saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Educació Social


Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 

 • Coordinació: Gisela Ferré (gisela.ferre(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola Pública de Bonavista.
 • Resum: En el marc de l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, que comparteix l'estudiantat de primer curs de quatre titulacions diferents de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia), es treballa la integració a l'aula de l'alumnat de 1r i 2n de primària de l'Escola Bonavista, un centre de màxima complexitat de grup C. L'estudiantat de la URV realitza en els cursos 2016-17 i 2017-18 unes sessions d'observació de la interacció entre iguals dels infants a l'aula i elabora una proposta d'integració tenint en compte les característiques evolutives. Les sessions d'observació es realitzen en petits grups durant el mes de novembre i al mes de febrer es fa el retorn de les aportacions a l'escola.
   

Habilitats comunicatives

 • Coordinació: Janaina Minelli de Oliveria Ramos (janaina.oliveira(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Una Finestra al Món: Intercanvi d'Experiències Educatives
 • Resum: En aquesta experiència realitzada en els cursos 2022-23 i 2023-24, tant els alumnes com les entitats aporten i reben en la mateixa mesura. Les entitats tenen necessitat d'expressar al públic les activitats que realitzen i els fins que persegueixen. Els alumnes d'Habilitats Comunicatives desenvolupen la competència digital i la creativitat creant quatre peces comunicatives. Les entitats aporten contingut a les peces creades pels alumnes segons els seus interessos i reben a canvi un vídeo, un podcast, una infografia i un còmic. Els alumnes aporten la seva creativitat, la seva motivació en el contacte amb les entitats i, a canvi, tenen un destinatari real per als treballs realitzats en el marc de la matèria Habilitats Comunicatives.

Investigació i avaluació en educació

 • Coordinació: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada des del curs 2014-15 al 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Planificació i organització de la intervenció educativa

 • Coordinació: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada des del curs 2014-15 al 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Política i gestió educativa

 • Coordinació: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència que es realitza des del curs 2014-15, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.
 • Coordinació: M. Concepció Torres Sabaté (mariaconcepcio.torres(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitats: Associació Catalana d'Infància Maltractada (ACIM), Associació d'Asperger-TEA del Camp de Tarragona (ASPERCAMP), Associació Down Tarragona, Creu Roja Provincial Tarragona i Col·lectiu H2O (Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de Tarragona), Fundació Privada Formació i Treball, Hort de la Sínia, Plataforma Defensa de l'Ebre i COPATE Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Residencia de Acogida "Sant Sebastià", Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Resum: Segueix l'estructura del Treball Interdisiciplinar de cursos anteriors, però ara només dins de l'assignatura de Política i Gestió Educativa, i també dins del projecte COIL (Collaborative Online International Learning) amb la Universitat del Tecnológico de Monterrey (TEC) (Mèxic). Estan creats grups d'alumnes mixtes del TEC i la URV. Han de desenvolupar a una entitat o institució un projecte viable tenint en compte els objectius de desenvolupament 2030 de l'ONU.

Projecció professional

 • Coordinació: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada des del curs 2014-15 al 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Psicologia de l'adolescència, maduresa i tercera edat

 • Coordinació: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada des del curs 2014-15 al 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Atenció a la diversitat

 • Coordinació: Juana Maria Tierno Garcia (responsable.edsoc(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitats: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada des del curs 2014-15 al 2019-20, consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Comunitat, entorn social i acció comunitària

