saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Educació Primària


Societat, família i educació

 • Coordinació: Josep Holgado (josep.holgado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escoles de la ciutat de Tortosa.
 • Resum: El projecte Tàndem és un projecte socioeducatiu que es desenvolupa a la ciutat de Tortosa des del curs 2011-12 al curs 2018-19, i que té com a finalitat primera, afavorir la integració social i cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu d'aquell alumnat de les escoles de Tortosa que presentin dificultats en aquest procés d'integració. Per tal de dur-lo a terme, el projecte Tàndem posa en relació a diferents agents educatius i socials de la ciutat amb la voluntat i construir conjuntament un acompanyament integral d'aquest alumnat. El projecte s'anomena Tàndem perquè el nucli d'intervenció (2+2) el formen per una banda, parelles de mentors (alumnat dels Graus d'Educació Infantil i Primària de la URV del Campus Terres de l'Ebre i del CFGS d'Integració Social i de l'INS de l'Ebre) i per l'altra, parelles d'alumnes de les escoles de la ciutat de Tortosa.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.
 • Més informació: http://pedagogia.fcep.urv.cat/tandem/
 • Vídeo:

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Campus Sescelades) 

 • Coordinació: Gisela Ferré (gisela.ferre(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Pública de Bonavista.
 • Resum: En el marc de l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, que comparteix l'estudiantat de primer curs de quatre titulacions diferents de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia), es treballa la integració a l'aula de l'alumnat de 1r i 2n de primària de l'Escola Bonavista, un centre de màxima complexitat de grup C. L'estudiantat de la URV, durant els cursos 2016-17 i 2017-18, realitza unes sessions d'observació de la interacció entre iguals dels infants a l'aula i elabora una proposta d'integració tenint en compte les característiques evolutives. Les sessions d'observació es realitzen en petits grups durant el mes de novembre i al mes de febrer es fa el retorn de les aportacions a l'escola.

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Campus Terres de l'Ebre)

 • Coordinació: Mª Àngels Piquet Vilanova (angelspiquet(ELIMINAR)@gmail.com)
 • Entitat: Ajuntament de Tortosa – Espai Obert d’Aprenentatge.
 • Resum: Aquest projecte busca donar a conèixer entitats fora de l’àmbit purament escolar que atenen a famílies amb diversitat social, ètnica i cultural i els ofereixen propostes d’intervenció educativa. L’estudiant col·labora en el curs 2018-19 i 2019-20 en els Tallers de Família, formen part del programa municipal d’acció socioeducativa que sorgeix de la realitat social a la ciutat de Tortosa. Aquests tallers van dirigits directament a les mares amb l’objectiu de millorar el grau d'autonomia i recursos per a desenvolupar l’acompanyament que necessita el seu fill o filla en l’àmbit escolar. L’estudiant acompanya i participa en els tallers dirigits a mares amb un nivell baix/mig de llengua catalana, entenent que per a les famílies nouvingudes una de les dificultats més importants en l’àmbit escolar és la comunicació amb l’escola. L’estudiantat dòna suport a la persona dinamitzadora, participant en el disseny i la planificació dels tallers, preparant dinàmiques i materials i dinamitzant algunes activitats. 

Ensenyament i aprenentatge de les llengües I

 • Coordinació: Francesca Segarra (francisca.segarra(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola Camp Clar, Escola Sant Pere i Sant Pau, Escola Rubió i Ors, Fundació Jaume Bofill. 
 • Resum: Aquesta experiència d'APS realitzada als cursos 2013-14 i 2014-15, s'emmarca a la part pràctica de l'assignatura i es realitza en col·laboració amb el Programa LECXIT. L'objectiu és establir un lligam entre el servei a la comunitat i la formació acadèmica. El Programa LEXCIT té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels nens/es a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. Es fa servir una metodologia lúdica i amena gràcies a la col·laboració d'adults que modelen i acompanyen en les activitats proposades i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes participants.
 • Més informació: http://www.lectura.cat/

