Presentació de la rectora

Benvolgudes i benvolguts,

 

Us presento la Memòria del curs 2019-20, elaborada per la Secretaria General, que recull l’activitat que va generar la Universitat Rovira i Virgili el curs passat, marcat per la irrupció de la COVID-19 i la pandèmia en què va derivar. Malgrat les vicissituds viscudes de llavors ençà, l’esforç de tota la comunitat acadèmica ha permès que la nostra institució continuï creixent i posicionant-se tant a escala local, on mantenim un paper clau de lideratge territorial, com a escala internacional, on consolidem presència i guanyem prestigi internacional, gràcies a haver estat seleccionats dins l’Aliança Aurora per rebre el distintiu d’universitats europees i al bon posicionament en els principals rànquings.

 

Val a dir que només 20 universitats públiques de tot l’Estat participen en aquesta iniciativa, cinc de les quals són catalanes: UB, UAB, UPC, UPF i URV. Aquestes universitats jugarem, a partir d’ara, un paper protagonista essencial en la creació de l'espai europeu d'educació superior del 2025 i actuarem com a models de bones pràctiques per millorar la qualitat, la inclusió, la digitalització i l'atractiu de l'educació superior, amb l’objectiu de contribuir a incrementar la competitivitat internacional de les universitats europees.

 

Pel que fa als rànquings, la URV ha entrat a formar part, per primera vegada de manera global, del Top 200 de les universitats del món en el rànquing d’impacte del Times Higher Education 2020, que destaca el treball de les institucions acadèmiques basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. A més, continuem formant part de les millors universitats de menys de 50 anys, situant-nos a la franja 101-150 del món, alhora que ens mantenim en la posició 501-600 del prestigiós Academic Ranking of World Universities (ARWU-2020). La veritat és que sense el compromís i el sacrifici de tota la comunitat hauria estat una missió impossible acreditar aquests resultats, i encara més en la situació actual. Per tant, moltes gràcies a tothom per fer-ho possible.

 

D’altra banda, el curs passat vam continuar ferms en el nostre propòsit de treballar pels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb els quals hem alineat totes les actuacions que fem.

 

A la Memòria del curs 2019-20 també hi trobareu les principals xifres referents a la docència, recerca i transferència, al paper de les persones que formen part de la nostra comunitat, al compromís social i a la governança. A mode de resum, us convido a veure el vídeo que hem preparat amb les principals efemèrides del curs acadèmic anterior.

 

Per posar, però, alguns exemples, sapigueu que en l’àmbit de la docència la Memòria recull que el curs passat es van oferir 59 titulacions de grau (4 de les quals, noves), 53 màsters i 24 programes de doctorat. El nombre d’estudiants matriculats en els diferents graus va arribar als 11.454, una xifra que representa un augment de l’1% respecte al curs anterior. En màsters, els estudiants matriculats van ser 1.595, amb un increment del 8%, i el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV va impartir 71 títols propis de postgrau i altres cursos de formació contínua, amb 4.604 participants.

 

Quant a la recerca i transferència, l’informe destaca que el nombre d’estudiants de doctorat (1.288) va créixer un 6% respecte al curs anterior. El personal investigador de la URV va fer 1.577 publicacions indexades en bases de dades internacionals (WOS/Scopus), un 13% més que el curs passat.

 

L’esforç que estem fent en recerca es pot apreciar amb la creació del programa propi Martina Castells, que vol captar investigadors amb una trajectòria consolidada, però també amb el programa predoctoral Martí i Franquès, que es va ampliar en 30 noves places, entre d’altres accions empreses.

 

El pressupost de la URV per a l’any 2019 va ser de 110,7 milions d’euros, dels quals una part important es va dedicar al finançament de la plantilla de 3.122 persones: 2.206 com a PDI i 744 com a PAS.

Els estudiants de la URV van rebre el curs passat més de 8.400 beques i ajuts de diferents tipologia, per valor d’11,2 milions d’euros. També, en col·laboració amb el Consell Social, hem incrementat els ajuts extraordinaris a matrícules de grau per dificultats econòmiques, que han passat de 24 a 51.

 

El sotrac general que ha provocat la COVID-19 també ha afectat les universitats, que hem hagut de reinventar-nos en un temps rècord. Però també ha suposat una oportunitat per impulsar la recerca relacionada amb la pandèmia. En aquest sentit, la URV ha obtingut 650.000 euros a través de projectes finançats per via competitiva de les àrees de Medicina, Enginyeria Química, Antropologia, Geografia, Educació, Economia i Psicologia.

 

La universitat catalana en general, i la URV en particular, estem preparats per afrontar el repte del nou curs amb més expertesa i preparació, i també amb la voluntat i determinació d’oferir la màxima qualitat docent als nostres estudiants.

 

MARÍA JOSÉ FIGUERAS

Rectora de la URV

Memòria Anual 2019/20

ESTRUCTURES

ÒRGANS DE GOVERN

I DE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS

Fundació URV

FUNDACIÓ URV

Video-presentació

ESTRUCTURES

ÒRGANS DE GOVERN

I DE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS