saltar al contingut principal
Cercar
URV

MOBILITAT INTERNACIONAL PER PRÀCTIQUES 2024-25 (Programa Erasmus+, Aurora, MOU)


Erasmus+ Traineeships Aurora Traineeships MOU Traineeships

El programa Erasmus+ Traineeships, impulsat pel SEPIE, està integrat en l'Acció Clau KA131 del programa Erasmus+.

Possibilita la realització de pràctiques curriculars, extracurriculars o com a recent graduat/ada en institucions o empreses ubicades en països associats o no associats al programa Erasmus amb el posterior reconeixement acadèmic, si s'escau. 

El programa AURORA Traineeships, promogut per l'AURORA European Universities Alliance, de la qual la URV n'és membre, compta també amb finançament per a mobilitats.

Possibilita la realització de pràctiques curriculars, extracurriculars o com a recent graduat/ada en institucions o empreses ubicades en països on estigui ubicada una de les universitats membres de l’Aurora Alliance amb el posterior reconeixement acadèmic, si s'escau. 

Coneix les universitats AURORA

El programa MOU Trineeships és el programa de mobilitat impulsat per la URV.

Possibilita la realització de pràctiques curriculars, extracurriculars o com a recent graduat/ada en institucions o empreses ubicades en països no associats al programa Erasmus amb el posterior reconeixement acadèmic, si s'escau. 

Convocatòria de Mobilitat Internacional per Pràctiques 2024-25: bases que regulen els programes de mobilitat d'aquesta convocatòria

 • Llegeix atentament les bases de la convocatòria.
 • Comprova que compleixes els REQUISITS segons el teu ensenyament.
 • Per completar la sol·licitud has de tenir una empresa/institució i presentar la seva acceptació.
 • Comença la sol·licitud avui i continua-la un altre dia, però recorda que l'has d'enviar dins del termini!

CALENDARI

Publicació de la convocatòria 16 de febrer de 2024
PRIMER termini de presentació de sol·licituds Del 4 al 15 de març de 2024 (inclòs)
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos 20 de març de 2024 
Període d'al·legacions Del 21 de març al 5 d'abril de 2024 (inclòs)
Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos 9 d'abril de 2024 
Publicació de la proposta de resolució 22 d’abril de 2024 
Acceptació de les places assignades Del 23 al 26 d’abril de 2024 (inclòs)
Publicació de la resolució definitiva 30 d’abril de 2024 
SEGON termini de presentació de sol·licituds Del 3 a l’11 de juny de 2024 (inclòs)
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos 14 de juny de 2024 
Període d'al·legacions Del 17 de juny a l’1 de juliol de 2024 
Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos 3 de juliol de 2024 
Publicació de la proposta de resolució 16 de juliol de 2024 
Acceptació de les places assignades Del 16 al 22 de juliol de 2024 
Publicació de la resolució definitiva 25 de juliol de 2024 
TERCER termini de presentació de sol·licituds Del 5 al 13 de setembre de 2024 
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos     18 de setembre de 2024 
Període d'al·legacions Del 19 de setembre al 3 d'octubre de 2024 
Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos     7 d'octubre de 2024 
Publicació de la proposta de resolució     18 d'octubre de 2024 
Acceptació de les places assignades     Del 21 al 24 d'octubre de 2024 
Publicació de la resolució definitiva     28 d'octubre de 2024 

RESOLUCIONS

TRÀMITS Abans de marxar

 1. Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant del Portal de mobilitat.
 2. Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte que també trobaràs al Portal de mobilitat, adjuntant la documentació següent:  
  • Còpia del DNI/NIE vigent durant tot el curs 2023-24 (arxiu pdf). No s'accepta el passaport!
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom de l'estudiant on aparegui: el nom de l'estudiant, el número de compte corrent, el número IBAN i el swift code de l'oficina bancària (arxiu pdf).
  • Si fos necessari: Certificat de residència fiscal; si una persona física no és resident fiscal a Espanya ho ha d'acreditar mitjançant el certificat de residència fiscal del seu país. Si no es disposa d'aquest document en el moment d'omplir el formulari es pot entregar a posteriori per correu electrònic a economy.icenter@urv.cat.
 3. Qüestionari Sobre la Mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2024-25 (Campus Virtual) per realitzar-lo. (TRÀMIT OBLIGATORI)
 4. Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el/la coordinador/a de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destí i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. Abans de l'estada ha d'estar signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2024-25 (Campus Virtual) per descarregar el model i tramitar-lo un cop el tinguis signat.(TRÀMIT OBLIGATORI).
 5. Signatura del Conveni de subvenció: Abans de marxar, has de signar aquest document que fa referència a les condicions de la participació en el programa Aurora. El rebràs al correu electrònic de la universitat i has d'entregar el document original a les oficines del Centre Internacional (TRÀMIT OBLIGATORI).
 6. Curs d'interculturalitat PREPARATS, LLETOS, JA! (TRÀMIT OBLIGTORI). Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2024-25 (Campus Virtual) per realitzar-lo.
 7. Online Linguistic Support: Prova online per determinar el nivell de la llengua en què es desenvolupa la mobilitat (TRÀMIT OBLIGATORI per Erasmus+ i Aurora). Entra a EU Academy i registra't per poder fer el test inicial. Un cop l'hagis realitzat, entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2024-25 (Campus Virtual) per pujar el justificant del nivell obtingut.
 8. Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus+ Estudis.
 9. Admissió a l'empresa de destinació: és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que puguin exigir.
 10. Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.
 11. Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.
 12. Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has d'omplir el Form de Renúncia al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

TRÀMITS Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has de justificar que has començat la teva estada per poder rebre el primer pagament de les beques. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2024-25 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques:

 • Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Formulari de Dades de contacte durant  l'estada, perquè la URV pugui localitzar-te en cas de necessitat mentre estàs de mobilitat.
 • Si hi ha canvis en les assignatures de mobilitat que havies escollit s'ha de reflectir al Learning Agreement i gestionar l'aprovació de totes les parts.

