saltar al contingut principal
Cercar
URV

Destinatari del Servei (Entitats)


Què és l'APS?

Es tracta d’una activitat que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors; a partir de la pràctica reflexiva.

Aquí pots veure el vídeo institucional sobre l'APS.

Escolta què en pensen els protagonistes en aquest vídeo.

Quins beneficis té l'APS pel destinatari del servei?

  • Us ofereix l'oportunitat de contribuir a la formació d'una generació de ciutadans/es i professionals amb un fort compromís social.
  • Us permet millorar l’entorn, enriquint i innovant programes amb el suport de la Universitat.
  • Fomentareu el treball col·laboratiu entre estudiants, comunitat i professorat.
  • Afavoreix la identificació de la URV com la vostra universitat.

Qui pot ser destinatari del servei?

El destinatari del servei pot ser-ho qualsevol col·lectiu, entitat, associació, ONG o institució pública sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Els destinataris directes o indirectes de les accions han de ser, principalment, persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat social o en risc de formar-hi part.
  • Poden ser també destinataris del servei aquelles entitats o institucions, la finalitat de les quals sigui la consecució de l’interès general o comunitari.
  • L’activitat que desenvolupi l’estudiantat ha de ser sense ànim de lucre.
  • L’activitat que desenvolupi l’estudiantat no ha de ser susceptible de generar competència deslleial en el sector professional. Per tal de garantir-ho, és imprescindible que el destinatari del servei tingui present que l’estudiant desenvolupa una activitat d’aprenentatge en el marc de la seva formació universitària, amb la qual cosa pot ser que cometi errors i que el producte final no sigui satisfactori. La URV ha de vetllar per la qualitat del servei però en cap cas es compromet amb l’APS a la prestació d’un servei professional.

També es recomana que:

  • Sempre que sigui possible, els productes que se’n puguin derivar es posin a disposició pública de forma gratuïta.