 • Coordinació: Barbara Biglia 
 • Entitat: Ajuntament del Vendrell - Taula Comunitària.
 • Resum: Aquest APS s'emmarca en el projecte comunitari del Vendrell el curs 2017-18 que, amb un ampli recorregut, es caracteritza per haver teixit unes relacions de confiança i de treball col·laboratiu amb moltes entitats ciutadanes. Des de la Taula Comunitària, òrgan que gestiona el treball comunitari, s'ha detectat la necessitat de fer un balanç de la feina feta analitzant l'impacte i els resultats de les actuacions realitzades en aquests anys per millorar el treball de cara al futur. El treball que es proposa als estudiants és l'avaluació del funcionament d'aquesta experiència, el diagnòstic de les necessitats de la comunitat i el disseny de propostes de millora. Es proposa una experiència vivencial vinculada al tarannà i a la dinàmica de la taula però alhora que pugui donar-li una mirada externa que obri nou escenari de treball de cara al futur. Especialment es vol eixamplar el capital social comunitari identificant aspectes que cal reforçar en el treball, entitats del territori encara no implicades, capacitat de comunicació amb veïns i veïnes del Vendrell, millora de la percepció respecte a les iniciatives proposades… L'anàlisi de les dinàmiques comunitàries és clau per consolidar aquest espai com a propi de la ciutat que permet donar veu i empenta a entitats que si no fos així tindrien dificultats per establir una bona xarxa. D'altra banda els estudiants podran posar en pràctica en una situació real els aprenentatges de la assignatura de Comunitat, entorn social i acció comunitària, i conèixer els avantatges i dificultats del treball en el camp.

Desenvolupament i ètica professional en educació social

 • Coordinació: Carmen Negrillo (carme.negrillo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Residència Vila-seca.
 • Resum: En el curs 2013-14, a través de la realització d’un petit programa d’activitats per part dels estudiants d’aquesta assignatura i adreçades a persones de la tercera edat amb diferents necessitats socials s’ofereix un servei per enriquir la salut, les relacions socials, etc. dels usuaris d'una residència de gent gran. Al mateix temps, els estudiants poden experimentar un coneixement proper d’un entorn laboral d’intervenció socioeducativa i practicar la responsabilitat social com a professionals. A la Residència Vila-seca es realitzen diversos serveis per a la gent gran a través de l’enfocament de l’atenció centrada en la persona basat en el model “Demential care mappaing” que busca el benestar integral de les persones. Les activitats d’aprenentatge servei consisteixen en experiències potenciadores d’aquest enfocament com:

  - Lectura de llibres i conversa amb persones grans
  - Realització d’activitats lúdiques
  - Realització d’activitats de gimnàstica cerebral
  - Realització d’activitats d’educació socioemocional
  - Altres relacionades amb l’art, la creativitat, la inclusió social...

Pràctiques Externes - Pràcticum Cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació El Sueño de la Campana.
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d’un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació El Sueño de la Campana de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). El projecte aprovat per la Junta de la Facultat i realitzat des del curs 2012-13 té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l’estudiantat d’aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d’altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat se centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L’estudiantat del Grau d’Educació Infantil que s’incorpora a les Pràctiques realitza tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d’aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació El Sueño de la Campana.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Treball de Fi de Grau - Pràcticum Cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació El Sueño de la Campana.
 • Resum: L'estudiantat que hagi realitzat les Pràctiques Externes des del curs 2012-13 amb el marc anteriorment explicat pot desenvolupar en el mateix el seu Treball Fi de Grau.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre els beneficis que aporta l'hípica i el seu entorn a persones en situació de vulnerabilitat social

 • Coordinació: Montserrat Guasch García (montserrat.guasch(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Club Hípic Reus QMT.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials de la URV. Aquest projecte realitzat el curs 2015-16 va tindre com a objectiu investigar els aspectes que poden canviar arran de la participació en el Club Hípic, per mitjà d'un estudi de casos. Concretament la mostra va estar formada per 6 joves en situació de risc social, que estaven participant en aquell moment o van formar part d'un projecte d'inclusió social, que porta a terme aquesta entitat. El projecte tracta d'apropar el món del cavall, a nois i noies de l'aula oberta de l'IES Gaudí de Reus. Aquests joves comptaven amb adaptacions curriculars, per motius diversos, entre ells la manca de motivació, el rebuig de la dinàmica escolar, la manca d'estratègies d'aprenentatge, problemes a escala personal i/o social, entre d'altres.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre l'impacte de l'entitat a l'entorn comunitari

 • Coordinació: Cristian Carrera (cristiano.carrera(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació Mossen Federic Bara i Cortiella.
 • Resum: Aquest treball de fi de grau deriva del III Mercat de Projectes Socials de la URV. Es tractà al curs 2017-18 de realitzar un estudi sobre l'impacte de l'actuació de l'entitat sobre l'entorn comunitari, per tal de determinar com la intervenció educativa que es realitza des de la fundació influiaxen en la millora del rendiment escolar de les persones destinatàries del servei.

