saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

Màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria - 13a edició

Màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

Informació acadèmica

Organització docència virtual

S'utilitza el campus virtual Moodle, en què a l'inici de cada assignatura l'estudiant disposa de:

  • La planificació setmanal
  • El temari
  • Els materials d'estudi i mapes conceptuals per a cada tema
  • Test d'autoseguiment i activitats d'avaluació continuada.

El professorat programa sessions o classes en directe, per videoconferència, que s'enregistren per tal que els estudiants puguin visualitzar-les en qualsevol moment, si no han pogut connectar-s'hi en l'horari establert.

Avaluació

En general, l'avaluació de les assignatures es fa a través d'activitats d'avaluació continuada (treballs, debats, resolució de problemes, etc.), els tests d'autoseguiment i la participació en els fòrums de dubtes, les videoconferències i altres tasques. Al final de cada assignatura, tenen lloc les proves de validació, en què es comprova individualment la identitat de cada estudiant i l'autoria dels treballs o tasques que ha presentat prèviament. Aquestes proves també es fan per videoconferència, a través del campus virtual de cada assignatura.

L'assignatura Investigació i Anàlisi Quantitativa preveu la convocatòria de proves avaluatives periòdiques (tipus examen) que es realitzen de forma sincrònica, per videoconferència, al campus virtual.
 

Pràctiques externes

L’assignatura Pràctiques Acadèmiques Externes (3 ECTS) es cursen durant el segon quadrimestre.

Les pràctiques consisteixen en un grup d’activitats orientades a l’aprenentatge basat en l’acció i l’experiència que fa que els estudiants integrin les destreses i coneixements propis de la investigació en infermeria.

Si tens experiència professional, pots sol·licitar el reconeixement d’aquesta assignatura, si compleixes els requisits establerts. Durant la tutoria individual prèvia a la matrícula, la coordinació acadèmica informa els estudiants sobre com reconèixer l'experiència professional o opcions per fer les pràctiques.

Treball final de màster

Convocatòria única: juny o setembre.

El Treball de final de màster, és un acte públic que es realitza per videoconferència, a través del campus virtual. Tanmateix, si un estudiant ho prefereix, també es pot dur a terme presencialment al campus Catalunya; en aquest cas, cal que ho acordi amb la coordinació del màster o de l'assignatura.

Guia de l’assignatura de Treball de Fi de Màster de la Facultat d’Infermeria.

Accés al repositori de treballs de fi de màster.

Mobilitat

Opcional. Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat

Beques específiques

Doctorats relacionats