saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Màster Universitari de Dret Ambiental


Clínica jurídica ambiental

 • Coordinació: Maria Marquès i Banqué (maria.marques(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Resum: En l’àmbit del Dret, una de les fórmules d’APS més esteses internacionalment és la coneguda com a Clinical Legal Education o formació jurídica clínica, metodologia avui considerada com un moviment global per a la justícia social que involucra a estudiants i professors de tot el món. El tipus de servei que presten els estudiants sota la tutorització d’un equip docent és: la redacció de dictàmens i informes jurídics, la redacció de propostes normatives d’àmbit local, i la conciliació i mediació ambiental. Des de l’inici de la seva activitat, el curs acadèmic 2005-2006, i fins al curs acadèmic 2017-2018, la Clínica Jurídica Ambiental ha treballat en un total de 55 casos per a 30 clients.
  • 2007: Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent en modalitat col·lectiva. 
  • 2018: Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent en modalitat col·lectiva pel projecte Horts socials a la URV: l'educació ambiental per a la innovació social.
  • 2018: Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Univèrsitaria de la Generalitat de Catalunya pel projecte Horts Socials URV: l'educació ambiental per a la innovació social.
   Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.
   Mès informació i tota la relació de casos: http://www.cedat.cat/
 •              

Treball de Fi de Màster - Estratègies pel conflicte territorial de les normatives europees sobre espais d'interès natural que no són d'obligat compliment

 • Coordinació: Aitana de la Varga Pastor (aitana.delavarga(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Plataforma Salvem la Platja Llarga i el Bosc de la Marquesa. 
 • Resum: En 2007 es va realitzar una denúncia a la Comissió Europea sobre l'Ampliació dels Espais d'Interès Natural. Es concretava la problemàtica de l'EIN de la Punta de la Móra (massa petit i aïllat), prenent com a referència la Directiva d'Hàbitats Europea. Les normatives s'aproven a l'àmbit europeu, però no són d'obligat compliment i això suposa un conflicte territorial. L’estudiant explora al curs 2019-20 una possible solució jurídica a la protecció de la zona i l’entorn de la Platja Llarga a Tarragona. 
  Pots veure el testimoni de l’estudiant al vídeo d’estudiants.

Treball Fi de Màster - El conflicte sobre els recursos naturals i l'aplicació del conveni n.169 de l'Organització Mundial del Treball a Guatemala

 • Coordinació: Antoni Pigrau Solé (antoni.pigrau(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: FRENA - Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de Los Pueblos de Guatemala.
 • Resum: Aquest TFM desenvolupat al curs acadèmic 2019-20, és resultat d'una petició de l'organització indígena Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), de San Pablo - Tacaná, Guatemala. FRENA proposa a l'estudiant que redacti un informe jurídic que donarà suport a l'inici del projecte de micro-central hidroelèctrica al municipi de San Pablo. Aquest informe serà un dels primers passos per aconseguir la independència energètica de les grans hidroelèctriquès que durant tants anys han massacrat el terreny i la població de Guatemala. La sol·licitud de FRENA proposa un contingut específic i és l'estudi de les autoritzacions de llicències per a la utilització dels rius, per una banda, i per l'altra, les llicències de construcció de megaprojectes hidroelèctrics sense consulta prèvia, lliure i informada. Aquesta segona part de l'informe que haurà de redactar té el propòsit de donar llum a la protecció que es pot exigir davant d'aquesta situació en la qual, de fet, s'hi troben. L'estudi que realitzarà l’estudiant serà de caràcter ambiental i jurídic, i valdrà per reforçar, amb arguments jurídics, la lluita de FRENA i del poble de Guatemala contra els grans projectes internacionals que exploten els seus recursos naturals.
 • 2021: Premi de Compromís Social Immaculada Sastre Miró de la URV en la categoria Treball Fi de Màster.  

Treball Fi de Màster - La planificació estratègica de les energies renovables

 • Coordinació: Endrius Cocciolo (endrius.cocciolo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: SEO/BirdLife.
 • Resum: El treball de fi de màster (TFM) s'ha desenvolupat al curs 2020-21, en mode d'aprenentatge servei amb l'ONG ambiental Societat Espanyola d'Ornitologia, soci espanyol de Birdlife International. Els resultats del treball havien de respondre a a tres qüestions:
  1. És preceptiu un pla estratègic sobre energies renovables, a més de la EIA de cada projecte?
  2. Quin hauria de ser el seu contingut?
  3. Quines CCAA compten amb un pla estratègic? Aquest hauria de ser d'àmbit autonòmic o estatal?
  Des de les instàncies científiques s'ha advertit dels impactes en la biodiversitat provocats pels projectes industrials per a l'aprofitament de les energies solar i eòlica. L'afectació a l'avifauna en general és motiu d'una preocupació especial. La idea d'implementar un pla estratègic que reguli el desplegament d'energies renovables està sent defensada des de múltiples àmbits i amb diferents acostaments.