Treball de Fi de Grau - L'emprenedoria social com a eina per a la inclusió social

 • Coordinació: Joan Cabré Olivé (joan.cabre(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Jove Cambra de Tarragona.
 • Resum: Aquest treball de fi de grau deriva del II Mercat de Projectes Socials de la URV. La Jove Cambra Internacional és una associació no governamental on joves de tot el món aprenen a assumir responsabilitats i a desenvolupar habilitats directives mitjançant el treball en projectes per a la comunitat. Per aquest motiu, un dels objectius de l'associació és atraure a nous membres per poder liderar els projectes actuals i futurs, i també analitzar quines són les necessitats de la comunitat per tal de liderar projectes que hi donin resposta. Per respondre a aquests objectius, al curs 2016-17 l'experiència presentada posà el focus doblement en el col·lectiu de joves: per una banda en l'anàlisi de les necessitats, interessos, motivacions dels joves en el context de Tarragona per tal d'impulsar projectes que donin resposta a aquests interessos i necessitats, i per altra banda en l'apoderament, perquè aquest mateix col·lectiu de joves sigui el que lideri aquestes propostes. Més concretament es volia analitzar el col·lectiu de joves entre 16-25 anys en situació d'exclusió social o en risc de Tarragona, per obrir una nova línia en la Jove Cambra en el lideratge de projectes d'inclusió social. Per tant, es partia d'explorar les estratègies, els programes, l'expertesa i la potencialitat que té la Jove Cambra quant a emprenedoria i lideratge de projectes amb l'objectiu d'identificar quins són els elements claus a incorporar o a tenir en compte en l'estratègia d'emprenedoria de la Jova Cambra, per fomentar projectes d'èxit per a la inclusió social en joves.

Treball de Fi de Grau - Anàlisi de les capacitats adaptatives de persones amb discapacitat intel·lectual

 • Coordinació: Aitor Gómez González (aitor.gomez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: La Tutela.
 • Resum: Al curs 2017-18 l'estudiant va desenvolupar el seu treball en pisos tutelats amb l'objectiu de valorar les necessitats socials que tenen les persones que hi viuen, per poder fer una proposta de millora adreçada a potenciar les seves habilitats socials. Per aquest motiu es van realitzar entrevistes semiestructurades amb professionals, s’administrà un petit qüestionari d'habilitats socials a les persones que viuen en aquests pisos i també les entrevista. També es van dur a terme algunes observacions en els pisos, per veure'n com afrontaven situacions quotidianes i com utilitzen aquestes habilitats socials. A través d'aquest estudi, l'alumne va fer una proposta de millora del treball que es dugué a l'entitat en relació a les habilitats socials, tractant de convergir els interessos dels professionals i de les mateixes persones que viuen en aquests pisos. 

Treball de Fi de Grau - Dinamització de joves: motivació i creació de dinàmiques

 • Coordinació: Aitor Gómez González (aitor.gomez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Espai Jove Kesse.
 • Resum: El curs 2017-18 es portà a terme un treball de recerca que implicava aplicar tècniques de recollida de dades qualitatives a professionals i usuaris del servei. L'objectiu principal radicava en: identificar els motius pels quals els joves no venien de forma contínua al servei i poder fer així una proposta que servis per potenciar l'arribada més elevada i constant dels joves. Les entrevistes i grups de discussió que es van fer, van servir per a detectar els possibles motius pels quals la joventut no venia.

Treball de Fi de Grau - Estudi poblacional sobre esport i persones amb discapacitat física

 • Coordinació: Montserrat Guasch García (montserrat.guasch(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació d'Esport Adaptat de Pàdel "Pàdel Amb Tu".
 • Resum: Estudi poblacional sobre esport i persones amb discapacitat, a partir dels 7 anys, a la província de Tarragona realitzat el curs 2018-19. Classificant els diferents esports practicats, amb informació sobre l'activitat requerida, horaris, freqüència, preus, etc., calculant el percentatge de persones que practiquen activitats esportives als tallers ocupacionals i a les escoles d'educació especial i explorant les possibilitats de millora dels programes esportius destinats a la població amb discapacitat.