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica

 • Coordinació: Míriam Segura Meix (miriam.segura(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats:
  • Curs 2015-16: Escola Les Eres de Rasquera.
  • Curs 2016-17: Escola de Godall.
  • Curs 2018-19: Escola Les Eres de Rasquera i Escola de Godall.
  • Curs 2019-20: Escola Les Eres de Rasquera.
 • Resum: L'escola Les Eres de Rasquera manté una cooperativa productiva que forma part del programa educatiu "Emprendre en la nostra escola" (EME), dirigit a alumnat d'educació infantil i primària. Aquests infants, durant el curs escolar, formen i gestionen una cooperativa en la qual fabriquen productes que venen una vegada a l'any, a la fira del poble. En aquesta assignatura, per tant, es pretén que els alumnes s'impliquin, participin i col·laborin en les tasques previstes per tirar endavant el projecte. L'estudiantat té l'oportunitat de fer de mestre i d'interactuar amb altres agents educatius, de manera que adquireix competències tant personals com docents i utilitza noves metodologies de treball a l'aula. El procés de treball conjunt entre URV i les escoles ha permès enfocar un mateix objectiu (crear i mantenir una cooperativa escolar) des de dos punts de vista diferents i donar una nova dimensió i potencialitat al projecte iniciat per l'escola.
 • Pots escoltar l'experiència a Ràdio Tortosa.
 • Pots consultar una notícia sobre l'experiència a la revista Revista Guix.

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I

 • Coordinació: Míriam Segura Meix (miriam.segura(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats:
  • Curs 2015-16: Escola Les Eres de Rasquera.
  • Curs 2016-17: Escola de Godall.
  • Curs 2018-19: Escola Les Eres de Rasquera i Escola de Godall.
  • Curs 2019-20: Escola Les Eres de Rasquera.
 • Resum: L'escola Les Eres de Rasquera manté una cooperativa productiva que forma part del programa educatiu "Emprendre en la nostra escola" (EME), dirigit a alumnat d'educació infantil i primària. Aquests infants, durant el curs escolar, formen i gestionen una cooperativa en la qual fabriquen productes que venen una vegada a l'any, a la fira del poble. En aquesta assignatura, per tant, es pretén que els alumnes s'impliquin, participin i col·laborin en les tasques previstes per tirar endavant el projecte. L'estudiantat té l'oportunitat de fer de mestre i d'interactuar amb altres agents educatius, de manera que adquireix competències tant personals com docents i utilitza noves metodologies de treball a l'aula. El procés de treball conjunt entre URV i les escoles ha permès enfocar un mateix objectiu (crear i mantenir una cooperativa escolar) des de dos punts de vista diferents i donar una nova dimensió i potencialitat al projecte iniciat per l'escola.
 • Pots escoltar l'experiència a Ràdio Tortosa.
 • Podeu consultar una notícia sobre l'experiència a la revista Revista Guix.

Ensenyament i aprenentatge de les llengües II - Comuni.ca't

 • Coordinació: Marta Tena (marta.tena(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, Centre d'Educació Infantil i Primària l'Assumpció de Deltebre, Centre d'Educació Infantil i Primària Remolins, Escola Ferreries, Escola Jaume I, Escola Sant Àngel de Camarles, Escola Soriano Montagut.
 • Resum: Entre els cursos 2013-14 i 2016-17, l'estudiantat posa en pràctica els coneixements sobre l'ensenyament i aprenentatge de la comprensió lectora i l'expressió escrita adquirits durant el primer quadrimestre de 3r curs per tal d'ajudar els infants d'educació infantil amb l'adquisició de la lectoescriptura i els alumnes de primària amb l'adquisició de les competències en aquestes dues habilitats lingüístiques.

Ensenyament i aprenentatge de l’Educació Física II

 • Coordinació: Miriam Segura Meix (miriam.segura(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Col·legi d'Educació Especial Sant Jordi
 • Resum: Es tracta d'una experiència immersiva entre l'alumnat del CEE Sant Jordi i l'alumnat de 3r i 4rt d'Educació Primària, menció Educació Física, de la Universitat Rovira i Virgili, Campus Terres de l'Ebre. El CEE Sant Jordi dona resposta educativa a alumnes, d'entre 3 i 21 anys, amb diversitat de necessitats educatives especials. Al CEE Sant Jordi s'està portant a terme el Projecte de Rugby Inclusiu en el qual hi participa tot l'alumnat i tot el personal docent. Fruit d'un acord de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV), els estudiants del Grau d'Educació Primària, en els cursos 2022-23 i 2023-24, preparen puntualment sessions d'entrenament per a desenvolupar amb els alumnes del CPEE Sant Jordi a Jesús(Tortosa). Aquesta iniciativa engegada al CPEE Sant Jordi permet als nois i noies del Sant Jordi treballar valors com la solidaritat, l'esforç i el treball en equip i amb la col·laboració dels futurs docents apropar-se a la diversitat a través d'un esport encara poc introduït als centres educatius. A l'alumnat del Grau d'Educació Primària li permet conèixer i entendre la diversitat i desenvolupar la seva tasca docent en un centre inclusiu dissenyant propostes educatives en contextos reals d'aprenentatge.
   

