saltar al contingut principal
Cercar
URV

Unitats de suport

Les unitats de suport són serveis clau per al funcionament de la Universitat, ja sigui en l'assistència als òrgans de govern perquè duguin a terme les funcions amb eficàcia i transparència, ja sigui en el suport a les activitats acadèmiques i administratives, perquè la comunitat URV tingui els recursos necessaris per a la recerca, la docència, l'aprenentatge i la vida al campus.

Suport als òrgans de govern

Suport a l’activitat universitària


Suport als òrgans de govern

Els òrgans de govern prenen les decisions i desenvolupen iniciatives per millorar la Universitat mitjançant la participació de la comunitat universitària. Els tres Gabinets del Rectorat, la secretaria general i la gerència donen suport als òrgans de govern.


Suport a l’activitat universitària

La qualitat de la Universitat es garanteix amb una oferta acadèmica rigorosa i atractiva, i desenvolupant unes línies de recerca adaptades a les exigències de l'espai europeu. Per aconseguir-ho, professorat i estudiantat gaudeixen d'un ampli ventall de serveis que tenen a l'abast a través de diferents unitats administratives. Aquestes donen resposta a necessitats en afers tan diversos i necessaris com els recursos humans, l'economia, la informàtica, la gestió acadèmica, l'extensió universitària, les relacions internacionals o la llengua.