saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei a la Llicenciatura d'Arquitectura


Solar Decathlon VI (Pla en extinció)

 • Coordinació: Carlos Barberà Escoí (carlos.barbera(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Antena del coneixement de Torredembarra, Horts Socials URV.
 • Resum: Aquesta experiència d’aprenentatge i Servei es va realitzar el curs acadèmic 2013-14. Es tracta d'una experiència integral, ja que es comença amb un terreny dels que s'han de crear els plànols, s'ha de conèixer les necessitats i usos als quals es pot destinar, així com les instal·lacions veïnes existents per tal de projectar les instal·lacions que es realitzaran en el projecte constructiu que compleixi la legislació i que agradi als usuaris. A més, s'ha de tenir en compte que els materials siguin reutilitzats i reciclables. Els alumnes experimenten un cas real en el qual han de posar en pràctica la màxima de fer més amb menys.

Arquitectura i paisatge

 • Coordinació: Sergi Saladié Gil (sergi.saladie(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats:
  • Curs 2012-13: Associació Delterpa (Riudecols), Ajuntament Pinell de Brai (Terra Alta), Associació Empresarial Química de Tarragona.
  • Curs 2013-14: Institut d'Estudis Vallencs, Plataforma Salvem la Platja Llarga i el bosc de la Marquesa, La Canonja 3. Poble, Paisatge, Sostenibilitat, Consorci per a la preservació del paisatge agrícola de la plana de secà de l'Alt Camp.
  • Curs 2014-15: Assemblea Aturem BCN World, GEPEC, Associació de Veïns del Barri Immaculada, Associació per la Defensa del Territori i el Patrimoni de Riudecols (DELTERPA).
 • Resum: Aquesta experiència d'APS es desenvolupa en dues assignatures que corresponen a titulacions diferents: la Llicenciatura d'Arquitectura (actualment en extinció) i el Grau d'Arquitectura. L'estudiantat treballa la part pràctica (3 crèdits) de les assignatures en territoris que presenten dinàmiques territorials i paisatgístiques particulars. En contacte i interacció amb els agents territorials de cada àmbit, es pretenen aportar possibles solucions a l'ordenació i gestió dels corresponents paisatges. El treball de l'estudiantat es fonamenta en l'anàlisi del territori, el treball de camp i l'elaboració de propostes per a la millora de la qualitat del paisatge. L'estudiantat treballa en grups que se centren en aspectes concrets i particulars dels municipis amb els quals es treballa. Cada curs acadèmic es treballa en àmbits territorials i problemàtiques diferents, variant els destinataris del servei.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Solar Decathlon VI

 • Coordinació: Carlos Barberà Escoí (carlos.barbera(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Resum: Aquesta experiència d'aprenentatge i Servei es va realitzar el curs acadèmic 2015-16 i 2016-17. En aquesta experiència d'APS l'estudiantat desenvolupa un projecte de construcció d'un habitatge sostenible i energèticament eficient. Una de les activitats que els estudiants realitzen és la divulgació i sensibilització social sobre sostenibilitat en la llar, i sobre aquesta mena d'habitatges. Aquesta experiència ofereix a l'estudiantat un apropament al seu futur com a arquitecte/a així com una major sensibilització, tant del públic com del mateix estudiantat, de l'arquitectura en relació a la sostenibilitat i l'eficiència energètica.