saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Nutrició Humana i Dietètica


Pràcticum Comunitari

 • Coordinació: Marta Romeu Ferran (marta.romeu(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Ajuntament de Reus, escoles i instituts d'educació secundària de Reus i Tarragona.
 • Resum: Des del curs 2013-14, l’estudiantat de 4t del Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la URV han dut a terme activitats d'Aprenentatge Servei a més de 28.000 nens i nenes dins l'assignatura Pràctiques Comunitàries; en col·laboració amb l'Ajuntament de Reus i diferents escoles de Tarragona. L’estudiantat aprén a transmetre consells de salut i reflexionen sobre la necessitat de formar a la població en aspectes rellevants per la seva qualitat de vida. Les activitats, prèviament entrenades, es basen en la prevenció a edats prematures de diferents problemes de salut amb alta prevalença en la població adulta. L'avaluació de l'impacte de les activitats ha demostrat que el grau de coneixement dels escolars en hàbits nutricionals saludables va millorar un 19% després de dur a terme les activitats proposades.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Pràcticum Opcional

 • Coordinació: Rosa Solà (rosa.sola(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escoles, casals, centres cívics, associacions i entitats de la ciutat de Reus
 • Resum: Els estudiants de 4t curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica i del Grau de Fisioteràpia van realitzar diverses activitats d'APS a més de 4.000 nens de les escoles i instituts de Reus durant el curs 2015-16. La realització d'aquestes activitats fa que els estudiants de la URV aprenguin a transmetre consells de salut, reflexionin sobre la necessitat de formar a la població i, per tant, millorin la seva qualitat de vida en general. Tots els temes tractats es basen en la prevenció a edats prematures de diferents problemes de salut amb alta prevalença en la població adulta, com obesitat i lumbàlgies. Els objectius específics de les activitats inclouen conèixer alternatives saludables, la importància d'uns hàbits alimentaris saludables, quins aliments han de configurar un esmorzar saludable, o les postures correctes a l'hora de realitzar diferents activitats de la vida diària. Aquestes activitats és desenvolupen des del curs 2012-13 en col·laboració amb l'Ajuntament de Reus i diverses escoles i centres cívics de la ciutat.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Treball de Fi de Grau - Promoció de la salut

 • Coordinació: Victoria Arija (victoria.arija(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escoles i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Després de realitzar l'assignatura: "Pràctiques Comunitàries" l'estudiant podia decidir al curs 2015-16 realitzar el Treball Fi de Grau en l'àmbit Promoció de la Salut-Aprenentatge Servei.
 • Coordinació: Rosa Solà (rosa.sola(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escoles i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Després de realitzar l'assignatura: "Pràctiques Comunitàries" l'estudiant podia decidir al curs 2015-16 realitzar el Treball Fi de Grau en l'àmbit Promoció de la Salut-Aprenentatge Servei.

Treball de Fi de Grau - Treball sobre hàbits alimentaris

 • Coordinació: Núria Aranda Pons (nuria.aranda(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Down de Tarragona
 • Resum: Aquest projecte es deriva del II Mercat de Projectes Socials de la URV, celebrat al Campus Sescelades, Tarragona. El projecte va ser dut a terme per un grup de quatre estudiants en el marc del seu treball de fi de grau al curs 2015-16. Els alumnes han tingut l'oportunitat de col·laborar amb l'associació en l'objectiu de detectar i prevenir els problemes d'alimentació i les seves conseqüències com l'obesitat. S'han realitzat intervencions d'educació nutricional als usuaris de l'associació i s'elaborà material visual i tàctil per poder treballar els bons hàbits alimentaris. Durant la realització del projecte es va detectar una elevada prevalença de sobrepès i obesitat en el col·lectiu, a més d'una baixa qualitat de la dieta i una conducta sedentària. El programa d'educació nutricional adaptat al col·lectiu va millorar els coneixements sobre alimentació saludable, mesurats a través de l'avaluació de les diferents sessions. A més, el material elaborat i utilitzat en cada sessió roman al centre col·laborador, per tal que es pugui utilitzar quan els educadors, els quals també eren presents a les activitats, ho creguin convenient.

Treball de Fi de Grau - Elaboració d'una guia pràctica d'hàbits saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • Coordinació: Nuria Guillen Rey (nuria.guillen(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Fundació la Tutela
 • Resum: Es tracta d'un projecte interdisciplinari entre el Grau de Nutrició Humana i Dietètica i el Grau d'Infermeria, desenvolupat en el marc dels Treball Fi de Grau al curs 2018-19. L'objectiu va ser l'elaboració d'una guia pràctica d'hàbits saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual que es troben sota tutela pública i que es troben en una situació d'autonomia o que son susceptibles de ser-hi. L'estudiantat va fer un treball de camp conjunt d'entrevistes obertes i observacions amb dues persones usuàries de l'entitat amb l'objectiu de detectar què entenien per dieta saludable i hàbits saludables. Van elaborar una guia d'hàbits saludables pràctica i entenedora, dirigida a aquest col·lectiu específic amb la supervisió de les responsables de l'entitat. Per últim, van dissenyar i desenvolupar un taller per posar en pràctica els continguts del materials amb les persones usuàries de l'entitat susceptibles d'entrar en una situació d'autonomia.

Pràctiques Externes - SpoNTaNI (SuPOrt Nutricional en Trastorns del Neurodesenvolupament Infantil)

 • Coordinació: Veronica Luque (veronica.luque(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: CEE Sant Rafel, CEE Alba
 • Resum: Els alumnes (nutricionistes o futurs nutricionistes) assistiran al curs 2023-24 a centres d'educació especial a realitzar valoració antropomètrica i de la composició corporal als alumnes dels centres.

  El resultat de la valoració es transmetrà a les famílies i els seus centres de salut. Per altra banda, dissenyaran petites càpsules o activitats formatives (com ara documentació visual, vídeos o tallers) proposades per ells mateixos, els CEE, els sanitaris i/o les famílies.

  L'objectiu principal del servei és apropar els serveis de nutrició als nens amb trastorns neuromotors severs, per a la millora del seu estat de salut, la seva qualitat de vida i la de la seva família.

Treball de Fi de Grau - Disseny del programa SpoNTaNI (SuPOrt Nutricional en Trastorns del Neurodesenvolupament Infantil)

 • Coordinació: Veronica Luque (veronica.luque(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: CEE Sant Rafel, CEE Alba
 • Resum: Els alumnes han realitzat el disseny del programa APS com a treball de fi de grau al curs acadèmic 2022-23.

  Han realitzat:
  1. Una cerca bibliogràfica per a justificar la necessitat del projecte
  2. Un estudi de necessitats a:
        - centres sanitaris
        - centres d'educació especial
        - serveis de restauració col·lectiva

  3. Han dissenyat un pla d'activitats com a part del Programa APS
  4. Han dissenyat una Llibreta Viatgera com a eina comunicativa entre familiars, CEE i centres sanitaris

  El resultat de la valoració es transmetrà a les famílies i els seus centres de salut.

  El programa consistirà en:
  - Realizació de valoracions nutricionals anuals als alumnes pluridiscapacitats dels CEE
  - Disseny i execució de petites càpsules o activitats formatives (com ara documentació visual, vídeos o tallers) proposades per ells mateixos, els CEE, els sanitaris i/o les famílies.

  L'objectiu principal del servei és apropar els serveis de nutrició als nens amb trastorns neuromotors severs, per a la millora del seu estat de salut, la seva qualitat de vida i la de la seva família.