saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres


Treball Fi de Grau - Ensenyament de l'espanyol a les presons catalanes

  • Coordinació: Antonio Moreno Villanueva (joseantonio.moreno(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitat: Centre Penitenciari de Tarragona.
  • Resum: Aquest projecte d’APS s'emmarca en l'assignatura Treball de Fi de Màster del màster d'Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera) del curs 2013/2014. Entre altres objectius buscava posar en pràctica els coneixements adquirits en les diverses assignatures que configuren l'itinerari professionalitzador. En concret, l'experiència APS que es presenta va consistir en l'elaboració d'una unitat didàctica per a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera adreçada a la població reclusa de les presons catalanes. Per tal d'ajustar el material didàctic a la realitat de les aules i de respondre a les necessitats dels potencials usuaris, es volia conèixer de primera mà el context real d'ensenyament-aprenentatge, raó per la qual es van dur a terme tot un seguit d'entrevistes amb la responsable de formació de la presó de Tarragona i el professorat que imparteix habitualment les classes d'espanyol dins aquest centre penitenciari; també es van dur a terme sessions d'observació com a eina per a conèixer millor els usuaris habituals i la dinàmica de les classes. La finalitat última era que la unitat o el material didàctic elaborat quedes a disposició del professorat encarregat de les classes d'espanyol com a llengua estrangera dels centres penitenciaris catalans i, per tant, pugui ser emprat a l'aula.