els desperten curiositat: activitats culturals i esportives, voluntariat i solidaritat, així com els serveis d'atenció psicològica i a la discapacitat. 
També s'ocupa de la política de medi ambient i gestiona els programes de relació amb la societat com el campus extens, l'aprenentatge servei o les càtedres URV

Contacte 

 Equip humà

 Tècnics

 Suport administratiu