saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Comunicació Estratègica

Màster universitari en Comunicació Estratègica - 15a edició

Màster universitari en Comunicació Estratègica

Informació acadèmica

Organització docència virtual

Primer quadrimestre (docència en línia)

Durant el primer quadrimestre (octubre-desembre) totes les assignatures s’imparteixen en línia a través del campus virtual (espai Moodle). Abans de començar el segon quadrimestre, al gener l'alumnat farà una entrevista presencial o virtual amb cada professor o professora de les assignatures del primer quadrimestre per verificar l'autoria de les proves realitzades.

L'alumnat seguirà la docència del primer quadrimestre de manera síncrona, o mitjançant enregistraments i altre material publicat pel professorat al campus virtual (espai Moodle), d'acord amb les indicacions del professorat.

Avaluació del primer quadrimestre

Només l'alumnat que escull l'avaluació contínua i lliura totes les activitats avaluatives per a cada assignatura dins del termini programat pot optar a la màxima qualificació.

L'alumnat que escull lliurar les activitats avaluatives a la segona convocatòria (gener) opta al 80% de la qualificació màxima.

Segon quadrimestre (docència presencial)

La docència presencial està concentrada en el segon quadrimestre (febrer-abril) en horari de tarda, de dilluns a divendres de 15 a 20 hores.

Pràctiques externes

El Masterdec t'ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars en el marc de l'oferta de pràctiques de la URV, les quals es gestionen a través de l'Oficina de l'Estudiant de la URV.

L'alumnat del màster ha fet pràctiques extracurriculars en empreses de sectors com l'alimentació, el turisme o la química, així com en empreses de comunicació i serveis.

Treball final de màster

Mobilitat

Si curses el màster a temps parcial, pots participar en els programes de mobilitat. Consulta els convenis de mobilitat del màster.

Qualitat