saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes freqüents

Accés a la Universitat

Ajudes econòmiques

Informació per al professorat

  • A quins estudis puc accedir?

Aquí tens un llistat de totes les Universitats de Catalunya que et permetrà saber quins estudis pots realitzar en cadascuna d'aquestes:

- Universitat Rovira i Virgili, Tarragona: URV

- Universitat de Barcelona: UB

- Universitat Autònoma de Barcelona: UAB

- Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona: UPC

- Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: UPF

- Universitat de Lleida: UDL

- Universitat de Girona: UDG

- Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona: UOC

- Universitat Ramon Llull, Barcelona: URL

- Universitat de Vic: UVIC

- Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona: UIC

- Universitat Abat Oliva CEU, Barcelona: UAO Pujar

  • M'adapten les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)?

Tots aquells alumnes que tingueu una discapacitat que us impedeixi examinar-vos amb normalitat de les proves, teniu dret a demanar les adaptacions que calguin, sigui al tribunal d'incidències que té lloc a Barcelona, o bé, si és possible, a la pròpia Universitat.

          Si he de dirigir-me a la Universitat, amb qui he de posar-me en contacte?

Coordinadora del Servei d’atenció a les persones amb diversitat funcional

 Maria Vives Garcia

atenciodiversitat(ELIMINAR)@urv.cat Pujar

  • Què vol dir el 5% de reserva de places per a universitaris amb discapacitat?

Això vol dir, que del total de les places disponibles de cada titulació, es reservarà un 5% a tots aquells estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin necessitat recursos i suports per a la seva normalització educativa plena.

Si no el tens, pots sol·licitar-lo al centre de valoració de la teva província. Pujar

  • Quines possibilitats tinc de poder estudiar a distància?

A més de la clàssica oferta de formació presencial, tens al teu abast altres universitats que imparteixen la formació en altres modalitats, com ara, semipresencial, virtual o a distància.

Aquí tens els links referents a cada universitat:

A la UNED, les taxes són gratuïtes per a estudiants amb discapacitat que acreditin un percentatge de discapacitat superior al 33%, als estudis de 1er cicle, 2on cicle i doctorat.

La UOC ofereix un 18-19% de descompte al còmput global de crèdits i material, a persones amb discapacitat que acreditin el 33% i que sigui la seva primera carrera.Pujar

  • Quines són les principals adaptacions curriculars?

La Universitat Rovira i Virgili, va incloure en la Normativa Acadèmica i de Matrícula (aprovada pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2011) una referència a les adaptacions curriculars per als estudiants amb discapacitat (art. 24.5).
Per això, seguint amb la missió que orienta el Pla d'Atenció a la Discapacitat de la
URV de contribuir a la construcció d'una universitat accessible que garanteixi el
principi d'igualtat d'oportunitats de totes les persones, presentem a continuació la
Instrucció "Adaptacions per als estudiants amb discapacitat". Aquest document té
dos objectius fonamentals: d'una banda, convertir‐se en un protocol clar per rebre
les demandes d'adaptacions per part dels estudiants, i, d'altra, servir com a model
orientador del procés de gestió, resolució i posada en pràctica de les adaptacions
acordades.

  • Tinc dret a matrícula gratuïta?

En la Llei Orgànica 4/2007, del 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, del 21 de decembre, d'Universitats es recull:


"Con arreglo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y en sus normas de desarrollo, los estudiantes con discapacidad, considerándose por tales aquellos comprendidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, tendrán derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario."

Consulta les exempcions dels preus de la matrícula a la plana de gestió acadèmica

  • Hi ha cap tipus d'ajuda económica per a estudiants amb discapacitat?

Consell Social URV

AGAUR

MEC

Departament de Drets Socials

Fundació Rafael Panasach