saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat


Instruments de gestió d'espais protegits i del paisatge

 • Coordinació: Sergi Saladié Gil (sergi.saladie(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació d'Amics de la Platja Naturista del Torn.
 • Resum: L’estudiantat realitza en el curs 2021-22 un treball de classe consistent en l'elaboració d'una proposta d'actualització del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Rojala-Platja del Torn (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant). Aquest pla especial es va aprovar l'any 1996, i va ser elaborat per la Direcció General de Patrimoni Natural de l'antic Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. L'Associació d'Amics de la Platja Naturista del Torn es va formar el març del 1989, com altres associacions, per fomentar el nudisme a la platja del Torn davant unes administracions adverses al nudisme, i del propietari dels terrenys que envolten una part important de la platja, que posava molts obstacles a l'accés. La principal tasca de l'associació, a part de vetllar per l'ús naturista de la platja, és contribuir a la millora del medi natural de la pròpia platja i del seu entorn. L'Associació col·labora amb l’estudiantat, facilitant-los informació sobre l'espai, i acompanyant-los en la sortida de camp.

Pràctiques externes - Estudi sociodemogràfic i pla participació ciutadana Barri Sant Jordi

 • Coordinació: Aaron Gutiérrez Palomero (aaron.gutierrez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Veïns del Barri de Sant Jordi (Reus)
 • Resum: Aquest projecte es deriva del 1r Mercat de Projectes Socials i es va desenvolupar, com a Pràctiques Externes i Treball Fi de Grau, durant el curs acadèmic 2014-15. L'estudiant va desenvolupar un estudi social, demogràfic i del teixit econòmic del barri de Sant Jordi de Reus. Per realitzar aquesta diagnosi del barri es van emprar indicadors estadístics, però també treball de camp i una selecció d'entrevistes amb col·lectius que permeten reflectir i caracteritzar la diversitat existent al barri. Aquest treball va permetre obtenir les dades de base per guiar la posterior elaboració d'un pla de dinamització comunitària i participació ciutadana.

Treball de Fi de Grau - Estudi sociodemogràfic i pla participació ciutadana Barri Sant Jordi

 • Coordinació: Aaron Gutiérrez Palomero (aaron.gutierrez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Veïns del Barri de Sant Jordi (Reus).
 • Resum: Aquest projecte es deriva del 1r Mercat de Projectes Socials i es va desenvolupar, com a Pràctiques Externes i Treball Fi de Grau, durant el curs acadèmic 2014-15. L'estudiant va desenvolupar un estudi social, demogràfic i del teixit econòmic del barri de Sant Jordi de Reus. Per realitzar aquesta diagnosi del barri es van emprar indicadors estadístics, però també treball de camp i una selecció d'entrevistes amb col·lectius que permeten reflectir i caracteritzar la diversitat existent al barri. Aquest treball va permetre obtenir les dades de base per guiar la posterior elaboració d'un pla de dinamització comunitària i participació ciutadana.

Treball de Fi de Grau – Estudi evolutiu de l'impacte de l'aigua en l'economia del Priorat

 • Coordinació: Jordi Blay Boqué (jordi.blay(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: GEPEC-Ecologistes de Catalunya.
 • Resum: Aquest TFG es deriva del 8è Mercat de Projectes Socials de la URV i es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2021-22. L’objectiu és donar suport als treballs d'anàlisi de les conseqüències que per al territori del Priorat té la detracció de 6 milions de metres cúbics/any des del Siurana per a transvasar-los al Baix Camp. Això inclou el treball amb dades de consums d'aigua i definició de possibles beneficis, especialment en l'àmbit del regadiu de suport.

Treball de Fi de Grau - És possible el Parc Natural del riu Gaià? Anàlisi de la situació actual, ambiental i social d'aquesta proposta

 • Coordinació: Jordi Blay Boqué (jordi.blay(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Mediambiental La Sínia.
 • Resum: Aquest TFG es deriva del 8è Mercat de Projectes Socials de la URV i es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2021-22. L’objectiu és donar suport als estudis per a l'anàlisi de la possible declaració del Parc Natural de la Conca del riu Gaià. Per a això es preveu un treball d'anàlisi del conjunt del territori potencialment afectat, però especialment dels espais protegits, tant en l'apartat de valor natural com, sobretot, de la gestió que se'n fa i les mancances detectades. Es preveu també el contacte amb les persones, entitats i administracions del territori per tal de detectar les possibilitats de consens al voltant d'aquest tema.

Treball de Fi de Grau - Elaboració cartogràfica de cobertes vegetals a Tarragona

 • Coordinació: Jordi Blay Boqué (jordi.blay(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Aurora - Salut Mental, Territori i Paisatge.
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau es deriva del 8è Mercat de Projectes Socials de la URV  i es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2021-22. L’objectiu és l’elaboració de cartografia d'hàbitats vegetals a la conca del riu Glorieta, amb vistes a la millora del coneixement i la regeneració del bosc de ribera. L'estudiant treballarà al voltant dels següents punts:
  - Prospecció de la coberta vegetal del riu Glorieta.
  - Identificació dels diferents hàbitats i espècies vegetals.
  - Localització d'espècies vegetals exòtiques invasores.
  - Elaboració de cartografia mitjançant eines SIG. Generar capes que ajudin a l'entitat a prendre decisions a l'hora de realitzar actuacions de conservació a la conca fluvial del riu Glorieta.