saltar al contingut principal
Cercar
URV

Imparcialitat, independència, conflicte d'interessos i confidencialitat

Els membres del comitè han d'actuar amb total imparcialitat i independència en les seves tasques. Quan un membre d'un comitè es trobi en risc d'actuar amb falta d'imparcialitat o independència, per conflicte d'interessos, ha de comunicar-ho a la secretaria tècnica i abstenir-se d'aquest procés d'avaluació.

A continuació es presenten les situacions que generen un conflicte d'interessos:

  1. Tenir un interès personal pel tema de l'activitat d'R+I o la seva específica resolució favorable/desfavorable.
  2. Tenir familiars dins del quart grau de consanguinitat o afinitat dins del segon grau amb qualsevol de les parts interessades.
  3. Haver demostrat amistat o enemistat manifesta amb alguna de les parts interessades.
  4. Tenir una relació de servei amb les persones que intervenen en el conflicte o haver-hi col·laborat en els darrers dos anys.

Com a tal, aquest membre no ha de participar en l'avaluació, ni se li ha de facilitar la documentació de la reunió ni ha de participar en la deliberació i emissió de l'informe. L'absència es registra a l'acta de cada sessió.

Pel que fa a la confidencialitat, qualsevol membre del comitè amb veu i vot, així com qualsevol persona que conegui les tasques que s'hi desenvolupen, ha de garantir la confidencialitat de la informació accessible. Així, la identitat dels avaluadors ha de romandre en secret i el secret de deliberació. Tots els membres del comitè, o les persones implicades en alguna de les sessions, han de signar una declaració de confidencialitat.

Si un membre de qualsevol comitè incompleix les normes de confidencialitat, ha de ser donat de baixa del comitè. En cas que aquesta infracció provingui d'una persona externa al comitè, ha de comportar la prohibició de formar part de qualsevol comitè o grup d'experts avaluadors en sessions posteriors, a més de l'aplicació de les disposicions legals corresponents.

Amb el suport de: