saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Grau en Arquitectura


Construcció IV

 • Coordinació: Sergio Coll Pla (sergio.coll(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Pau Vila de Reus.
 • Resum: L'assignatura de Construcció IV planteja al curs acadèmic 2019-20 una primera aproximació a la resolució, des del punt de vista constructiu, d'un projecte tècnic d'arquitectura. El primer treball pràctic té la funció d'introduir la problemàtica d'adequar les solucions tècniques a les necessitats del projecte. Es planteja així un exercici en què l'estudiantat ha de resoldre tècnicament un petit projecte vinculat a una situació real: un pati d'escola. El projecte ha tingut com a resultats dos aspectes de gran importància: primer l'apropament als nens i famílies les problemàtiques motrius del creixement i la necessitat d'adaptació constants a nous espais i reptes, entenent el pati com un espai d'aprenentatge i autoexperimentació sota control de l’escola. Segon l'apropament d’eines, nous materials i nous conceptes d’estudi a la societat a través de l’experimentació amb materials biodegradables, no tòxics i segurs.

Sostenibilitat en la ciutat contemporània

 • Coordinació: Carles Barberà Escoí (carlos.barbera(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Institut Lluís Domènech i Montaner i Ajuntament de Reus. 
 • Resum: Es porten a terme dues activitats durant els cursos acadèmics 2016-17/2017-18/2018-19. La primera activitat es realitza amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner, el qual consta d'unes instal·lacions molt antigues que s'han mantingut de forma correcta, però que evidencien mancances pel que fa a l'eficiència energètica. L'estudiantat d'arquitectura fa unes pràctiques reals i a més, experimenta en primera persona la situació actual dels equipaments públics. Els estudiants prenen consciència de les necessitats d'actuar per millorar l'eficiència energètica i donat que el seu treball es cedirà al centre per tal que pugui decidir quines mesures poden aplicar, s'aconsegueix que l'alumne d'arquitectura se senti orgullós de realitzar un treball útil a la comunitat educativa. El centre IES Domènech i Montaner rep una auditoria energètica, que (amb limitacions perquè no es tracta d'un treball professional), li servirà per identificar els principals problemes pel que fa a la gestió dels recursos energètics. D'aquesta manera, es poden proposar solucions de baix cost econòmic i alt estalvi energètic que repercutiran en el millor funcionament del centre i amb un estalvi econòmic per a la comunitat. En la segona activitat l'estudiantat ha de diagnosticar les necessitats de transport mitjançant bicicleta a la ciutat de Reus, i proposar diferents alternatives basant-se en les possibilitats d'utilització de les instal·lacions municipals, així com de les xarxes viàries i nodes de connexió. L'estudiantat experimenta la dificultat d'impulsar mesures de mobilitat sostenible tant pel que fa al cost com al canvi d'hàbits dels usuaris. El receptor del servei en aquest cas és l'Ajuntament de Reus, el qual rep valoracions sobre el pla d'implantació de la bicicleta que serviran per poder millorar-lo i en definitiva, poder oferir un millor servei a la ciutadania.

Patrimoni Arquitectònic. Anàlisi i Intervencions 

 • Coordinació: Agustí Costa Jover (agusti.costa(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: 
  • Curs acadèmic 2017/2018: Ajuntament de Reus - Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp.
  • Curs acadèmic 2018/2019: Ajuntament de Xerta.
  • Curs acadèmic 2020/2021: Limonium. Pont del Diable.
 • Resum: El patrimoni cultural en l'actualitat és un concepte complex, que engloba diferents tipus de patrimoni: immaterial, natural, moble i immoble (edificat). El treball de curs de l'assignatura planteja l'anàlisi i proposta d'intervenció en un objecte del patrimoni cultural edificat. Cada curs es proposa un cas d'estudi diferent, intentant en la mesura del possible, fugir dels exemples que podríem considerar més convencionals. Els treballs realitzats permeten la sensibilització vers el patrimoni arquitectònic per part dels estudiants, els quals adquireixen recursos específics per entendre, analitzar i valorar, per finalment proposar. Aquests treballs també compleixen amb la funció vers la societat de posar en valor i emfatitzar les característiques més rellevants del patrimoni construït, facilitant-ne l'apropiació com a bé comunitari. A més estableixen una base de coneixement, sovint inèdita, que pot servir per a altres iniciatives, com per exemple amb finalitats educacionals o també per al propi manteniment del bé patrimonial.

