saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc


Treball de Fi de Màster - Pla de comunicació per a la joventut de la comarca del Tarragonès

  • Coordinació: Bernat López (bernat.lopez(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitat: Joventut del Tarragonès Council.
  • Resum: Aquesta experiència del curs acadèmic 2017-18, ha consistit a dur a terme una proposta d’un pla de comunicació comarcal per a donar a conèixer els serveis per a la joventut que s’ofereixen en els equipaments. Per a dur a terme aquest treball s’han avaluat el públic diana de l’entitat, les eines de les que disposen, el personal i les tasques que duen a terme. Des d’aquest punt, s’ha presentat una proposta d’acció de comunicació, de formació per al personal i d’avaluació periòdica de les accions de comunicació proposades. 

Treball de Fi de Màster - Redefinició de la comunicació estratègica en xarxes socials

  • Coordinació: Iolanda Tortajada (iolanda.tortajada(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitat: Creu Roja Provincial Tarragona.
  • Resum: Aquest treball de final de màster, desenvolupat durant el curs acadèmic 2021-22, s'emmarca en el programa de Comunicació Estratègica i oferirà una radiografia de la comunicació de les ONG, prenent com a estudi de cas Creu Roja Tarragona (CRT). L'anàlisi es centra en l'estudi dels actius intangibles que caracteritzen a l'esmentada ONG i que confeccionen la marca CRT per fer-la atractiva i reconeguda, tant per part de qui col·labora amb l'entitat com de la xarxa de voluntariat actual.