saltar al contingut principal
Cercar
URV

Servei d'Infraestructures

Funcions i equip humà

El Servei d'Infraestructures és el responsable de les infraestructures generals de la URV. El seu àmbit d'actuació és la conservació i gestió del parc immobiliari actual, la gestió dels subministraments (electricitat, aigua i gas), i la construcció de nous edificis i remodelacions d'espais.

Les tasques del Servei d'Infraestructures es reparteixen en 3 grups de tècnics: els dedicats als contractes de serveis/subministraments, els ubicats als edificis/campus i els a càrrec de les tasques relacionades amb l'administració.

Dins el primer grup, es gestiona i es fa seguiment de les empreses externes responsables dels serveis i subministraments (aigua, electricitat i gas). Pel que fa a serveis, els principals són: Neteja, Vigilància, Manteniment d'instal·lacions, Manteniment d'obra i urbanitzacions, Manteniment de sistemes de seguretat, Jardineria, Manteniment d'aparells elevadors i Control de plagues.

Al segon grup trobem els tècnics que es reparteixen la gestió dels 42 edificis i les 10 localitzacions de la URV. Cada tècnic del Servei d'Infraestructures assignat fa seguiment sobre el terreny de les incidències i necessitats relacionades amb el funcionament dels edificis.

Finalment, el tercer grup de personal Servei d'Infraestructures gestiona els tràmits i les tasques administratives relacionades amb els contractes, subministraments i el funcionament intern del Servei d'Infraestructures.

Equip humà