saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Educació Infantil


Societat, família i educació

 • Coordinació: Josep Holgado (josep.holgado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escoles de la ciutat de Tortosa.
 • Resum: El projecte Tàndem és un projecte socioeducatiu que es desenvolupa a la ciutat de Tortosa des del curs 2011-12 al curs 2018-19, i que té com a finalitat primera, afavorir la integració social i cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu d'aquell alumnat de les escoles de Tortosa que presentin dificultats en aquest procés d'integració. Per tal de dur-lo a terme, el projecte Tàndem posa en relació a diferents agents educatius i socials de la ciutat amb la voluntat de construir conjuntament un acompanyament integral d'aquest alumnat. El projecte s'anomena Tàndem perquè el nucli d'intervenció (2+2) el formen per una banda, parelles de mentors (alumnat dels Graus d'Educació Infantil i Primària de la URV del Campus Terres de l'Ebre i del CFGS d'Integració Social i de l'INS de l'Ebre) i per l'altra, parelles d'alumnes de les escoles de la ciutat de Tortosa.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio
 • Més informació: http://pedagogia.fcep.urv.cat/tandem/
 • Vídeo:

 • Coordinació: Barbara Biglia (barbara.biglia(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Ajuntament del Vendrell - Taula Comunitària.
 • Resum: Creació d'espais familiars. acompanyament i aprenentatge col·lectiu per a l'educació dels fills i filles. L'estudiant participarà en un projecte que porta des del 2014 funcionant en resposta a una demanda detectada en els grups de dones del projecte comunitari i pretén donar resposta a una necessitat manifestada. Es tracta d'oferir suport a mares de l'escola del barri dels pisos Planas (el 85% són famílies estrangeres, sobretot originàries del Marroc) perquè tinguin eines i desenvolupin habilitats que els facilitin l'educació i l'acompanyament dels seus fills i filles. Alhora aquestes mares que participen en el projecte comunitari, adquireixen seguretat en elles mateixes, ja que aquests espais de trobada també els permet practicar la llengua (sigui català o castellà) fet que les apodera i les fa guanyar autoestima i seguretat per desenvolupar-se i tenir confiança vers el seu entorn. Paral·lelament als tallers amb les mares, es faran activitats amb els seus fills i filles que els permetin treballar els mateixos valors, però adaptats a les seves edats. Un cop al mes s'organitzaran tallers conjunts: mares i fills/es. Aquesta iniciativapretén facilitar competències per a les famílies tant en l'àmbit educatiu com en l'àmbit social i relacional i oferir a les més petites un espai de relació i aprenentatge de valors a través del joc i la creativitat.

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 

 • Coordinació: Gisela Ferré (gisela.ferre(ELIMINAR)@urv.cat)/ Jorge Manuel Dueñas Radas (jorgemanuel.duenas(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Pública de Bonavista.
 • Resum: En el marc de l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, que comparteix l'estudiantat de primer curs de quatre titulacions diferents de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia), es treballa la integració a l'aula de l'alumnat de 1r i 2n de primària de l'Escola Bonavista, un centre de màxima complexitat de grup C. L'estudiantat de la URV, durant els cursoso 2016-17 i 2017-18, realitza unes sessions d'observació de la interacció entre iguals dels infants a l'aula i elabora una proposta d'integració tenint en compte les característiques evolutives. Les sessions d'observació es realitzen en petits grups durant el mes de novembre i al mes de febrer es fa el retorn de les aportacions a l'escola.