Pràctiques Externes - Pràcticum Cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació El Sueño de la Campana (Nicaragua). 
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d’un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació El Sueño de la Campana de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). El projecte aprovat per la Junta de la Facultat i desenvolupat des del 2012-13 fins a l’actualitat té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l’estudiantat d’aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d’altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat se centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L’estudiantat del Grau d’Educació Infantil que s’incorpora a les Pràctiques realitza tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d’aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació El Sueño de la Campana.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.
   

Treball de Fi de Grau - Pràcticum Cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació El Sueño de la Campana (Nicaragua). 
 • Resum: L'estudiantat que hagi realitzat les Pràctiques Externes amb el marc anteriorment explicat ha pogut desenvolupar des del curs 2012-13 fins a l’actualitat en el mateix el seu Treball Fi de Grau.

Treball de Fi de Grau – Contes infantils per sensibilitzar sobre l’autisme a les escoles

 • Coordinació: Maria Cinta Guadalupe Forcadell (cinta.forcadell(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació d’Autisme Terres de l’Ebre (ATEATE).
 • Resum: Des de l’associació es realitzen activitats de sensibilització a les escoles sobre els transtorns d’espectre autista. El curs 2017-18 es va voler desenvolupar aquest treball donat que es necessitava comptar amb material didàctic específic per tal de treballar aquesta temàtica. És per això que aquest treball es va centrar en la creació de contes infantils per a sensibilitzar en edats primerenques sobre el transtorn de l'espectre autista dins de contextos de diversitat i dirigits cap a la igualtat. 

Treball de Fi de Grau - Anàlisi de centres referents en Drets de la Infància en col·laboració amb UNICEF

 • Coordinació: Ana lnés Renta Davids (anaines.renta(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: UNICEF i Escola Mas Clariana.
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau es duu a terme durant el curs 2019-20. L’objectiu d’aquest treball, en el marc del Programa d’APS, consistirà a col·laborar amb un centre educatiu en el procés d’Autoavaluació inicial, per convertir-se en un centre referent en Drets de la Infància certificat per UNICEF. L’estudiant actuarà com agent mediador i dinamitzador en la recollida d’informació sol·licitada per a la presentació de la candidatura del centre. Per això, comptarà amb eines d’avaluació proporcionades per UNICEF, guies i fitxes d’autoavaluació que complementarà a través de la realització de reunions grupals amb diferents membres institucionals. La recollida d’informació es farà per grups d’informants clau: alumnes, professorat, família, equip directiu, personal administratiu i comunitat. S’espera que aquest procés de recollida d’informació i elaboració de la candidatura sigui un procés participatiu en el qual s’integren les veus de tots els membres de la comunitat educativa, que permet obtenir una imatge del punt de partida del centre, així com consolidar propostes de millor en un pla d’acció. 

Treball de Fi de Grau - Programació didàctica per a la revaloració de la jota a Educació Primària

 • Coordinació: Margarita Celma Tafalla (margarita.celma(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre d'Interpretació de la Jota a les Terres de l'Ebre.
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau es duu a terme durant el curs 2019-20. La jota, tant cantada com ballada, és un dels elements representatius ¡ identificatius de la cultura tradicional i popular de les Terres de I'Ebre. Un dels projectes que ha impulsat la recuperació, revaloració i difusió de la jota ha estat el Centre d'lnterpretació de la Jota de les Terres de I'Ebre (CIJTE) a Tortosa. Aquest centre d'interpretació no compta amb material adaptat per a infants, tot i haver fet tallers de cant, dansa í formació a escoles de la zona. L’estudiant fa una adaptació de contingut i materials del centre d'interpretació per a l'alumnat de 5è de Primària i un disseny d’activitats didàctiques. També va preparar un blog obert a tothom, per difondre els continguts del treball. D'aquesta manera es podran fer visites didàctiques combinant l'aprenentatge pràctic i teòric amb una metodolog¡a interactiva, lúdica i treballant, en aquest cas, amb escoles de Tortosa.