            

Teoria i pràctica de la restauració del patrimoni arquitectònic

 • Coordinació: Agustí Costa Jover (agusti.costa(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Ajuntament de Tarragona – Patrimoni històric i territori.
 • Resum: El patrimoni cultural en l'actualitat és un concepte complex, que engloba diferents tipus de patrimoni: immaterial, natural, moble i immoble (edificat). El treball dels cursos acadèmics 2017-18 i 2018-19, planteja l'anàlisi d'un element d'interès patrimonial (un edifici, un espai urbà...) amb l'objectiu d'identificar les alteracions sofertes al llarg de la història, junt amb els criteris d'intervenció aplicats. Els treballs realitzats permeten la sensibilització vers el patrimoni arquitectònic per part dels estudiants, els quals adquireixen recursos específics per entendre, analitzar i valorar, per finalment proposar. Aquests treballs també compleixen amb la funció vers la societat de valorar i emfatitzar les característiques més rellevants del patrimoni construït, facilitant-ne l'apropiació com a bé comunitari. A més estableixen una base de coneixement, sovint inèdita, que pot servir per a altres iniciatives, com per exemple amb finalitats educacionals, o també per al mateix manteniment del bé patrimonial.

Instal·lacions III

 • Coordinació: Sergi Coll Pla (sergi.coll(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.
 • Resum: Es tracta d'una assignatura obligatòria de quart curs, de tres crèdits, en el curs acadèmic 2022-23.
  És una activitat destinada perquè que els alumnes d'arquitectura entenguin els problemes quotidians d'un edifici amb relació als conceptes tècnics. Les tasques concretes que realitzarà l'alumnat són: els càlculs tèrmics, proposta de resolució tèrmica, estudi de materials envoltants i l'aixecament de les diferents parts de l'edifici.
  Finalment, hauran de fer una proposta d'acord les necessitats socials i de l'edifici.

Patologies i Rehabilitació

 • Coordinació: Agustí Costa Jover (agusti.costa(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: 
  • Curs acadèmic 2018/2019: Ajuntament de l'Aldea.
  • Curs acadèmic 2019/2020: Ajuntament de l'Ampolla.
  • Curs acadèmic 2021/2022: Ajuntament de Reus - Brigades Municipals.
  • Curs acadèmic 2022/2023 i 2023/2024: Complex Educatiu de Tarragona - La Laboral.
 • Resum: La patologia constructiva és la ciència que estudia els problemes constructius que apareixen a l'edifici (o en alguna de les seves unitats) després de la seva execució. La rehabilitació és el conjunt d'actuacions que tenen per finalitat tornar a fer apte un edifici per al seu ús habitual adaptant-lo als requeriments actuals o millorant-lo. La diagnosi és el procés pel qual es determina l'estat d'un edifici existent i les mesures tècniques que puguin ser necessàries per garantir la seva conservació, i/o per adequar-lo a un nou ús. El treball pràctic de l'assignatura planteja realitzar tot el procès des de la definició de l'estat actual, la sistematització de lesions i processos patològics, i la proposta d'intervenció i manteniment. Especifícament, durant el primer curs, es va treballar en el cas de deu masies i una ermita a la població de l’Aldea. L’estudi analitza les condicions del terreny, les funcionalitats de les edificacions i la seva importància al territori dur a terme unes propostes on es pugui recuperar la funcionalitat de les edificacions. Durant el tercer curs, es va treballar en les següents edificacions de la ciutat de Reus: Cal Massó, Centre Cívic de Llevant, Centre Cívic Mas Abelló,  Escola Giny, Mas Carandell, Mas Iglesias, Mercat del Camp.

