saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Grau en Enginyeria Mecànica


Hidràulica

  • Coordinació: Clara Salueña Pérez (clara.saluena(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitats: Horts Socials URV.
  • Resum: Aquesta experiència s’ha realitzat durant els cursos del 2015-16 al 2017-18 i novament al curs 2020-21. Ofereix a l'estudiant la possibilitat d'implicar-se en la pràctica de l'assignatura d'Hidràulica, treballant en equips que tindran com a objectiu donar resposta a reptes relacionats amb la distribució i gestió de l'aigua de reg dels Horts Socials de la URV. Concretament consisteix a fer el projecte d'una cisterna amb l'objectiu d'aprofitar els recursos naturals (les aigües pluvials) per al manteniment i ús dels Horts. Els Horts són un projecte d'innovació social de caràcter ambiental i social, que implica la participació conjunta de membres de la comunitat universitària i de col·lectius socialment vulnerables, i que permet integrar la cultura de protecció, conservació i sostenibilitat ambientals. D'acord amb les necessitats d'aigua dels horts i la pluviometria de Tarragona, es va dimensionar una cisterna de 50.000 litres de capacitat, se'n va decidir la ubicació, es van dimensionar el col·lector, les canonades i l'equip de bombeig, i es va elaborar el pressupost. 
  •  

Tecnologia mecànica

  • Coordinació: Albert Fabregat Sanjuan (a.fabregat(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitats: Institut El Palau, Institut Compte de Rius, Institut Pere Martell.
  • Resum: En aquesta experiència d'APS que es realitza des del curs 2017-18 fins al curs 2023-24, es proposa que l'estudiantat del Grau d'Enginyeria Mecànica dissenyi un equip i el seu procés de fabricació perquè posteriorment els estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Fabricació Mecànica i Soldadura de l'institut El Palau portin a terme la fabricació de l'equip com a crèdit de síntesi. Aquest projecte aporta beneficis per a les dues parts. D'una banda, l'estudiantat del grau té l'oportunitat que es construeixi l'equip que haurà dissenyat estant en contacte amb professorat expert en fabricació. D'altra banda, l'estudiantat del CFGM podrà fer un mòdul de síntesi amb la col·laboració dels estudiants de grau. Amb aquest projecte s'estimula l'estudiantat tant del cicle com del grau, alhora que es duu a terme una ensenyança més adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es porta a terme una activitat de tercera missió de la URV.
  • Premi del Consell Social de la URV 2018 a la Qualitat Docent pel projecte Docència amb valor afegit. Modalitat individual. Professor Albert Fabregat Sanjuan.