saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Màster Universitari de Dret de l'Empresa i de la Contractació


Treball de Fi de Màster - Clínica jurídica dels negocis

 • Coordinació: Maria Font Mas (maria.font(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats:
  • Curs acadèmic 2012-13: Fundació URV-Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació, Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, Jutjat Mercantil de Tarragona.
  • Curs acadèmic 2013-14: Fundalis - Fundación Santa Teresa, Jutjat Mercantil de Tarragona.
  • Curs acadèmic 2014-15: Fundació Pere Mata, Jutjat Mercantil de Tarragona.
  • Curs acadèmic 2015-16: Fundació Pere Mata, Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya (AICUC).
  • Curs acadèmic 2016-17: Fundació Topromi, Observatori dels Drets Humans i Empresa.
  • Curs acadèmic 2017-18: Associació AMIC, Associació de Paràlisis Cerebral de Tarragona, Jutjat Mercantil de Tarragona.
  • Curs acadèmic 2018-19: Fundació ECOM, Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya (AICUC).
  • Curs acadèmic 2019-20: CoopCamp - Ateneu Cooperatiu de Tarragona.
  • Curs acadèmic 2020-21: ADICAE-Cácerez. Adicae Extremadura, Jutjat Mercantil de Tarragona.
 • Resum: L'experiència es realitza a través del Treball Fi de Màster, perfil professionalitzador, on l’estudiantat realitza un treball o dictamen per a entitats externes a la Universitat com el Jutjat Mercantil de Tarragona, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona o la Fundació Pere Mata. Aquests entitats tenen casuístiques reals, plantegen problemes jurídics que l'estudiantat es proposa solucionar de manera que li serà d'utilitat a l'entitat externa. L'interès que genera la pràctica docent a través d'una clínica jurídica va més enllà del vessant tècnicocientífic: es tracta de l'interès social pel bon funcionament de l'administració de la justícia i de les bones pràctiques en les actuacions empresarials i contractuals, especialment, quan la relació contractual no és entre empreses si no quan hi ha una part dèbil. Es considera que la millora en l'aplicació de les normes contribueix a maximitzar els recursos i això afavoreix al ciutadà, per tant, a la societat. L'estudiantat ha de reflexionar, a més, sobre la repercussió social del seu dictamen o estudi, aixó resulta una activitat del tot positiva per a la seva formació.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.
 •