L'escola d'educació infantil - LEXCIT

 • Coordinació: Joan Fuguet (juan.fuguet(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escoles adscrites al Programa LEXCIT.
 • Resum: Aquesta experiència d'APS s'emmarca a la part pràctica de l'assignatura i es realitza el cur 2013-14 en col·laboració amb el Programa LECXIT. L'objectiu és establir un lligam entre el servei a la comunitat i la formació acadèmica. El Programa LEXCIT té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels nens/es a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. Es fa servir una metodologia lúdica i amena gràcies a la col·laboració d'adults que modelen i acompanyen en les activitats proposades i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes participants.
 • Més informació: http://www.lectura.cat/

Ensenyament i aprenentatge de llengües i lectoescriptura I (Seu Baix Penedès)

 • Coordinació: Pilar Iranzo (pilar.iranzo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola Secallets (Coma-Ruga), Escola Angle Guimerà (El Vendrell) i Escola Teresa Martorell (El Vendrell).
 • Resum: Aquesta experiència d'Aprenentatge Servei per als cursos 2014-15 i 2015-16 s'inscriu dins de la Recerca ARMIF-2014 (AGAUR): Millorar les competències docents lingüístico-comunicatives i inclusives dels estudiants del Grau d'Educació Infantil (URV) per mitjà d'Aprenentatge-Servei amb escoles d'educació infantil i primària (comunitats d'aprenentatge). Les Comunitats d'Aprenentatge fan que els processos d'ensenyament-aprenentatge s'insereixin en contextos d'interacció entre els nens/es i la comunitat. També promouen que els adults esdevinguin acompanyants dels aprenentatges dels nens/es de manera que aquests aprenguin tot col·laborant en situacions que impliquin interaccions socioculturals. L'estudiantat de la URV de la Seu Baix Penedès, en el context d'aquesta assignatura, col·laboraran amb els grups interactius, en les escoles destinatàries del servei, com a adults significatius en situacions de llengua oral: contes per parlar (immersió lingüística) i joc simbòlic. Cada estudiant, membre de grups de 3-4 estudiants, prepararà les activitats havent conegut els destinataris, llurs necessitats i els contextos propis de la biblioteca on es desenvoluparan les tasques. Cada tasca implicarà el disseny, el desenvolupament i l'avaluació tant dels aprenentatges dels nens/es i/o adults, com els dels mestres implicats i dels seus propis com a futurs/es mestres.

Escola inclusiva i atenció primerenca (Seu Baix Penedès)

 • Coordinació: Pilar Iranzo (pilar.iranzo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola Secallets (Coma-Ruga), Escola Angle Guimerà (El Vendrell) i Escola Teresa Martorell (El Vendrell).
 • Resum: Aquesta experiència d'Aprenentatge Servei per als cursos 2014-15 i 2015-16 s'inscriu dins de la Recerca ARMIF-2014 (AGAUR): Millorar les competències docents lingüístico-comunicatives i inclusives dels estudiants del Grau d'Educació Infantil (URV) per mitjà d'Aprenentatge-Servei amb escoles d'educació infantil i primària (comunitats d'aprenentatge). Les Comunitats d'Aprenentatge fan que els processos d'ensenyament-aprenentatge s'insereixin en contextos d'interacció entre els nens/es i la comunitat. També promouen que els adults esdevinguin acompanyants dels aprenentatges dels infants de manera que aquests aprenguin tot col·laborant en situacions que impliquin interaccions socioculturals. L'estudiantat de la FCEP de la Seu Baix Penedès, en el context d'aquesta assignatura, col·labora amb els grups interactius, en les escoles destinatàries del servei, com a adults significatius exercitant competències com dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels alumnes, a la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte dels drets humans. Cada estudiant, en grups de 3-4 estudiants, prepararà les activitats havent conegut els destinataris, llurs necessitats i els contextos propis on es desenvoluparan les tasques. Cada tasca implicarà el disseny, el desenvolupament i l'avaluació tant dels aprenentatges dels nens/es  i/o adults, com els dels mestres implicats i dels seus propis com a futurs/es mestres.

