saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Dret Ambiental

Màster universitari en Dret Ambiental - 19a edició

Màster universitari en Dret Ambiental

Informació acadèmica

Organització docència virtual

Metodologia de docència i aprenentatge basada en l'aprenentatge virtual

Al Màster en Dret Ambiental no hi ha horaris ni exàmens finals. La metodologia docent es basa en l'aprenentatge actiu i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'aprenentatge virtual (e-learning).

En aquest sistema el professorat és mentor i guia de l'aprenentatge, i combina diferents recursos d'aprenentatge, informació i coneixement, mitjançant recursos electrònics propis i d'altres d'accés obert.

Avaluació

L'avaluació consisteix a superar diferents activitats en línia (resolució de casos pràctics, qüestionaris, exposicions orals, etc.) que es fan al llarg de cada assignatura quadrimestral.

El mètode, doncs, proporciona la màxima flexibilitat possible perquè qualsevol persona pugui compaginar els estudis amb altres activitats professionals, laborals i familiars en qualsevol país del món.

Simultaneïtat d'estudis

Pots cursar de forma simultània dos màsters de la Facultat de Jurídiques de la URV i obtenir dos títols oficials: el màster en Advocacia i Procura i un altre màster universitari jurídic amb què t'especialitzaràs. Consulta els avantatges i detalls del programa de simultaneïtat de la Facultat de Ciències Jurídiques.

La simultaneïtat entre el Màster en Dret Ambiental i el Màster en Advocacia i Procura es realitza 70% en castellà i 30% en català.

Pràctiques externes

Les pràctiques acadèmiques externes consten de 9 ECTS i són obligatòries. Es duen a terme al segon quadrimestre del segon curs del màster.

Diverses entitats col·laboradores que reben estudiants de pràctiques, però tenen una importància especial les pràctiques internacionals: per això es dona la possibilitat de realitzar les pràctiques externes en entitats, universitats i organitzacions internacionals especialitzades en temes ambientals d'arreu del món.

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser presencials o virtuals.

Treball final de màster

Convocatòries de defensa: juny i setembre.

Mobilitat

Opcional. Estades en altres universitats, centres de recerca, organitzacions no governamentals i altres entitats dedicades a la protecció ambiental. El màster potencia, especialment, la mobilitat internacional a través de les pràctiques externes internacionals.

Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Beques específiques

Doctorats relacionats