saltar al contingut principal
Cercar
URV

UNIDISCAT

El projecte Universitat i Discapacitat de Catalunya (UNIDISCAT) és el Pla d'acció per a la integració de persones amb discapacitat a la universitat. Es basa en un estudi molt detallat sobre els aspectes legals referents a les adaptacions curriculars i sobre la situació actual de l'alumnat amb discapacitat matriculat a les Universitats Catalanes. En el present projecte, a més a més, es fan propostes i suggeriments en relació a les adaptacions curriculars per a aquest tipus d'alumnat.

A continuació, podeu consultar la Guia d'atenció dels estudiants amb discapacitat a la universitat, amb informació útil i de gran interès.

La Comissió d'Accés i Afers Estudiantils, en sessió de 26 de Setembre de 2006, va acordar crear una comissió tècnica que treballi en la implantació de les accions proposades al projecte UNIDISCAT. 

La URV participa en aquesta comissió tècnica encarregada de realitzar estudis i documents per a l'assessorament dels vicerectorats d'estudiants de les diferents universitats de Catalunya. El projecte al qual es fa referència, té com a objectiu "crear les condicions objectives per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb discapacitat", tant pel que fa a l'accés i la inclusió a les universitats de Catalunya com a la realització dels estudis universitaris" i, al mateix temps, mirar d'establir unes normes i unes pautes generals mínimes, comunes a totes les universitats de Catalunya, sobre els criteris per dur a terme les adaptacions curriculars, les propostes docents i les d'avaluació per a tots els casos en què fos necessari".