Ensenyament i aprenentatge de llengües i lectoescriptura II (Seu Baix Penedès)

 • Coordinació: Pilar Iranzo (pilar.iranzo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola Secallets (Coma-Ruga), Escola Angle Guimerà (El Vendrell) i Escola Teresa Martorell (El Vendrell).
 • Resum: Aquesta experiència d'Aprenentatge Servei per als cursos 2014-15 i 2015-16 s'inscriu dins de la Recerca ARMIF-2014 (AGAUR): Millorar les competències docents lingüístico-comunicatives i inclusives dels estudiants del Grau d'Educació Infantil (URV) per mitjà d'Aprenentatge-Servei amb escoles d'educació infantil i primària (comunitats d'aprenentatge). Les Comunitats d'Aprenentatge fan que els processos d'ensenyament-aprenentatge s'insereixin en contextos d'interacció entre els nens/es i la comunitat. També promouen que els adults esdevinguin acompanyants dels aprenentatges dels infants de manera que aquests aprenguin tot col·laborant en situacions que impliquin interaccions socioculturals. L'estudiantat de la FCEP de la Seu Baix Penedès, en el context d'aquesta assignatura, col·laborarà amb els grups interactius, en les escoles destinatàries del servei, com a adults significatius en situacions de diagnòstic, disseny, desenvolupament i avaluació de l'alfabetització inicial així com en el treball al voltant de les tipologies textuals en la comprensió lectora i la composició escrita. Cada estudiant, membre de grups de 3-4 estudiants, prepararà les activitats, havent conegut els destinataris, llurs necessitats i els contextos propis de la biblioteca on es desenvoluparan les tasques. Cada tasca implicarà el disseny, el desenvolupament i l'avaluació tant dels aprenentatges dels nens/es i/o adults, com els dels mestres implicats i dels seus propis com a futurs/es mestres.

Ensenyament i aprenentatge de la música, l'expressió plàstica i l'expressió corporal ll (Campus Terres de l'Ebre)

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa (joanfrancesc.vidal(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola d'Educació Infantil Mare Natura, Escola Voramar, Institut d'Educació Secundària Roseta Mauri, ZER Riu i Serra, ZER Montcaro.
 • Resum: Aquesta experiència d'aprenentatge servei sorgeix entre els cursos 2016-17 i 2018-19 d'una proposta d'innovació que pretén difondre les propostes de la Music Learning Theory (MTE) (Gordon, 2007) pel que fa a l'audiació preparatòria en nens i nenes de 0 a 5 anys i facilitar-ne l'aplicació als centres d'Educació Infantil de Tortosa. Una de les línies d'actuació és incloure el projecte en la formació universitària, concretament amb l'estudiantat de 3r curs de Magisteri en Educació Infantil de Campus Terres de l'Ebre. L'estudiantat participa activament en un pla pilot que consisteix a assistir a les 4 sessions formatives sobre MTL i en col·laborar en l'elaboració i disseny de materials didàctics. També es formarà part, com a oient observador, de les sessions de Música en Família a través de videoconferències. L'estudiantat haurà de dissenyar i executar en petits grups una sessió d'audiació preparatòria al centre d'Educació Infantil Mare Natura.

Intervenció psicoeducativa en la diversitat social, ètnica i cultural

 • Coordinació: M. Àngels Piquet Vilanova (angelspiquet(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Ajuntament de Tortosa - Espai Obert d'Aprenentatge.
 • Resum: Amb aquesta experiència en els cursos 2016-17 i 2017-18 es pretén donar a conèixer entitats fora de l'àmbit purament escolar, que atenen famílies amb diversitat social, ètnica i cultural i ofereixen propostes d'intervenció educativa. L'estudiantat col·labora en els Tallers de Família i forma part del programa municipal d'acció socioeducativa PEE 6.16. Aquest programa sorgeix de la realitat social de la ciutat de Tortosa, la qual necessita actuacions conjuntes i de treball en xarxa adreçades a infants i joves d'entre 6 i 16 anys i les seves famílies. Els tallers van dirigits directament a les mares amb l'objectiu de millorar el grau d'autonomia i recursos per a desenvolupar l'acompanyament que necessita el seu fill o la seva filla en l'àmbit escolar, així com millorar les seves capacitats bàsiques per participar més amb la comunitat educativa i tenir un paper més autònom i actiu en la relació amb l'escola. L'estudiantat acompanya i participa en els tallers dirigits a mares amb un nivell baix/mig de llengua catalana per tal de millorar les capacitats lingüístiques orals en llengua catalana, entenent que, per a les famílies nouvingudes, una de les dificultats més importants en l'àmbit escolar és la comunicació amb l'escola (els mestres, els tutors, etc.). L'estudiantat dona suport a la persona dinamitzadora participant en el disseny i la planificació dels tallers, preparant dinàmiques i materials i dinamitzant algunes activitats.

