saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consell Social


El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. Com a enllaç entre ambdues parts, d'una banda vehicula a la Universitat les preocupacions i les necessitats de la societat, i de l'altra, projecta en l'entorn la potencialitat de les activitats dutes a terme per la Universitat. També fa de vincle amb les institucions  per informar i influir sobre les decisions que afecten a la Universitat. A més, busca el suport de les empreses per tirar endavant projectes, alhora que els mostra els serveis i el coneixement que poden aprofitar de la Universitat.


Notícies


Consell Social de la URV

President

Secretari executiu