saltar al contingut principal
Cercar
URV

Context normatiu


El Consell Social té les competències i les funcions que li atribueixen la Llei orgànica d'universitats, la Llei d'universitats de Catalunya, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, el Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la URV, altres normes internes de la Universitat i la resta de la normativa vigent.