Ensenyament i aprenentatge de llengües i lectoescriptura III (Seu Baix Penedès)

 • Coordinació: Pilar Iranzo (pilar.iranzo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola Secallets (Coma-Ruga), Escola Angle Guimerà (El Vendrell) i Escola Teresa Martorell (El Vendrell).
 • Resum: Aquesta experiència d'Aprenentatge Servei per als cursos 2014-15 i 2015-16 s'inscriu dins de la Recerca ARMIF-2014 (AGAUR): Millorar les competències docents lingüístico-comunicatives i inclusives dels estudiants del Grau d'Educació Infantil (URV) per mitjà d'Aprenentatge-Servei amb escoles d'educació infantil i primària (comunitats d'aprenentatge). Les Comunitats d'Aprenentatge fan perquè els processos d'ensenyament-aprenentatge s'insereixin en contextos d'interacció entre els nens/es i la comunitat. També promouen que els adults esdevinguin acompanyants dels aprenentatges dels infants de manera que aquests aprenguin tot col·laborant en situacions que impliquin interaccions socioculturals.
  L'estudiantat de la FCEP de la Seu Baix Penedès, en el context d'aquesta assignatura, col·labora amb els grups interactius com a adults significatius en situacions d'ús de la biblioteca del centre amb tasques relacionades amb l'ús de la llengua i el gust per la lectura i l'escriptura. També estimulant l'ús de la llengua oral, teatralitzant contes populars. Cada estudiant, membre de grups de 3-4 estudiants, prepararà les activitats havent conegut els destinataris, llurs necessitats i els contextos propis de la biblioteca/aula on es desenvoluparan les tasques. Cada tasca implicarà el disseny, el desenvolupament i l'avaluació tant dels aprenentatges dels nens/es i/o adults, com els dels mestres implicats i els seus propis com a futurs/es mestres.

Ensenyament i aprenentatge de llengües i lectoescriptura III

 • Coordinació: Francesca Segarra Ibáñez (francisca.segarra(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Marià Fortuny de Reus.
 • Resum: Es tracta del desplegament de la competència oral en l'adquisició de la llengua vehicular de comunicació i aprenentatge de l'escola per part de les mares i pares que no la tenen com a llengua familiar. Es va realitzar entre els cursos 2014-15 i 2016-17 i novament al curs 2020-21.
  Un dia a la setmana, en franja de matí o tarda, a pactar es farien grups de
  conversa on l'alumnat programaria activitats per tal d'accedir, d'una manera
  molt pràctica, a la llengua.

Pràctiques externes - Pràcticum cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació El Sueño de la Campana (Nicaragua).
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d'un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació El Sueño de la Campana de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). Realitzat des del 2012 fins a l'actualitat, el projecte aprovat per la Junta de la Facultat té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l'estudiantat d'aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d'altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat es centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L'estudiantat del Grau d'Educació Infantil que s'incorpora a les Pràctiques realitza tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d'aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació El Sueño de la Campana.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.

Treball de Fi de Grau - Pràcticum cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació El Sueño de la Campana (Nicaragua).
 • Resum: L'estudiantat que des del 2012 fins a l'actualitat ha realitzat les Pràctiques Externes amb el marc anteriorment explicat pot desenvolupar en el mateix el seu Treball de Fi de Grau.