Treball de Fi de Grau - Conseqüències dels desnonaments en el benestar físic, psicológic i emocional de les persones afectades

 • Coordinació: Montserrat Guasch García (montserrat.guasch(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Casal Cultural Panxampla.
 • Resum: Es tracta d'un estudi encaminat a explorar les conseqüències dels desnonaments sobre el benestar físic, psicològic i emocional de les persones afectades. Aquest estudi s'emmarca dins un projecte interdisciplinari amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Terres de l'Ebre (PAH TE), el Grau d'Infermeria i el Grau d'Educació Social de la URV, desenvolupat en el marc dels Treball Fi de Grau al curs 2018-19. L'estudiantat realitza un treball de camp qualitatiu, sobretot d'observació participant a les assemblees de la PAH al territori i d'entrevistes en profunditat amb persones afectades, amb la finalitat de visibilitzar la problemàtica social que hi ha darrera de les casuístiques individuals. De la mateixa manera, es va identificar de quina manera la PAH funciona com un moviment comunitari de suport i acompanyament emocional a les persones afectades.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre l’abordatge del malestar emocional entre els joves

 • Coordinació: Miquel Folch Carbonell (miquel.folch(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Espai Jove Kesse.
 • Resum: El projecte s’inicia amb una necessitat concreta de l'Espai Jove Kesse com a entitat comunitària adreçada al públic jove. La necessitat de l'equip tècnic s'adreça en relació a l'augment de les inquietuds o preocupacions de caràcter emocional i els malestars de les persones joves que s'adrecen al dispositiu, les quals no sabien com gestionar. El treball realitzat el curs 2018-19 constà, per una banda, d'un anàlisi dels recursos de que disposaven des de les entitats: Espai Jove Kesse, Oficina Jove, l'Oficina Jove del Tarragonès i l'Espai Jove La Palmera; per tal de donar resposta a aquesta necessitat. Per altra banda, s’analitzà el perfil professional (competències, habilitats, rol) d'un educador/a social adreçat a l'atenció directa amb aquests joves per a treballar aquests aspectes emocionals. Amb tot, es volia aconseguir una millora en l’abordatge de les situacions de malestar emocional entre els joves. 

Treball de Fi de Grau - Projecte d'intercanvi d'experiències entre escoles ordinàries i escoles d'educació especial

 • Coordinació: Mireia Manchado (mireia.manchado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Provincial de Paràlisi Cerebral - La Muntanyeta.
 • Resum: Treball de camp en un cente de suport a educands a centres educatius integrals al curs 2018-19. Aquests educands, amb referents específics de socialització requerien d’una atenció determinada pel que fa a l'atenció de llur món de vida. És per aquesta raó que la recerca del TFG efectuat va tindre com a objectiu la realització d'històries de vida, i entrevistes en profunditat, amb l'educadora social del centre, els tutors familiars i docents dels centres de formació inicial. Es tracta d’una recerca de tipus qualitatiu, la finalitat de la qual va ser aportar causes explicatives que abastessin l'objecte d'estudi.

Treball de Fi de Grau – Creació d'un catàleg de recursos pel SIAD Deltebre

 • Coordinació: Mireia Manchado Cabré (mireia.manchado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: SIAD Deltebre- Ajuntamnet de Deltebre.
 • Resum: Aquesta experiència deriva de l'impuls d'una de les activistes feminista de les Terres de l'Ebre i exprofessora de la universitat URV Rosa Queral i de la seva relació amb el Servei d'informació i Atenció a la Dona(SIAD) de les Terres de l'Ebre. Des d’aquest servei es va detectar la necessitat de dissenyar un catàleg de recursos de la zona, per tal de donar sortida tant a les demandes de la població que acudeix a aquest servei com dels professionals que hi treballen. Tenir un catàleg de recursos és una eina que permet conèixer els serveis que té el territori de forma precisa tot incloent quins serveis i recursos hi ha, a qui van dirigits i amb quin objectiu. L'objectiu final d’aquest treball realitzat el curs 2018-19 va ser que professionals i població tinguessin una eina de consulta que permitis oferir respostes precises a les necessitats de les diferents parts.

