saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gerència


La funció bàsica de la Gerència és administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost de la Universitat, dirigint-ne el funcionament dels processos administratius i tècnics. Exerceix la direcció del personal d'administració i serveis per delegació del rector.

La Gerència executa, per delegació del rector, tots els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa. Coordina i impulsa els projectes d'organització i millora en l'àmbit dels sistemes econòmics, administratius i dels sistemes d'informació que els suporten. D'aquesta manera, contribueix al desplegament de la gestió estratègica de la Universitat, impulsant projectes i actuacions concretes que desenvolupen aquesta gestió.

La Gerència contribueix amb la seva tasca a garantir la millora contínua que vol seguir la URV a través de les seves actuacions de gestió.

Equip humà

Secretaria de la Gerència

Recepció de l'edifici del Rectorat