Treball de Fi de Grau - Contes

 • Coordinació: Elena de la Cruz Vergari (elena.delacruz(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Regidoria de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Reus.
 • Resum: L'estudiantat durant el curs 2013-14 ha dut a terme una unitat didàctica dissenyada per ell en cinc escoles públiques de Reus i posteriorment les ha avaluat. A partir d'aquí, l'estudiantat ha fet les propostes de millora que ha considerat segons l'experiència personal i la recerca científica en l'àmbit de la didàctica en la reflexió dels valors ètics que genera la immigració de països no desenvolupats, a través d'un document audiovisual. Les tasques concretes realitzades per l'estudiantat eren:
  - Posada en pràctica de la unitat didàctica en cinc centres públics de la ciutat de Reus.
  - Anàlisi de la unitat didàctica a través de formularis d'avaluació de l'alumnat i d'autoavaluació de la tasca docent.
  - Recerca entorn de la didàctica del vídeo i la didàctica dels valors (s'entén per valors la consideració ètica i moral d'un fet social)
  - Replantejament i millora de la unitat didàctica.

Treball de Fi de Grau - Elaboració d'un programa per a infants d'educació primària del Museu del Mar

 • Coordinació: Margarita Celma (margarita.celma(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Museu de la Mar de l'Ebre.
 • Resum: Donat que el Museu del Mar fins al curs 2018-19, curs en el que es va realitzar aquest treball, no comptava amb cap programació educativa per infants d'educació primària, es va elaborar un programa dirigit a aquest col·lectiu per poder obrir el Museu a l'estudiantat de les escoles perquè esdevingués en un recurs educatiu al poble. 

Treball de Fi de Grau - Anàlisi de la convivència escolar UNICEF

 • Coordinació: Enric J. Márquez Márquez (enricjacint.marquez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: UNICEF i Maristes Immaculada Barcelona.
 • Resum: L’estudiant fa una anàlisi de la convivència escolar i els drets de la infància, que es dona en un centre concertat durant el curs acadèmic 2019-20. Arrel del primer diagnòstic de la identificació en el centre educatiu dels aspectes dels nens i nenes que menys es treballen i dels coneixements de le seves necessitats, el col·legi ha iniciat una formació en drets dels infants a càrrec d’UNICEF. Aquesta formació i detecció de necessitats els hi farà avançar com a centre en qüestions de drets i això repercutirà directament en els alumnes. Aquests drets són normalment reduïts a dies específics on es conmemoren d'una manera superficial. Un dels objectius fonamentals de l'educació és el desenvolupament integral de l'alumne, la igualtat i solidaritat i d'altres valors que cal conèixer i posar en pràctica.

Competència comunicativa oral i cultura popular

 • Coordinació: Edward Lockhart (edwardalvar.lockhart(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Biblioteques públiques del Camp de Tarragona.
 • Resum: L’activitat s’ha realitzat en el curs 2020-21 i novament al 2022-23 i 2023-24. En aquesta assignatura l'estudiantat prepara una sessió d'una hora de contacontes en anglès que es porta a terme a una biblioteca pública de la província. D'aquesta manera, els nens i nenes de la província poden tenir un contacte més directe amb la biblioteca de la seva zona, s'estén l'ús de l'anglès fora del context escolar i es fa que la tasca de l'estudiantat sigui molt més real i, per tant, significativa. Per descomptat, els contes treballats en aquestes sessions tenen un fons ètic i moral amb un currículum ocult que transmet valors importants per a aquests nens i nenes.