Treball de Fi de Grau - Famílies monoparentals a Deltebre

 • Coordinació: Mireia Manchado Cabré (mireia.manchado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Ajuntamnet de Deltebre.
 • Resum: L’ajuntament és una institució municipal que té per funció vetllar pels interessos de tota la població i ha d’intentar donar sortida a les necessitats que aquesta població presenta. Les famílies monoparentals de Deltebre, són un col·lectiu ampli i del que no es disposa de gaire informació. Es va considerar la idoneïtat de realitzar un estudi sobre el col·lectiu i les seves necessitats amb l’objectiu de poder crear recursos, eines i accions que anessin encaminades a cobrir-les. Aquesta anàlisi de necessitats del curs 2018-19 va permetre tenir un coneixement real i ajustat d’aquestes famílies. L’objectiu final va ser donat a l’Ajuntament d’informació veraç i ajustada per implementar polítiques d’igualtat. 

Treball de Fi de Grau –  Realització d'un estudi sobre necessitats de famílies d'una associació sobre l'espectre autista

 • Coordinació: Montserrat Guasch Garcia (montserrat.guasch(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Associació Transtorn Espectre Autista de les Terres de l’Ebre.
 • Resum: L'estudiant va realitzar al curs 2018-19 un estudi de les necessitats de l'associació, per tal de poder reconduir els objectius de l'entitat entorn de les accions a favor de la formació, sensibilització i suport a persones afectades per trastorns de l'espectre autista i les seves famílies. El projecte va treballar amb els diferents actors per analitzar les necessitats que detecten i com resoldre-les. 

Treball de Fi de Grau – Anàlisi de la millora del rendiment acadèmic dels infants que participen en l'Esplaiat

 • Coordinació: Regina Gairal (regina.gairal@urv.cat)
 • Entitat: Associació Atzavara-Arrels.
 • Resum: Durant el curs 2018-19 l’estudiant va treballar amb la hipòtesi següent: Els infants que participen en l'Esplaiat de l'Associació Atzavara-arrels milloren el seu rendiment acadèmic apropant-se progressivament a l'èxit educatiu. Aquest projecte va buscar treballar conjuntament amb l’entitat per tal portar el procés d’investigació.

Treball de Fi de Grau - Disseny d'un model de mentoria per a joves sense referents familiars

 • Coordinació: Mireia Manchado Cabré (mireia.manchado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Grup d'Esplai Blanquerna.
 • Resum: Aquesta experiència sorgeix de la necessitat de l'Espai Blanquerna al curs 2020-21 per tal d'oferir respostes a les dificultats de comunicació i d'acompanyament que necessiten principalment joves i estrangers. Elaboració d'un estudi i realització d'un programa de formació en mentoria per formar tant a professionals com a voluntaris.

Acció educativa en famílies

 • Coordinació: Jessica Casas (jessica.casas(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.
 • Resum: Els estudiants dissenyen projectes d'educació familiar tenint en compte les necessitats reals detectades pels professionals dels Equips Bàsics de Serveis Socials (EBSS) de Tarragona. Aquesta activitat realitzada des del curs 2012-13 fins al 2018-19, implica que els Educadors Socials dels EBSS de Tarragona participin de forma activa amb l'estudiantat, assessorant i orientant l'estudiantat i fent el seguiment del disseny del projecte.

Infància i Salut

 • Coordinació: Carmen Ponce (carmen.ponce(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus, Col·legis i Instituts de Reus.
 • Resum: L'estudiantat participa des del curs 2012-13 en el desenvolupament d'una exposició interactiva dirigida als alumnes de 4t d'ESO de centres de secundària de la ciutat de Reus. Es treballen els temes de Prevenció de les Drogodependències (alcohol, tabac i pastilles) i Prevenció del VIH i Salut Sexual. Forma part d'un projecte d'Educació per la Salut a Secundària del Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus. L'exposició es planteja com un treball puntual però dins un projecte ampli de treball continuat amb els tutors i alumnes al llarg del curs escolar.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.
 • Vídeo:

Ètica en la intervenció educativa en desadaptació social

 • Coordinació: Carme Negrillo Falcó (carme.negrillo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Residència Vila-seca (MGI- Mutual Gestión Integral).
 • Resum: Aquesta experiència d’Aprenentatge i Servei es realitza en els cursos entre 2014-15 i 2016-17. A través de la realització d’un petit programa d’activitats per part dels estudiants d’aquesta assignatura i adreçades a persones de la tercera edat amb diferents necessitats socials s’oferiria un servei per enriquir la salut, les relacions socials... dels usuaris de la Residència Vila-Seca. Al mateix temps els estudiants podran experimentar un coneixement proper d’un entorn laboral d’intervenció socioeducativa i practicar la responsabilitat social com a professionals.

