saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés a la Universitat

PAU

Tots aquells alumnes que tingueu una discapacitat que us impedeixi examinar-vos amb normalitat de les proves, teniu dret a demanar les adaptacions que calguin, sigui al tribunal d'incidències que té lloc a Barcelona, o bé, si és possible, a la pròpia Universitat.

A Catalunya el reconeixement de persona amb discapacitat s'acredita a través del certificat de disminució que expedeix l'equip de valoració i orientació (EVO) del Centre d'Atenció als disminuïts (CAD) de la Generalitat. El document que certifica la disminució de la persona és condicionant per obtenir diversos ajuts de l'administració i d'altres institucions socials. En aquest cas, el certificat servirà per a aquesta població d'estudiants amb discapacitat que accedeixin a la universitat i que es pot beneficiar d'ajuts personals i materials.

Per sol·licitar aquestes adaptacions, heu d'omplir la instància i adjuntar un certificat de discapacitat emès per l'organisme oficial corresponent.

Per a més informació clica aquí

Preinscripcions

Els alumnes que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o pèrdua total de la parla o de l'audició, tenen reservat el 5 % de les places. En el moment d'adjuntar la documentació dels estudis que els donen accés a la universitat, han d'acreditar el grau de discapacitat mitjançant la certificació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) on indiqui el seu grau de discapacitat.

Per a més informació clica aquíPujar