Treball Fi de Màster - Accions jurídiques amb relació a rebuigs plàstics de la producció agrària

 • Coordinació: Aitana de la Varga Pastor (aitana.delavarga(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Mediambiental Espai Verd.
 • Resum: L'Associació Espai Verd va sol·licitar a través del 8è mercat de projectes socials la posibilitat d'estudiar les "accions jurídiques en relació amb rebuigs plàstics de la producció agrària". Aquesta proposta s'ha acollit al curs acadèmic 2021-22 en el marc del Màster Universitari en Dret Ambiental i el Treball de Fi de Màster, elaborat per l'estudiant, consistirà en l'anàlisi de la problemàtica plantejada, l'estudi de la normativa aplicable i la proposta d'accions jurídiques al respecte.

Treball Fi de Màster - Informe jurídic projecte de micro-central hidroelèctrica a Guatemala

 • Coordinació: Antoni Pigrau Solé (antoni.pigrau(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: FRENA - Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de Los Pueblos de Guatemala.
 • Resum: Durant l'estiu de l'any 2019, l'estudiant va participar en un projecte de cooperació internacional a Guatemala, organitzat per la URV Solidària. Concretament, la seva activitat es va desenvolupar dins les oficines de la Comissió internacional de Juristes, que, sota la direcció del Llicenciat Ramón Cadena, defensen el dret d'accés a la justícia i la independència judicial. Aquí va poder conèixer, la banda, la conflictivitat del país, així com persones de les comunitats indígenes que pateixen en primera persona les conseqüències del sistema econòmic i polític actual de Guatemala.
  Motivat per aquesta experiència, la Raquel Llop, va conèixer el municipi de San Pablo - Tacaná, on resideix una de les comunitats afectades per la problemàtica energètica que fa més de 20 anys que pateix el país sencer. Aquí es va sensibilitzar amb la lluita del col·lectiu FRENA, que defensa la naturalesa i els drets humans.
  Degut a aquest vincle creat durant l'estiu passat, FRENA proposa a l'estudiant que redacti un informe jurídic que donarà suport a l'inici del projecte de micro-central hidroelèctrica al municipi de San Pablo.
  Aquest informe serà un dels primers passos per aconseguir la independència energètica de les grans hidroelèctriques que durant tants anys han massacrat el terreny i la població de Guatemala.
  La sol·licitud de FRENA proposa un contingut específic i és l'estudi de les autoritzacions de llicèncieô per a la utilització dels rius, per una banda, i per l'altra, les llicències de construcció de mega projectes hidroelèctrics sense consulta prèvia, lliure i informada.
  Aquesta segona part de l'informe que haurà de redactar té el propòsit de donar llum a la protecció que es pot exigir davant d'aquesta situació en la qual, de fet, s'hi troben.
  L'estudi que realitzarà la Raquel serà de caràcter ambiental i jurídic, i valdrà per reforçar, amb arguments jurídics, la lluita de FRENA i del poble de Guatemala contra els grans projectes internacionals que exploten els seus recursos naturals.

Treball Fi de Màster - Estratègies jurídiques per lluitar contra la problemàtica ambiental de la sobrepesca a la costa chocuana

 • Coordinació: Andrea Rocio Torres Bobadilla (alexandre.moreno(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre d’Estudis per la Justícia Social de Tierra Digna
 • Resum: És un projecte del curs 2022-23, que  respon a les necessitats de: Centre d'Estudis per la Justícia Social de Tierra Digna, Colombia. La tutora externa pertany a aquesta organització i és la seva assessora jurídica.
  Es tracta d'un TFM del Màster Universitari en Dret Ambiental que té per objecte repassar quines han sigut les respostes que des del dret ambiental s'han anat donant a situacions relacionades amb la problemàtica ambiental de la sobrepesca. El treball partirà de fer una anàlisi a nivell global, destacant les estratègies i ferramentes jurídiques que han suposat una millor resposta front a aquestes amenaces ambientals, i acabarà centrant-se en el context colombià, en concret, en les possibilitats de preparar un litigi estratègic que atengui a aquesta realitat en la costa chocuana, a Colòmbia.

Treball Fi de Màster - Estudi comparat d'alternatives de protecció de la Serranía de San Lucas, departaments d'Antioquia i Bolívar (Colòmbia)

 • Coordinació: Franco Hernán Gómez (antoni.pigrau(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: International Action for Peace / Associació Campesina del Valle del Río Cimitarra
 • Resum: Es tracta d’un TFM del curs 2022-23 del Màster Universitari en Dret Ambiental que té per objecte d’estudi comparat de possibles alternatives de protecció de la “Serranía de San Lucas, als departaments d’Antioquia i Bolívar, a Colòmbia”.
  L’anàlisi diferenciarà les zones no intervingudes per les activitats humanes i les zones ja intervingudes per activitats de mineria, ramaderia o agricultura.
  El projecte respon a les necessitats de l’Associació, i el tutor pertany a aquesta organització.