  A la Residència Vila-seca es realitzen diversos serveis per a la gent gran a través de l’enfocament de l’atenció centrada en la persona basat en el model “Demential care mapping” que busca el benestar integral de les persones. Les activitats d’aprenentatge-servei consistiran en experiències potenciadores d’aquest enfocament com:
  - Lectura de llibres i conversa amb persones grans
  - Realització d’activitats lúdiques
  - Realització d’activitats de gimnàstica cerebral
  - Realització d’activitats d’educació socioemocional
  - Altres relacionades amb l’art, la creativitat, la inclusió social...

  L'estudiantat podrà aprendre i adquirir experiència amb el treball amb persones grans en la realització d’activitats pedagògiques, lúdiques i socials.

Ètica en la intervenció educativa en infància i família

 • Coordinació: Carme Negrillo Falcó (carme.negrillo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Residència Vila-seca (MGI- Mutual Gestión Integral).
 • Resum: Aquesta experiència d'Aprenentatge i Servei es realitza en els cursos entre 2014-15 i 2016-17. A través de la realització d’un petit programa d’activitats per part dels estudiants d’aquesta assignatura i adreçades a persones de la tercera edat amb diferents necessitats socials s’oferiria un servei per enriquir la salut, les relacions socials... dels usuaris de la Residència Vila-Seca. Al mateix temps els estudiants podran experimentar un coneixement proper d’un entorn laboral d’intervenció socioeducativa i practicar la responsabilitat social com a professionals.

  A la Residència Vila-seca es realitzen diversos serveis per a la gent gran a través de l’enfocament de l’atenció centrada en la persona basat en el model “Demential care mapping” que busca el benestar integral de les persones. Les activitats d’aprenentatge-servei consistiran en experiències potenciadores d’aquest enfocament com:
  - Lectura de llibres i conversa amb persones grans
  - Realització d’activitats lúdiques
  - Realització d’activitats de gimnàstica cerebral
  - Realització d’activitats d’educació socioemocional
  - Altres relacionades amb l’art, la creativitat, la inclusió social...

  L'estudiantat podrà aprendre i adquirir experiència amb el treball amb persones grans en la realització d’activitats pedagògiques, lúdiques i socials.

Treball de Fi de Grau - Projecte d'orientació emocional per a la joventut

 • Coordinació: Miquel Folch Carbonell (miquel.folch(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Espai Jove Kesse.
 • Resum: Aquest projecte realitzat el curs 2018-19, es desenvolupa en el marc del Treball Fi de Grau del Grau d'Educació Social i parteix d'una necessitat concreta de l'Espai Jove Kesse com a entitat comunitària adreçada al públic jove.

  La necessitat de l'equip tècnic s'adreça en relació a l'augment de les inquietuds o preocupacions de caire emocional i els malestars de les persones joves que s'adrecen al dispositiu, les quals no saben com gestionar. El treball constarà, per una banda, d'una anàlisi dels recursos que disposen des de les entitats: Espai Jove Kesse, Oficina Jove, l'Oficina Jove del Tarragonès i l'Espai Jove La Palmera; per tal de donar resposta a aquests necessitats. Per altra banda, del disseny del perfil professional (competències, habilitats, rol) d'un educador/a social adreçat a l'atenció directa amb aquests joves.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre els efectes socials i sobre la salut de la situació de desnonament en les relacions familiars

 • Coordinació: Monsterrat Guasch García (montserrat.guasch(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Plataforma Afectats per la Hipoteca - Terres de l'Ebre.
 • Resum: Es tracta d'un estudi exploratori realitzat el curs acadèmic 2018-19, encaminat a identificar les conseqüències dels desnonaments sobre el benestar físic, psicològic i emocional de les persones desnonades.