saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

Màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria - 12a edició

Màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 43 6 11 60
TOTALS 43 6 11 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
18615101 Investigació i Anàlisi Quantitativa 6
18615102 Investigació Qualitativa
18615103 Teories i Models d'Infermeria
18615104 Cuidatge i Demandes de Salut
18615107 Investigació en Cultura i Cuidatge 3
18615301 Treball de Fi de Màster 11
Primer quadrimestre
18615108 Bioètica i Investigació en Ciències del Cuidatge 3
18615109 Investigació en Infermeria des de la Perspectiva de Gènere 3
18615110 Investigació en Infermeria Familiar: Transició Família i Salut 3
18615111 Disseny de Projectes de Recerca i Comunicació Científica de Resultats 2
18615112 Instruments de Recerca Bibliogràfica 3
Segon quadrimestre
18615113 Metodologia i Innovació Docent 3
  Optatives 6

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2023-24
18615201 Investigació en Infermeria de Salut Mental i Addiccions
18615204 Gestió i Canvi  3
18615205  Ètica del Cuidatge  3
18615206  Economia de la Salut  3
18615210 Educació per a la Salut 3
18615211 Tècniques d'Assesorament i Coaching en la Recerca i Pràctica en Infermeria 3
ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2012)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
18605106 Metodologia de la Investigació I 10 18615101 Investigació i Anàlisi Quantitativa 6
18605107 Metodologia de la Investigació II 10 18615102 Investigació Qualitativa 6
18605111 Teories i Models Infermers 10 18615103 Teories i Models d'Infermeria 6
18605103 Cuidatges i Noves Demandes de Salut 15 18615104 Cuidatge i Demandes de Salut 5
18605109 Psicologia de la Salut 6 18615105
18615211
Tècniques d'Assesorament i Coaching en la Recerca i Pràctica en Infermeria 3
18605218 Tècniques d'Assessorament i de Mediació 2.5 18615106
18615210
Educació per a la Salut 3
18605201 Cultura i Cuidatge 3.5 18615107 Investigació en Cultura i Cuidatge 3
18605102 Bioètica II 2 18615108 Bioètica i Investigació en Ciències del Cuidatge 3
18605208 Gènere i Pràctica Professional 2.5 18615109 Investigació en Infermeria des de la Perspectiva de Gènere 3
18605202 Investigació en Infermeria Familiar i Comunitària 3 18615110  Investigació en Infermeria Familiar: Transició Família i Salut 3
18605203 Investigació en Infermeria i Processos de Canvi 3 18615111 Disseny de Projectes de Recerca i Comunicació Científica de Resultats 2
18605214 Processos d'Adaptació i Dol 2.5 18615201  Investigació en Infermeria de Salut Mental i Addiccions 3
18605108 Metodologia Educativa 8.5 18615202
18615113
Metodologia i Innovació Docent 3
18605210 Instruments per a la Recerca Bibliogràfica en Ciències de la Salut 2.5 18615203
18615112 
Instruments de Recerca Bibliogràfica 3
18605105 Gestió de Serveis de Salut i Sociosanitaris 6 18615204  Gestió i Canvi 3
18605101 Bioètica I 2.5 18615205  Ètica del Cuidatge  3
18605207 Dilemes Ètics en la Pràctica de la Infermeria 2.5 18615501 Pràcticum 3
18605209 Informàtica Aplicada a les Ciències de la Infermeria 2.5 18615208  Infermeria Clínica Avançada 3
18605104 Economia de la Salut 5 18615206 Economia de la Salut 3