Territori i Paisatge. Projectes Territorials

 • Coordinació: Sergi Saladié Gil (sergi.saladie(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats:
  • Curs acadèmic 2012/2013: Ajuntament Riudecols, Ajuntament Pinell de Brai (Terra Alta), Associació Empresarial Química de Tarragona.
  • Curs acadèmic 2013/2014: Institut d'Estudis Vallencs, Plataforma Salvem la Platja Llarga i el bosc de la Marquesa, La Canonja 3. Poble, Paisatge, Sostenibilitat, Consorci per a la preservació del paisatge agrícola de la plana de secà de l'Alt Camp.
  • Curs acadèmic 2014/2015: Assemblea Aturem BCN World, GEPEC, Associació de Veïns del Barri Immaculada, Associació per la Defensa del Territori i el Patrimoni de Riudecols (DELTERPA).
  • Curs acadèmic 2018/2019: Escola La Canonja.
  • Curs acadèmic 2019/2020: Ajuntament de Renau i Associació Mediambiental La Sínia. 
  • Curs acadèmic 2021/2022: Associació d'Amics de la Platja Naturista del Torn.
 • Resum: Aquesta experiència d'APS es desenvolupa en dues assignatures que corresponen a titulacions diferents: la Llicenciatura d'Arquitectura (actualment en extinció) i el Grau d'Arquitectura. L'estudiantat treballa la part pràctica (3 crèdits) de les assignatures en territoris que presenten dinàmiques territorials i paisatgístiques particulars. En contacte i interacció amb els agents territorials de cada àmbit, es pretenen aportar possibles solucions a l'ordenació i gestió dels corresponents paisatges. El treball de l'estudiantat es fonamenta en l'anàlisi del territori, el treball de camp i l'elaboració de propostes per a la millora de la qualitat del paisatge. L'estudiantat treballa en grups que es centren en aspectes concrets i particulars dels municipis amb els quals es treballa. Cada curs acadèmic es treballa en àmbits territorials i problemàtiques diferents, variant els destinataris del servei.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Seminari interdisciplinar - Reus Ocult

 • Coordinació: Jordi Sardà Ferran (jordi.sardaf(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Espais Ocults.
 • Resum: L'experiència ralitzada en el curs acadèmic 2016-17 és molt enriquidora, ja que no sols envolta l'àmbit de l'arquitectura i la història, sinó que també té molta importància el tracte directe amb les persones al llarg de totes les fases de l'activitat: gestió, difusió. És una posada en escena del treball en equip on participen persones de molts àmbits, orígens i inquietuds diferents. L'alumne treballarà, aprendrà i obtindrà experiències de tota mena a la vegada que es divertirà. A més a més, treballarà a un projecte quasi des de la fase inicial i hauran de prendre partit de l'activitat fins al final.

Arqueologia i Arquitectura en la restauració del patrimoni

 • Coordinació: Roger Miralles i Jori (roger.miralles(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Ajuntament de Tortosa.
 • Resum: L'assignatura optativa "Arqueologia i Arquitectura en la restauració del patrimoni" en el curs acadèmic 2019-20 té per objectiu reflexionar sobre el paper d'aquestes disciplines en relació al patrimoni construit. Es tracta d'abordar un problema real i buscar-ne sol·lucions imaginatives, que surtin del marc normatiu, però que siguin una temptativa cap a la resolució del problema.

