saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Dret Ambiental

Màster universitari en Dret Ambiental - 16a edició

Màster universitari en Dret Ambiental

Informació acadèmica

Organització docència virtual

El màster s'imparteix en modalitat virtual, amb la possibilitat opcional de cursar el darrer quadrimestre del segon curs de forma presencial.

No hi ha proves presencials, totes les activitats avaluatives són en línia.

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha creat un programa específic que et permet realitzar, de forma simultània,  els estudis del Màster en Advocacia amb un altre Màster universitari de caire jurídic impartit per la Facultat de Ciències Jurídiques, que porti a l'especialització jurídica. Per a més informació consulta la pàgina web de la Facultat de Ciències Jurídiques.

La simultaneïtat del Màster en Dret Ambiental i el Màster en Advocacia dona lloc a l'obtenció de dos títols oficials.

El programa de simultaneïtat es realitza 70% en castellà i 30% en català.

Pràctiques externes

Les pràctiques externes (9 ECTS) són obligatòries i es duran a terme al segon quadrimestre del segon curs del màster. La realització és presencial. Actualment, hi ha diverses entitats col·laboradores que reben estudiants de pràctiques, però tenen una importància especial les pràctiques internacionals: per això es dóna la possibilitat de realitzar les pràctiques externes en entitats, universitats i organitzacions internacionals especialitzades en temes ambientals d’arreu del món.

Treball final de màster

Convocatòries de defensa: juny i setembre.

Guia de l’assignatura de TFM de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Mobilitat

Opcional. Estades en altres universitats, centres de recerca, organitzacions no governamentals i altres entitats dedicades a la protecció ambiental. El màster potencia, especialment, la mobilitat internacional a través de les pràctiques externes internacionals.

Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat

Doctorats relacionats