saltar al contingut principal
Cercar
URV

Qualitat en la gestió


En l'àmbit de la gestió i els serveis, la URV aposta per establir mecanismes d'assegurament de la qualitat que es puguin aplicar als diferents serveis i unitats administratives, amb l'objectiu d'assegurar els estàndards de qualitat desitjables. L'enfocament en matèria de qualitat en la gestió es basa en la introducció de la cultura de la qualitat en el màxim d'estructures possibles, per tal d'assolir una organització eficaç i eficient que integri els criteris i valors comuns que volem tenir com a universitat.

Entre els diversos mecanismes establerts per assegurar la qualitat es treballa en la documentació de processos, l'elaboració de cartes de serveis i la certificació ISO 9001 d'alguns sistemes de gestió de la qualitat.

Les cartes de servei són els documents que permeten a les diferents unitats de la Universitat informar públicament dels serveis que ofereixen als usuaris. Al mateix temps, incorporen els compromisos de qualitat associats a la prestació dels serveis.

Aquestes cartes, que s'han elaborat seguint les directrius de la norma ISO 93200 d'elaboració de cartes de serveis, es fan per promoure la millora contínua de la qualitat i fer explícita la responsabilitat dels gestors en relació amb la satisfacció dels usuaris.