saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS en el Doble Grau en Educació Infantil i Educació Primària


Hablitats Comunicatives

 • Coordinació: Janaina Minelli de Oliveria Ramos (janaina.oliveria(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Grup Espai Blanquerna
 • Resum: En aquesta experiència desenvolupada en els cursos 2022-23 i 2023-24, tant els alumnes com les entitats aporten i reben en la mateixa mesura. Les entitats tenen necessitat d'expressar al públic les activitats que realitzen i els fins que persegueixen. Els alumnes d'Habilitats Comunicatives desenvolupen la competència digital i la creativitat creant quatre peces comunicatives. Les entitats aporten contingut a les peces creades pels alumnes segons els seus interessos i reben a canvi un vídeo, un podcast, una infografia i un còmic. Els alumnes aporten la seva creativitat, la seva motivació en el contacte amb les entitats i, a canvi, tenen un destinatari real per als treballs realitzats en el marc de la matèria Habilitats Comunicatives.

Coneixement i ús de la llengua estrangera II

 • Coordinació: Edward Lockhart Domeño (edwardalvar.lockhart(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Biblioteques públiques del Camp de Tarragona.
 • Resum: L'estudiantat, en grups, prepara en els cursos entre 2015-16 i 2019-20, una sessió d'una hora de conta-contes en anglès que faran a una biblioteca pública de la província de Tarragona. D'aquesta manera, fem que els nens i nenes de la província puguin tenir un contacte més directe amb la biblioteca de la seva zona, estenem l'ús de l'anglès a fora del context escolar i fem que la tasca de l’estudiantat sigui molt més real i, per tant, significativa.

Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents

 • Coordinació: Mercè Gisbert Cervera (merce.gisbert(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola L'Arrabassada, Escola Torreforta i Escola Mossèn Ramon Bergadà.
 • Resum: El projecte que té com a finalitat general millorar la formació pràctica inicial dels docents mitjançant una estratègia de col·laboració entre la universitat i els centres educatius es desenvolupa des del curs 2016-17. Per una banda, els contextos dels centres educatius s'utilitzen com a escenaris reals de formació i recerca i per l'altra, des de la universitat, es col·labora amb aquests en la creació de recursos materials didàctics, innovadors i ajustats a les seves necessitats. La millora de la qualitat de la formació dels futurs mestres passa, d'acord amb els darrers informes governamentals i amb la literatura científica, per oferir una formació més orientada a la pràctica. Conjugar en aquest procés teoria i pràctica en contextos reals de treball esdevé l'element clau per a formar docents que puguin desenvolupar les seves competències professionals. En concret, ens centrem en el desenvolupament de la competència digital, que és una competència transversal del currículum dels futurs docents que cal incloure-la en el treball de diverses matèries del grau. Alhora, es tracta d'una necessitat creixent en la formació del professorat que estan als centres educatius a la que cal donar una resposta institucional.

        Aquesta experiència es desenvolupa conjuntament amb el Grau de Pedagogia. 


Ensenyament i aprenentatge de llengües i lecto-escriptura II

 • Coordinació: Francesca Segarra Ibáñez (francisca.segarra(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola Àngel Guimerà, Escola Ciutat de Reus, Escola Consol Ferré, Escola de Pràctiques de Tarragona, Escola Els Àngels, Escola Marià Fortuny, Escola Ventura i Gasol, Institut Escola El Mediterrani.
 • Resum: L'objectiu del projecte és desplegar la competència oral en l'adquisició de la llengua vehicular de comunicació i aprenentatge de l'escola per part de les mares i pares que no la tenen com a llengua familiar. Un dia a la setmana en els cursos entre 2015-16 i 2019-20, es fan grups de conversa on l'alumnat programa activitats per tal d'accedir, d'una manera molt pràctica, a la llengua.

Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular

 • Coordinació: Gemma Guasch Pàmies (gemma.guasch(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Biblioteques Públiques de Tarragona
 • Resum: En el marc de l'assignatura "Competència comunicativa oral i cultura popular". La proposta en qüestió consistiria en una sessió de contacontes a la biblioteca, dissenyada i dinamitzada per un grup d'estudiants de la doble titulació de la menció d'anglès; durant el curs acadèmic 2022-23. L'activitat seria tota en anglès i consistiria a explicar un conte i, tot seguit, desenvolupar unes activitats relacionades amb aquest conte i preparades pels estudiants de la URV.

Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals I / Fira de ciències

 • Coordinació: Maria Teresa Novo Molinero (mteresa.novo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Prat de la Riba.
 • Resum: L’estudiantat de l’assignatura seran responsables del disseny i execucció de la 3a Fira de Ciències en el curs 2018-19, destinada específicament a l’escola Prat de la Riba. Amb aquest projecte es cerca en primer lloc que l’estudiantat de l’assignatura tingui una experiència real en un aprenentatge basat per projectes; la segona finalitat és la de que els estudiants siguin capaços de dissenyar i implementar activitats STEM de qualitat per als estudiants de primaria i per últim que els estudiants de grau tinguin un contacte directe amb els infants de les escoles. Per als estudiants suposa un repte preparar tota una jornada d’activitats amb la seva planificació per a infants de l’escola.