saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació

Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació - 11a edició

Màster universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 42 6 12 60
TOTALS 42 6 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15655101 Dret de Societats 4
15655102 Fiscalitat de l'Empresa 5
15655103 Dret Concursal 4
15655104 Contractació Laboral Nacional i Internacional 3
15655105 Noves Perspectives del Dret Contractual 5
15655106 Contractació Immobiliària 5
15655107 Contractació Mercantil 3
15655108 Fiscalitat de la Contractació 4
15655109 Resolució Judicial de Conflictes i Arbitratge 3
15655110 La Prova en la Litigació Empresarial i dels Negocis 3
15655111 Litigació en els Negocis Internacionals 3
15655301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2021-22
Cal triar una assignatura d'entre les dues següents:  
Itinerari professionalitzador  
15655501 Pràctiques Externes 6
Itinerari de recerca  
15655201 Aportacions Metodològiques del Pensament Jurídic 6
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15655202 Introducció al Dret i al Sistema Jurídic Espanyol 6

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació. 

ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN ADVOCACIA ASSIGNATURES DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET DE L'EMPRESA I DE LA CONTRACTACIÓ (2012)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
15665112 Pràctica Processal Civil 3 15655109 Resolució Judicial de Conflictes i Arbitratge 3
15665108 Pràctica Tributària 3 15655102 Fiscalitat de l'Empresa 5
15665104 Pràctica Civil 6 15655105 Noves Perspectives del Dret Contractual 5
15665110 Pràctica Constitucional, Internacional i Europea 4 15655111 Litigació en els Negocis Internacionals 3
15665402

15665403
Estada de Pràctiques Externes I
o
Estada de Pràctiques Externes II
12

12
15655501 Pràctiques Externes 6