Treball de Fi de Grau - Disseny d'una ruta enològica als municipis de Falset i Marçà

 • Coordinació: Sergio Coll Pla (sergio.coll(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Cooperativa Falset-Marçà.
 • Resum: L'aixecament d'edificacions patrimonials i la intervenció arquitectónica en entorns patrimonials es una de les tasques més emotives del discurs arquitectónic. Aquest APS es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2019-20, amb la Cooperativa Falset-Marçà, ubicada en un edifici modernista de l'arquitecte Cesar Martinell, arquitecte que va construir més de 40 edificis agraris al llarg de la seva vida profesional. El treball es va centrar en l'estudi, aixecament de l'edifici de la Cooperativa Falset-Marçà i la intervenció arquitectónica en el seu entorn. 

Treball de Fi de Grau – Anàlisi i recuperació d'espais històrics-naturals a Tamarit

 • Coordinació: Agusti Costa Jover (agusti.costa(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Mediambiental La Sínia.
 • Resum: Aquest Treball de fi de Grau es realitza en el curs acadèmic 2021-22. A la platja de Tamarit, municipi de Tarragona, es conserva en perfecte estat un búnquer o niu de metralladores, construït damunt de la Roca de Gaià. Situat en un punt estratègic de la plana al·luvial de la desembocadura del Gaià, creiem que seria interessant recuperar aquest espai com a centre d'interpretació i de memòria històrica, així com també com a observatori d'aus marines. En aquesta zona, també hi ha un altre búnquer més petit, un refugi de la guerra civil i les restes d'un vaixell de la República enfonsat davant de la desembocadura. 

Treball de Fi de Grau - Proposta d'aprofitament d'un espai exterior a l'edifici modernista de la Cooperativa Obrera

 • Coordinació: Sergio Coll Pla (sergio.coll(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Cooperativa Obrera Tarraconense – COT. 
 • Resum: Dos estudiants del Grau d'Arquitectura desenvoluparan, durant el curs acadèmic 2021-22, el seu TFG en el marc del Programa d'Aprenentatge Servei i en col·laboració amb la Cooperativa Obrera Tarraconense (COT) en relació a dos encàrrecs que van realitzar:
  - Proposta d'aprofitament d'un espai exterior a l'edifici modernista de la Cooperativa Obrera Tarraconense.
  - Sostenibilitat energètica per un edifici modernista amb fins culturals a Tarragona.
  Aquesta tasca l'obligará a reflexionar i avaluar de forma realista les peticions, necessitats i possibilitats de desenvolupament arquitectònic de l'edifici existent així com la seva vinculació amb la resta de ciutat.

Treball de Fi de Grau – Sostenibilitat energètica per un edifici modernista amb fins culturals a Tarragona

 • Coordinació: Sergio Coll Pla (sergio.coll(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Cooperativa Obrera Tarraconense - COT. 
 • Resum: Dos estudiants del Grau d'Arquitectura desenvoluparan, durant el curs acadèmic 2021-22, el seu TFG en el marc del Programa d'Aprenentatge Servei i en col·laboració amb la Cooperativa Obrera Tarraconense (COT) en relació a dos encàrrecs que van realitzar:
  - Proposta d'aprofitament d'un espai exterior a l'edifici modernista de la Cooperativa Obrera Tarraconense.
  - Sostenibilitat energètica per un edifici modernista amb fins culturals a Tarragona.
  Aquesta tasca l'obligará a reflexionar i avaluar de forma realista les peticions, necessitats i possibilitats de desenvolupament arquitectònic de l'edifici existent així com la seva vinculació amb la resta de ciutat.

Treball de Fi de Grau - Desenvolupament d'una proposta arquitectònica amb l'Ajuntament de Tarragona

 • Coordinació: Sergio Coll Pla (sergio.coll(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Ajuntament de Tarragona - Conselleria de Patrimoni Històric.
 • Resum: L'estudiant va desenvolupar el seu TFG, durant el curs acadèmic 2021-22, amb la experiència de coordinar-se amb l'Ajuntament de Tarragona. Aquesta tasca va obligar a reflexionar i avaluació de forma realista les peticions, necessitats i possibilitats de desenvolupament arquitectónic de l'edifici existent així com la seva vinculació amb la resta de la ciutat.