saltar al contingut principal
Cercar
URV

ERASMUS+ PRÀCTIQUES - TRAINEESHIPS


Convocatòries

Què és el programa ERASMUS + pràctiques?

Aquest programa de mobilitat permet cursar un període de pràctiques en una institució d'un altre país europeu: 

  • Obtenint reconeixement acadèmic: Si són pràctiques curriculars es convalidaran el crèdits correponents a l'expedient acadèmic, i si són pràctiques extracurriculars es veurà reflectit al SET. També es poden fer pràctiques com a recent graduat/ada.
  • La durada de la mobilitat pot ser de 2 a 12 mesos.
  • No és necessari un conveni inter-institucional entre la URV i la institució de destí.
  • Es reben ajuts econòmics per col·laborar en la cobertura de les despeses que suposa la mobilitat i són compatibles amb els ajuts nacionals.
  • No existeix una oferta tancada de places, sinó que has de buscar pel teu compte una empresa elegible. Més infromació sobre ofertes de pràctiques.
  • El coordinador/a de mobilitat ha de donar el vistiplau tant a l'empresa com al contingut de les pràctiques, que han de estar relacionades amb la vostra titulació.