saltar al contingut principal
Cercar
URV

Certificat Acadèmic Personal (CAP)

  • Concepte: Document a través del qual es reconeix el caràcter oficial de l’expedient acadèmic d’un estudiant o titulat

Unitat de gestió

Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus

Sol.licitud

A través del tramitador.

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

Contingut

-Dades personals

-Dades d’accés

-Dades de la titulació

-Les assignatures superades amb la seva tipologia, qualificació i convocatòria d’avaluació

-La nota mitja en base 4 i base 10

-La distribució dels crèdits, d’acord amb el pla d’estudis i el grau d’assoliment

Llengua

Català, castellà, anglès

Mitjana expedient

0-4, 0-10

Signatures (titulars)

El/la cap de la Secretaria/ Responsable de la Subunitat de Gestió d'Expedients i Títols

Cost

El preu de la taxa d'expedició de certificació acadèmica que estableix el Decret de preus

Com s’expedeix?

A través d’UXXI

Podeu consultar el tràmit administratiu a: Grau, Màster i Doctorat