saltar al contingut principal
Cercar
URV

Secretaria i consergeria


La secretaria de la Gerència dona suport a la gerenta, al seu equip en l'exercici de les funcions que tenen assignades i als gabinets tècnics. Organitza i planifica agendes, redacta i tramita documents administratius, gestiona la representació i assistència a jornades, congressos, reunions, etc.., atent a la comunitat universitària i altres institucions externes, gestiona el pressupost assignat i participa en l'organització d'activitats extraordinàries entre altres funcions i responsabilitats. 

La consergeria del Rectorat és el punt de recepció, informació i atenció als usuaris. A més del control de tots els espais i accessos i de la custòdia de les claus, també rep i canalitza les incidències de manteniment i garanteix el bon estat, la neteja i la seguretat de l'edifici. S'encarrega de la preparació i repartiment del correu i la paqueteria intern i extern. Dona suport en els trasllats i moviments de materials en diferents esdeveniments en què intervé la universitat i als actes i activitats que es desenvolupen en l'edifici. 

Secretaria de la Gerència

Recepció de l'edifici del Rectorat