Treball de Fi de Grau - Treball sobre la relació entre el rendiment acadèmic i les altes capacitats

 • Coordinació: Ana Inés Renta Davids (anaines.renta(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació per les Altes Capacitats de Tarragona i Terres de l'Ebre - ATHENA.
 • Resum:  Aquest Treball de Fi de Grau es duu a terme durant el curs 2020-21. L'objectiu de la col·laboració és fer una investigació sobre la situació dels alumnes amb altes capacitats. En particular, els objectius de la investigació són: conèixer quina és la relació entre altes capacitats i rendiment acadèmic, identificar alumnes amb altes capacitats i baix rendiment acadèmic i analitzar aspectes personals, contextuals i educatius que influeixen en els alumnes amb altes capacitats i baix rendiment . Per dur a terme la investigació, s'elaboraran qüestionaris i s'aplicaran als alumnes detectats, a les famílies i als mestres i/o professors. Amb això s'espera obtenir informació fiable per dissenyar estratègies de suport a aquests alumnes.

Coneixement i ús de la llengua estrangera II

 • Coordinació: Edward Lockhart (edwardalvar.lockhart(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Biblioteques públiques del Camp de Tarragona.
 • Resum: En aquesta assignatura que va començar el curs 2013-14 i va continuar entre els cursos 2015-16 i 2018-19, l'estudiantat prepara una sessió d'una hora de contacontes en anglès que es porta a terme a una biblioteca pública de la província. D'aquesta manera, els nens i nenes de la província poden tenir un contacte més directe amb la biblioteca de la seva zona, s'estén l'ús de l'anglès fora del context escolar i es fa que la tasca de l'estudiantat sigui molt més real i, per tant, significativa. Per descomptat, els contes treballats en aquestes sessions tenen un fons ètic i moral amb un currículum ocult que transmet valors importants per a aquests nens i nenes.

Agrupacions musicals

 • Coordinació: Margarita Celma Tafalla (margarita.celma(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre de Professors i Recursos del Baix Ebre.
 • Resum: Aquesta Experiència d’Aprenentatge i Servei es realitza entre els cursos 2013-14 i 2017-18. La Trobada de corals escolars aglutina molts centres educatius de les Terres de l'Ebre. L'estudiantat de Grau de Primària de la URV-CTE pot conèixer el projecte educatiu, participar-hi i ajudar al seu desenvolupament dissenyant i preparant activitats didàctiques de suport al procés i col·laborant en l'execució. L'existència d'una necessitat social i cultural de difusió de la tradició musical ha possibilitat la continuïtat del projecte. Les conclusions aportades per l'estudiantat serveixen a les entitats a realitzar propostes de millora.

Audició: les històries de la música

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Entitat: Escola d'Educació Infantil Mare Natura.
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran al curs 2017-18 unes pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Dansa: la música en moviment

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Entitat: Escola d'Educació Infantil Mare Natura.
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran al curs 2017-18 unes pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Llenguatge musical

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Entitat: Escola d'Educació Infantil Mare Natura.
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran entre els cursos 2017-18 i 2018-19 unes pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Pràctica instrumental, creativitat i improvisació

 • Coordinació: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Entitat: Escola d'Educació Infantil Mare Natura.
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran entre els cursos 2017-18 i 2018-19 unes pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família. 

Treball de Fi de Grau - Creació de contes infantils per tal de sensibilitzar sobre l'autisme en les escoles

 • Coordinació: Maria Cinta Guadalupe Forcadell Vericat (cinta.forcadell(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Trastorn Espectre Autista de les Terres de l'Ebre - ATEATE.
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau es realitza el curs 2018-19. Des de l'associació es realitzen activitats de sensibilització a les escoles sobre els trastorns d'espectre autista. Es necessita comptar amb material didàctic específic per tal de treballar aquesta temàtica.
  Elaborar contes adreçats a l'educació infantil i primària amb l'objectiu de sensibilitzar sobre l'autisme des d'edats primerenques.