saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Comunicació Estratègica

Màster universitari en Comunicació Estratègica - 11a edició

Màster universitari en Comunicació Estratègica

Informació acadèmica

Organització docència virtual

Durant el primer quadrimestre (octubre-desembre) es realitzen les assignatures de forma completament virtual a través del campus virtual. L’avaluació d’aquestes assignatures serà virtual, tot i que abans d’iniciar el segon quadrimestre (febrer) es realitzarà una entrevista presencial i/o virtual amb el tutor/a per a verificar l’autoria dels treballs lliurats.

La docència presencial (febrer-abril) està concentrada en el segon quadrimestre en horari de tarda, de dilluns a divendres de 15 a 20 hores.

Pràctiques externes

El MASTERDEC t’ofereix l’oportunitat de realitzar pràctiques extracurriculars en el marc de l’oferta de pràctiques de la URV. Les pràctiques extracurriculars es gestionen a través de l’Oficina de l’Estudiant de la URV.

Els estudiants del màster han realitzat pràctiques extracurriculars en empreses de sectors com l’alimentació, el turisme o la química, així com en empreses de comunicació i serveis.

Treball final de màster

Convocatòria única: Maig

Guia de l'assignatura del TFM de la Facultat de Lletres.

Mobilitat

Si realitzes el màster a temps parcial, pots participar en els programes de mobilitat. Consulta els convenis de mobilitat del màster.

Qualitat