Pla d'estudis DRET AMBIENTAL (2014) Glossari de termes Data de càrrega de les dades: 17/02/23 Curs de referència: 2021-22
Ràtio
Demanda / Oferta:
+ Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques ext. PROCEDÈNCIA  MATRÍCULA PER SEXE OFERTA-DEMANDA  MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana de crèdits matriculats per curs + Taxa d'eficiència 1,40 + Mitjana d'edat estudiants 27,7% 42,0 7,4% 80,9% 51,9% 97,4% 32 MATRÍCULA PER GRUP D'EDAT 12 + Grau de satisfacció amb els estudis + Durada mitjana dels estudis (en anys) 2,8 s.d. (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada + Alumnes en mobilitat 68,1% 31,9% Dones Homes s.d. (*) 0