saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes


Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia

 • Coordinació: Dolors Puigjaner Riba (dolors.puigjaner(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Institut Serra de Miramar de Valls, Col·legi Sagrat Cor, Institut Antoni Martí i Franquès, Institut d'Educació Secundària Roseta Mauri.
 • Resum: Amb aquesta experiència s'ofereix a l'estudiantat la possibilitat d'aprendre de manera pràctica i de primera mà una metodologia docent i, al mateix temps, proporcionar un servei social a la comunitat. L'estudiantat ha d'acturar com a dinamitzador dels grups interactius a l'institut Serra de Miramar de Valls, una comunitat d'aprenentatge que promou l'aprenentatge dialògic i posa en pràctica la metodologia docent dels grups interactius. Aquesta metodologia requereix la presència i col·laboració dins de l'aula de persones adultes que, de manera voluntària i altruista, actuen de dinamitzadors dels grups interactius. Per altra banda, aquesta experiència ofereix a l'estudiantat del màster (i futur professorat) un apropament a l'alumnat dels instituts i al desenvolupament d'una metodologia interactiva i enriquidora a l'aula. Gràcies a aquesta col·laboració, l'institut ha pogut augmentar el nombre d'assignatures que inclouen els grups interactius en la seva planificació docent.
 • Coordinació: Dolors Puigjaner Riba (dolors.puigjaner(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats:
  • Curs 2013-14: AMPA Escola de Pràctiques de Tarragona.
  • Curs 2014-15: IES Martí i Franquès, IES Roseta Mauri, Col·legi Sagrat Cor.
  • Curs 2015-16: Institut d'Educació Secundària de Deltebre, Institut Escola Pi del Burgar.
  • Curs 2016-17 al 2018-19: Institut Serra de Miramar de Valls
 • Resum: L'estudiantat actuarà com a entrenador/a dels grups de l'Escola de Pràctiques de Tarragona que participaran en la Júnior First Lego League. La First Lego League (FLL) és un programa internacional creat per a motivar als nois/es d'entre 9 i 16 anys a interessar-se per la ciència i la tecnologia, i al mateix temps ensenyar-los importants valors i coneixements. Els nois/es han de treballar en equip i usant la metodologia de l'aprenentatge servei. Amb aquesta experiència l'estudiantat del Màster té la possibilitat d'aprendre de manera pràctica i de primera mà la metodologia docent de l'aprenentatge servei al mateix temps que proporciona un servei social a la comunitat.

Treball de Fi de Màster - Estratègies metodològiques en l'aprenentatge de nois/es amb Asperger

 • Coordinació: Dolors Puigjaner Riba (dolors.puigjaner(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Asperger del Camp de Tarragona (ASPERCAMP).
 • Resum: Aquesta és una proposta que va sorgir a partir del I Mercat de Projectes Socials de la URV, i que s'emmarca dins un projecte interdisciplinari on participa estudiantat i professorat del Grau de Psicologia, del Màster en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement i d'Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions.
  Es tracta de fer un Treball Fi de Màster del curs 2014-15 que aporta solucions a la dificultat que tenen els nois/es amb Asperger per tal d'obtenir uns resultats satisfactoris en els centres educatius. Els principals problemes provenen del fet que la majoria de les activitats que es realitzen en els centres escolars estan pensades per a nois i noies neurotípics. El treball va aportar estratègies d'adaptació metodològica que facin servir les noves tecnologies i que permetin la millora de l'aprenentatge de nois/noies amb Asperger.

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

 • Coordinació: Jorge Manuel Dueñas Rada (jorgemanuel.duenas(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Servei de Protecció d'Emergència El Pla i Fundació Mossén Frederic Bara i Cortiella
 • Resum: Aquesta experiènicia d’Aprenentatge i Servei es realitza els cursos 2019-20 i 2020-21.

  1. Projecte d'elaboració d'activitats d'activació de la lectura per a adolescents (alumnes de secundària, batxillerat i cicles), entre els 12 i els 18 anys, beneficiaris d'activitats del Centre Obert de l'entitat, un context no lectiu però sí educatiu.

  2. Projecte d'elaboració d'activitats didàctiques per a fomentar l'aprenentatge significatiu dins de diferents àmbits (economia de la llar, informàtica, història, geografia) beneficiaris d'activitats del Centre Obert de l'entitat, un context no lectiu però sí educatiu.