saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació

Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació - 12a edició

Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació

Informació acadèmica

Especialitats

Es pot escollir un itinerari dels següents:

  • Pràctiques externes (itinerari professionalitzador)
  • Aportacions Metodològiques del Pensament Jurídic (itinerari de recerca)

Organització docència virtual

La docència es desenvolupa en quatre blocs d’assignatures que es distribueixen en tres trimestres d’octubre a maig per a les assignatures obligatòries i el quart bloc es reserva per a la realització de les pràctiques externes i la finalització del Treball de fi de màster.

També es pot cursar a temps parcial.

La docència virtual es realitza a través de la plataforma virtual Moodle. No hi ha proves presencials, totes les activitats avaluatives són en línia.

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha creat un programa específic que permet realitzar, de forma simultània, els estudis del Màster en Advocacia amb un altre Màster universitari de caire jurídic impartit per la Facultat de Ciències Jurídiques, que porti a l'especialització jurídica. Per a més informació consulta la pàgina web de la Facultat de Ciències Jurídiques.

La simultaneïtat del Màster en Dret de l’Empresa i de la Contratació i el Màster en Advocacia dona lloc a l'obtenció de dos títols oficials.

El programa de simultaneïtat es realitza 70% en castellà i 30% en català.

Pràctiques externes

Les pràctiques s'adapten als teus interessos professionals i en funció d'aquests interessos es cerca l’entitat idònia. El període de realització també es pot adaptar en funció de la teva disponibilitat.

Múltiples despatxos d'advocats, empreses i d'altres entitats col·laboren amb el màster per facilitar la realització de les pràctiques.

Treball final de màster

Convocatòries de defensa: juny i setembre

Guia de l’assignatura de TFM de la facultat de Ciències Jurídiques.

Mobilitat

Opcional. Pots realitzar estades de recerca.

Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat

Doctorats relacionats