Pla d'estudis DRET AMBIENTAL (2014) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 02/04/24 Curs de referència: 2022-23
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 1,68 + Mitjana d'edat estudiants 23,3% 44,9 27,8% 80,3% 50,0% 93,8% 30 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 14 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 2,8 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 61,7% 38,3% Dones Homes 7,76 0