TRÀMITS Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has d'acabar els tràmits de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2024-25 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques: 

 • Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Qüestionari Sobre la Mobilitat: facilitada pel Centre Internacional. La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Assegura't que tens el Learning Agreement actualitzat i aprovat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • EU Survey: Rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online (TRÀMIT OBLIGATORI per Erasmus i Aurora).

Models de documents

Consideracions sobre el finançament d'aquesta convocatòria

Consulta la convocatòria per saber el detall dels ajuts que s'expliquen aquí i la forma de pagament i les condicions per rebre els pagaments.

L'assignació dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat de fons per cada un dels programes.

Ajuts Programa Erasmus+ Traineeships

1. Complement URV (fons provinent de la URV)

El Complement URV consta d'un únic concepte, establert en un import fix, idèntic per a tots els/les beneficiaris/àries de 100€.

2. Ajut Erasmus+ Traineeships (fons provinent del SEPIE)

2.1 AJUT A L'ESTADA

L'import total adjudicat dependrà de la durada real de l'estada, fins a un màxim de 3 mesos, que es calcularà per dies, tenint en compte els mesos amb una durada estàndard de 30 dies. 

Grup del país de destí

País de destí

Import Beca Erasmus+ Estudis

Grup 1 - Països considerats com a cost de vida alt

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia.
També els països no associats al Programa: Illes Feroe, Regne Unit, Suïssa.

500€/mes*

Grup 2 - Països considerats com a cost de vida mitjà

Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre.
També els països no associats al Programa: Andorra, Estat del Vaticà, Mònaco, San Marino.

450€/mes*

Grup 3 - Països considerats com a cost de vida inferior

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia, Polònia, Romania, República Txeca, Sèrbia, Turquia.

400€/mes*

Països no associats al Programa (PNAP) Resta de països no inclosos en les categories anteriors 700€/mes*

* Ajut estudiants amb menys oportunitats: Es suma 250€ als imports base de la beca als estudiants amb menys oportunitats segons les condicions contemplades en la convocatòria i que ho justifiquin degudament abans d'iniciar la seva estada.

2.2 AJUT AL VIATGE ECOLÒGIC

Disponible per a mobilitats cap a països del Grup 1, 2 i 3.

Els estudiants que acreditin que realitzen un desplaçament ecològic poden rebre un complement de 50€ i fins a 4 dies addicionals de l'ajut a l'estada, depenent de la durada del viatge justificat.

Es considera viatge ecològic quan el tram principal del desplaçament es realitzi amb mitjans de transport amb baixes emissions, per exemple autobús o tren.

2.3. VIATGE ADDICIONAL

Disponible només per a mobilitats cap a Països no associats al Programa (PNAP):

Franja de distància Viatge estàndard  Viatge ecològic
Entre 10 i 99 km 23 € -
Entre 100 i 499 km 180 € 210 €
Entre 500 i 1.999 km 275 € 320 €
Entre 2.000 i 2.999 km 360 € 410 €
Entre 3.000 i 3.999 km 530 € 610 €
Entre 4.000 i 7.999 km 820 € -
8.000 km o més 1.500 € -

La distància es calcula amb l'eina de la Comissió Europea http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Ajuts del Programa AURORA Traineeships

Tots els beneficiaris que tinguin una plaça assignada en el programa Erasmus+ Traineeships, que realitzin la seva estada en una institució que estigui en un dels països de les institucions membres de l'AURORA Alliance poden rebre l'ajut corresponent del programa Erasmus+  i a més els següents complements:

Complement pel foment de l'aliança Aurora 200 €
Ajut de viatge 309 € (395€ a Islàndia)


L'ajut AURORA Traineeships s'adjudicaria d'ofici a les estades de mobilitat que compleixin els criteris descrits en les bases de la convocatòria fins a cobrir un màxim de 10 places.
L'assignació dels ajuts a cada estudiant beneficiari resta condicionada a la disponibilitat de fons.
 

Ajut del programa MOU Traineeships

L'ajut pel programa MOU Traineeships consta d'un únic concepte, establert en un import fix, idèntic per a tots els/les beneficiaris/àries.

Concepte Import
Ajut a la mobilitat del programa MOU

1.200€ (pagament únic)

Altres fonts de finançament

Beques Europa Fundació Ciutat de Valls 

La Fundació Ciutat de Valls convoca aquestes beques per estudiants universitaris residents en algun dels municipis de l'Alt Camp i que acreditin la concessió d'una estada amb reconeixement acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de programes de mobilitat internacional.

Per a més informació consulteu el web de la Fundació Ciutat de Valls.

MOBINT: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat

Sol·licitud (no oberta pel curs 2024/25)

L'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) convoca anualment ajuts per a l'estudiantat que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.
L'ajut és de 200 € mensuals fins a un màxim de 6 mesos, independentment de la durada de l'estada.
Els criteris de selecció de les sol·licituds són els criteris acadèmics, el coneixement de la llengua de docència de la universitat de destinació i el país de destinació.

Més informació a la web de l'AGAUR.

Beques Santander Erasmus

Llegeix atentament la CONVOCATÒRIA "BECAS SANTANDER ERASMUS"PELS ESTUDIANTS DE MOBILITAT DE LA URV CURS 2024-25 i fes la sol·licitud: Termini ampliat fins a l'1 d'abril de 2024.

Informació general: http://www.becas-santander.com/