Intervenció psicoeducativa en les dificultats emocionals i de relació

 • Coordinació: Cinta Forcadell (cinta.forcadell(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Col·legi Diocesà Sagrada Familia de Tortosa, Col·legi Públic Jaume Balmes de Santa Bàrbara, Col·legi Teresià de Tortosa, Escola 21 d'Abril, Escola Carles III, Escola Cinta Curtó, Escola Consol Ferré d'Amposta, Escola El Temple, Escola Ferreries, Escola Horta Vella de la Ràpita, Escola Joan Baptista Serra d'Alcanar, Escola Marcel·lí Domingo de Roquetes, Escola l'Assumpció de Deltebre, Escola La Mercé, Escola Raval de Cristo, Escola Remolins, Escola Sant Llatzer.
 • Resum: Aquesta experiència es porta a terme als cursos 2016-17 i 2017-18 amb estudiantat de tercer de la URV del Campus de les Terres de l'Ebre. Es tracta d'un projecte anomenat "L'educació emocional a les escoles" i consisteix a apropar la universitat a l'escola amb la col·laboració de l'estudiantat universitari. L'estudiantat realitza un diagnòstic de les necessitats amb l'equip directiu dels centres (selecció del grup idoni per a realitzar l'APS, materials, espais, duració), posteriorment elabora el material didàctic corresponent i implementa les activitats sobre l'educació emocional que ha dissenyat . Les activitats han sigut prèviament presentades a l'aula davant la resta del grup i reestructurades d'acord amb les propostes de millora plantejades. Les dinàmiques d'educació emocional desenvolupades per l'estudiantat ha fet repensar als centres educatius la introducció de la intel·ligència emocional al currículum i plantejar-se el model a utilitzar.

Projecte artístic

 • Coordinació: Margarita Celma Tafalla (margarita.celma(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre de Professors i Recursos del Baix Ebre.
 • Resum: La Trobada de corals escolars realitzada entre els cursos 2013-14 i 2017-18, aglutina a molts centres educatius de les Terres de l'Ebre. L'estudiantat del Grau d'Educació Infantil i Primària de la URV del Campus Terres de l'Ebre pot conèixer el projecte educatiu, participar-hi i ajudar al seu desenvolupament dissenyant i preparant activitats didàctiques de suport al procés i col·laborant en la seva execució. L'estudiantat assisteix a un assaig coral d'un dels centres educatius participants i realitza propostes didàctiques i propostes rítmiques d'aprenentatge d'una de les cançons comunes a tots els cors. L'existència d'una necessitat social i cultural de difusió de la tradició musical ha possibilitat la continuïtat del projecte. Les conclusions aportades per l'estudiantat serveixen a les entitats a realitzar propostes de millora.

Ensenyament i aprenentatge de llengües i lecto-escriptura I

 • Coordinació: Francesca Segarra Ibáñez (francisca.segarra(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Marià Fortuny (Reus).
 • Resum: Aquest projecte realitzat entre els cursos 2014-15 i 2019-20, es basa en el desplegament de la competència oral en l'adquisició de la llengua vehicular de comunicació i aprenentatge de l'escola. L'estudiantat programa activitats de llengua oral, dissenya situacions d'ensenyament-aprenentatge en el marc de la intervenció naturalista i du a terme les actuacions de desplegament de la programació personalitzada amb els usuaris del programa.

Audició: les històries de la música

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa (joanfrancesc.vidal(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola d'Educació Infantil Mare Natura.
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran al curs 2017-18 unes pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Dansa: la música en moviment

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa (joanfrancesc.vidal(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola d'Educació Infantil Mare Natura.
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran al curs 2017-18 unes pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Llenguatge musical

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa (joanfrancesc.vidal(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola d'Educació Infantil Mare Natura.
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran al curs 2017-18 unes pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Pràctica instrumental, creativitat i improvisació

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa (joanfrancesc.vidal(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola d'Educació Infantil Mare Natura.
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran al curs 2017-18 unes pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Treball de Fi de Grau – Treball sobre les emocions en altes capacitats a través de les TIC 

