saltar al contingut principal
Cercar
URV

Comprovacions ètiques prèvies a l’activitat d’R+D+I

Les activitats d'R+I estan obertes a totes les àrees de coneixement de la URV i poden implicar qüestions ètiques que cal analitzar amb antelació.

Abans d'implementar qualsevol activitat d'R+I, cal que l'investigador o investigadora de la URV empleni un formulari d'autoavaluació sobre qüestions ètiques, on ha de respondre unes preguntes ètiques marcant les caselles de selecció amb l'opció SÍ/NO. Es pretén que tant el personal investigador com la URV siguin conscients de les implicacions ètiques de l'activitat d'R+I que es vol dur a terme. Aquest document va acompanyat de les instruccions necessàries per facilitar les respostes, on s'explica el sentit de cada pregunta i s'especifica la informació i documentació extra o obligatòria que cal aportar al comitè competent.


1. Els aspectes ètics del formulari d'autoavaluació inclouen els temes següents:

 1. Embrions/fetus humà
 2. Éssers humans
 3. Cèl·lules/teixits humans
 4. Dades personals i privadesa
 5. Animals
 6. Tercers països
 7. Medi ambient/salut i protecció
 8. Doble ús
 9. Ús exclusiu en l'execució civil
 10. Ús maliciós dels resultats
 11. Altres aspectes ètics

En cas de resposta afirmativa dins del formulari d'autoavaluació ètica, es demana a l'investigador o investigadora la informació i documentació requerits en relació amb les qüestions ètiques de l'activitat d'R+D+I, especificades a la Guia de l'investigador/a i a la Guia de protecció de dades personals.

Posteriorment, l'investigador o investigadora presenta aquesta informació i documentació complementària al comitè ètic d'investigació adient de la URV, que l'ha de revisar i avaluar.


2. Accés al formulari d’autoavaluació:

Vegeu l'apartat següent