saltar al contingut principal
Cercar
URV

Servei de Recursos Econòmics

Funcions:

El Servei de Recursos Econòmics controla tota la despesa de la Universitat i supervisa l’administració del pressupost. També gestiona la contractació i els pagaments del personal, du a terme tasques de compra i subministrament de materials i béns, organitza l’emissió de comandes amb els proveïdors i efectua la supervisió econòmica amb les administracions.

Cap del Servei