 • Coordinació: Judith Balanyà Rebollo (judith.balanya(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació per les Altes Capacitats de Tarragona i Terres de l'Ebre - ATHENA.
 • Resum: Dissenyar projectes d'enriquiment adreçats a alumnes amb altes capacitats per tal de facilitar als centres educatius que ho necessitin (escoles i instituts)i les seves famílies durant el curs acadèmic 2021-22. Poden ser projectes centrats en ciències,com arts; projectes transversals i interdisciplinaris; projectes centrats en les TIC i les noves tecnologies, entre d'altres.
  L'entitat vol oferir un ventall de projectes ja fets adreçats a aquesta tipologia d'alumnes. Des dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), els han sol·licitat a l'entitat facilitar-los materials per aquests alumnes que es troben en aquesta situació.
  Per tant, en relació a la seva necesitat la proposta  pretén utilitzar les TIC per dissenyar i proposar un material en obert, principalment dirigit a les famílies però també útil per a les escoles que treballi les emocions a partir de l'àrea del llenguatge.

Treball de Fi de Grau - Disseny d'activitats per a l'atenció educativa per a alumnes amb càncer 

 • Coordinació: Gerardo Meneses Benitez (gerardo.meneses(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Familiars d'Infants i Joves amb Càncer de Tarragona - AFANOC.
 • Resum:​​​ Aquest Treball de Fi de grau s’ha portat a terme durant el curs acadèmic 2021-22.
 1. Identificar el nivell de treball i abordatge del càncer en Educació Infantil
 2. Descobrir quins recursos disposen els docents per treballar el càncer i quina utilització en fan.
 3. Dissenyar activitats per a l'atenció educativa per a alumnes amb càncer
 4. Presentar l'associació AFANOC com a una eina de suport per als docent en l'atenció als infants amb càncer.
 5. Analitzar l'opinió dels docents sobre els recursos oferts.

Treball de Fi de Grau - Programació educativa pel Museu de la Mar de l'Ebre

 • Coordinació: Margarita Celma Tafalla (margarita.celma(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Museu de la Mar de l'Ebre - Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
 • Resum: L'estudiant va entrar en contacte amb el Museu de la Mar de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el curs 2018-19 perquè va identificar que no comptaven amb cap programació educativa per a nens/es d'escoles del poble. Ella va pensar que seria de molta utilitat pel Museu poder elaborar una programació d'educació infantil per tal de poder obrir el Museu a l'alumnat de les escoles i que aquest esdevingués en un recurs educatiu al poble.

Treball de Fi de Grau - Creació d'activitats de lleure per nens i nenes amb altes capacitats (eines digitals)

 • Coordinació: Judith Balanyà Rebollo (judith.balanya(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: ATHENA - Associació per les Altes Capacitats de Tarragona i Terres de l'Ebre
 • Resum: L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau realitzat el curs 2023-24 és dissenyar projectes d'enriquiment adreçats a alumnes amb altes capacitats per tal de facilitar als centres educatius que ho necessitin (escoles i instituts)i les seves famílies. Poden ser projectes centrats en ciències,com arts; projectes transversals i interdisciplinaris; projectes centrats en les TIC i les noves tecnologies, entre d'altres.
  El que necessiten és la creació de materials i activitats digitals amb temàtiques variades per seguir potenciant les capacitats d'uns infants d'entre 5 i 6 anys. Es busca potenciar els seus talents en els diferents àmbits com en la música, en l'art, en les matemàtiques, en la geografia, etc. en l'àmbit digital.

Treball de Fi de Grau - Disseny de materials d'aprenentatge a l'aula basats en el joc

 • Coordinació: Judith Balanyà Rebollo (judith.balanya(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Grup d'Esplai Blanquerna
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau es va realitzar el curs acadèmic 2023-24. Es demana el disseny i creació de materials educatius basats en el joc perquè els infants continuïn aprenent i repassant de manera més lúdica. Es determinarà la rellevància d'utilitzar aquest mètode a les aules i respondre a qüestions com la de si l'atenció dels infants és millor en tractar-se de jocs; si els aprenentatges són més significatius pels infants i afavoreix que els recordin millor; si la participació dels infants s'intensifica amb l'interès cap al joc; etc.